Helsingin Energia, Metsä-Botnia ja energiayhtiö Gasum tekevät yhdessä esiselvityksen biokaasua tuottavan jalostamon rakentamisesta Lappeenrannan Joutsenoon. Laitos valmistuisi vuoteen 2016 mennessä.

Jalostamo tuottaisi puuraaka-aineesta biokaasua, joka siirrettäisiin
maakaasuverkoston kautta käyttökohteisiin, kuten Helsingin Energian
Vuosaaren voimalaitokselle.

Suunnitellun jalostamon vuosittain
tuottama biokaasumäärä riittäisi kattamaan yli 50 000 kotitalouden sähkön
ja lämmön kulutuksen.

Helsingin
Energian tavoitteena on tukea kaupungin hiilineutraalin tulevaisuuden
tavoitteita lisäämällä uusiutuvaa energiaa tuotannossaan.

– Puupohjainen
biokaasu on erinomainen keino saavuttaa näitä tavoitteita, sillä sen
käyttö ei edellytä muutosinvestointeja voimalaitoksiimme tai
kaukolämpöverkkoomme, kertoo Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

Ruohosen mukaan kyse on kansallisen mittaluokan hankkeesta, joka toteutuakseen edellyttää
valtiovallan myötävaikutusta.

– Vuositasolla laitos tuottaisi merkittävän
määrän uusiutuvaa biokaasua Helsingin Energian käyttöön ja lisäisi
uusiutuvan energian määrää sen tuotannossa, Ruohonen sanoo.

Alustavan suunnitelman mukaan
Metsä-Botnia ja sen emoyhtiö Metsäliitto vastaisivat puuraaka-aineen
hankinnasta ja biojalostamon toiminnasta. Biokaasun tuotannossa
käytettäisiin pääasiassa sellutehtaan puunhankinnan sivuvirroista
syntyvää metsähaketta ja kuorta. Suunnitellun jalostamon tuotantoteho
olisi jopa 200 MW.

Jalostamolla hake kaasutettaisiin ja jalostettaisiin vähintään
95-prosenttiseksi metaaniksi. Lopputuote vastaisi siten koostumukseltaan
maakaasua. Suunnitelman mukaan Gasum vastaisi biokaasun syöttämisestä
kaasuverkostoon ja jakelusta kaasunkäyttäjille.

Yhtiöt alkavat selvittää biojalostamon teknistä
konseptia ja liiketaloudellista toimintamallia. Tavoitteena on saada
mahdollisen investointipäätöksen tekemistä varten tarvittavat tiedot
valmiiksi vuoteen 2013 mennessä.

Laitoksen rakentaminen kestää 2–3
vuotta toteutuspäätöksen tekemisestä.

Antti Pulkkinen

Helsingin Energia mukana kehittämässä biojalostamoa Joutsenoon

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *