​Tallinnan kaupungin vesihuollosta vastaava AS Tallinna Vesi taistelee kaupunkilaisten elintason nousun myötä lisääntynyttä yhdyskuntajätevesien typpikuormaa vastaan. Typenpoistoa tehostetaan täydentämällä jätevedenpuhdistusta rakentamalla Paljassaaren puhdistamolle biologinen suodatin. Samassa yhteydessä parannetaan puhdistamon esiselkeytysprosesseja.
 
Ensimmäisessä vaiheessa tehostettuun puhdistukseen ohjataan noin 60 % laitoksessa käsiteltävästä jätevedestä. Rakenteilla on kahdeksan suodatusallasta, mutta kaikkiaan varaudutaan 14 altaan rakentamiseen, jolloin kaikki laitoksen jätevesi kulkisi suodatuksen kautta.
 
Nyt tehtävillä toimenpiteillä uskotaan saatavan kokonaistyppipitoisuus reippaasti alle lupaehtojen edellyttämän 10 mg/l. Biologisen suodatuslaitoksen on määrä valmistua elokuussa 2011. Silloin Paljassaaren puhdistamon kokonaistyppipäästöt vähenevät noin neljänneksen nykyisestä.
 
– Vuonna 2004 typenpoistoa pyrittiin tehostamaan rakentamalla ilmastusaltaisiin denitrifioivat lohkot ja käyttämällä metanolia lisähiililähteenä. Se auttoi, mutta uusien asuinalueiden liittäminen viemäriverkostoon lisäsi edelleen typpikuormitusta. Koska puhdistamotontti oli käynyt ahtaaksi, päädyttiin kompaktin biologisen suodattimen rakentamiseen, kertoo Paljassaaren puhdistamohankkeen projektipäällikkö Ellen Mihklepp.
 
Kokonaistaloudellisuus tärkeää
 
Biologisella suodattimella on mahdollisuus alentaa kokonaistyppipitoisuus jopa selvästi alle viiden milligramman litrassa. Se kuitenkin edellyttää suurempaa metanoliannostusta prosessiin, mikä taas aiheuttaa lisäkustannuksia. Niinpä AS Tallinna Vesi pyrkiikin ensisijaisesti alittamaan lupaehdoissa määrätyn rajan 10 mg/l.
 
Biosuodatuksen kokonaiskustannukset osoittautuivat esimerkiksi ilmastusallastilan lisärakentamista edullisemmiksi. Perusparannushankkeen kokonaiskustannukset, joihin sisältyy myös esiselkeytyksen tehostaminen, ovat yhteensä 13,5 miljoonaa euroa.
 
– Talouden taantuma helpotti rakennustyön hintapaineita, mutta nyt hinnat ovat taas nousseet nopeasti, Mihklepp harmittelee.
 
Jatkossa saattaa tulla tarvetta alentaa myös fosforipäästöjä. Päästöraja Virossa on nyt 1 mg/l, mutta lupaviranomaisella on halua kiristää fosforin raja-arvoa tasolle 0,5 mg/l vuonna 2014.
 
 
Lue lisää 10.5. ilmestyneestä Kuntatekniikka-lehdestä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *