Suomen rannikkoalueet ja erityisesti rantaan asti ulottuvat pohjavesimuodostumat ovat herkkiä ilmastonmuutokselle. Lähes 4 000 pohjavesialueestamme hieman yli 600 ulottuu merenrantaan.

Geologian tutkimuskeskukseen kahdessa hankkeessa on saatu lisätietoa merivedenpinnan muutosten vaikutuksista pohjaveteen. Kohteena ovat olleet Salpausselällä sijaitsevat Hankoniemen pohjavesialueet ja Hangon kaupungin vesihuolto.
 
Hankoniemen pohjavesimuodostuma on syntytavasta johtuen geologiselta rakenteeltaan monimutkainen. Muodostuma mallinnettiin GTK:n tutkimushankkeissa. Mallin mukaan suurin vesitaseeseen vaikuttava tekijä on pohjaveden luontainen muodostuminen ja purkautuminen. Tällä hetkellä pohjaveden muodostuminen ja pumppausmäärä ovat tasapainossa.
 
Hangon vedenottamot ovat haavoittuvia, sillä vedenpumppaustaso on osassa ottamoita nykyisen merenpinnan alapuolella ja osa ottamoista sijaitsee hyvin lähellä rantaviivaa. Tästä syystä meriveden pysyvä pinnannousu tulee aiheuttamaan ongelmia alueen vedenhankinnalle, viemäröinnille ja jäteveden käsittelylle.
 
Ennustetusta syys- ja talvisadannan lisääntymisestä ja talvilämpötilan noususta seuraa, että luontainen pohjavedenpinta vaihtelee vuodenaikojen mukaan huomattavasti nykyistä enemmän.
Myös vedenlaadun vuodenaikaisvaihtelut lisääntyvät. Muun muassa veden mikrobiologinen laatu voi heiketä vajoveden viiveen ollessa lyhyt, kun pohjavedenpinta on lähellä maanpintaa. Merenpinnan noustessa myös pohjavedenpinta nousee. Rannikkoalueilla merivettä voi päästä suotautumaan pohjavesimuodostumaan, jolloin pohjaveden laatu heikkenee.
 
Pohjaveden suolapitoisuuden lisääntyminen ei ole niinkään terveys- kuin makuhaitta. Suurin haitta on kuitenkin veden lisääntyvä korroosiovaikutus ja siitä aiheutuvat laitteistojen uusimistarpeet ja kasvavat vesihuoltokustannukset. Etenkin rannikkoseuduilla ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjaveden saatavuuteen ja laatuun on otettava huomioon kaupunkien vesihuoltosuunnittelussa.
 
Lue lisää 30.8. ilmestyvästä Kuntatekniikka-lehdestä.

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *