Kilpailu lämmitysmarkkinoilla lisääntyy, mutta kaukolämmön osuus markkinoista kasvaa ainakin vielä vuoteen 2020. Kaukolämmön tulevaisuutta ovat selvittäneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Energiateollisuus ry.

Selvitys ulottuu vuoteen 2030. Sen mukaan kaukolämmön markkinaosuus voi kasvaa vielä vuoden 2020 jälkeenkin.

– Se on mahdollista, jos kaukolämpöala kehittää aktiivisesti muun muassa tuotantorakennetta, uusia tuotteita ja hinnoittelua, ET:n kaukolämpötoimialan johtaja Jari Kostama arvioi.

Kaukolämmön menestys jatkossa edellyttää myös sitä, että lämmitysmarkkinoiden normiohjaus on tasapuolista ja tasapainoista.

Kaukolämmityksellä on merkittävä asema kiinteistöjen lämmityksessä
Suomessa, sillä noin puolet asuin- ja palvelurakennusten
lämmitystarpeesta hoidetaan kaukolämmöllä. Lisäksi Suomen sähkön
tuotannosta noin 20 prosenttia perustuu kaukolämmön
yhteistuotantosähköön.

Kaukolämmön tulevaan asemaan luovat kuitenkin
epävarmuutta muun muassa kohoavat päästöoikeuksien hinnat, korotetut
energiaverot ja nousevat polttoaineiden hinnat. Selvityksen mukaan kaukolämmön keskimääräiseen reaalihintaan kohdistuva
nousupaine on vajaat 20 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2020.

Selvityksessä on arvioitu eri lämmitysmuotojen välistä kilpailuasetelmaa
skenaariopohjaisesti. Olemassa olevissa rakennuksissa
energiakustannuksien arvioidaan nousevan voimakkaimmin öljyyn, kaasuun
ja suoraan sähköön perustuvissa lämmitysmuodoissa.

Öljy- ja
maakaasukohteissa veromuutokset nostavat kustannuksia voimakkaimmin jo
lähivuosina, kun taas suorassa sähkölämmityksessä voimakkaimman hintojen
nousun oletetaan ajoittuvan vuosien 2020 – 2030 välille ja johtuvan
ennen kaikkea sähkömarkkinoilla tapahtuvista muutoksista.
Kaukolämpöhintojen nousu arvioidaan lämpöpumppu- ja
pellettilämmityshintojen nousua voimakkaammaksi ennen vuotta 2020.

Kaukolämpö saa uusia asiakkaita lähinnä öljylämmitteisistä kohteista,
mutta kaukolämmöstä voi taas siirtyä asiakkaita erityisesti maalämmölle,
jos lämmitysmuotoja tarkastellaan puhtaasti energiakustannuksien näkökulmasta.

Uudisrakennuksissa kaukolämpö säilyy
kilpailukykyisenä, joskin erot eri lämmitysjärjestelmien välillä ovat
erittäin pieniä. Tämä ennakoi muiden kuin kannattavuustekijöiden – esimerkiksi
luotettavuuden, ympäristötekijöiden ja imagon – merkityksen kasvamista
lämmitystapavalinnoissa.

Antti Pulkkinen

Kaukolämmön tulevaisuusselvitys: Kilpailu lämmitysmarkkinoilla lisääntyy – kaukolämpö pitää pintansa suosituimpana lämmitysmuotona

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *