Tiestön kunnon seurannassa ammattimainen mittauspalvelu on avainasemassa tienparannussuunnitelmaa ja korjausurakoita ajatellen.

Harvoin tulemme kuitenkaan ajatelleeksi, että hyvin olennaista pinnan lisäksi on myös se, missä kunnossa tie on syvällä pinnan alla. Ennen raskaita tuulivoimakuljetuksia tai nosturin pystyttämistä on erityisen tärkeää varmistua tien tai nostoalueen kantavuudesta. Samoin kuntien ja kaupunkien katuverkon parantamistoimenpiteitä on tärkeää varmistua, riittääkö kadulle pelkkä päällystys vai pitääkö kadun kantavuutta parantaa ennen päällystystä.

Vuosikymmenen alkupuolella perustettu West Coast Road Masters tekee Porista ja Kouvolasta käsin teiden kunnon ja kantavuuden kartoituksia koko Suomessa. Yrityksen asiakkaita ovat esimerkiksi Väylävirasto, ELY-keskukset, kunnat ja kaupungit sekä energiayhtiöt ja maanrakennusalan yritykset.

”Suomessa vaihtelevat vuodenajat ovat erityinen rasite tieverkolle. Korjausvelkaa on muutenkin päässyt kertymään. Kun määrärahat ovat vähissä tai kyseessä on vaikkapa markkinaehtoisesti rakennettava tuulivoimahanke, on tärkeä tietää, mistä ja miten korjataan. Joskus riittää uusi murske tiettyyn kohtaan tai pinnoite, joskus taas tarvitaan isompi remontti, sillä päällysteen uusiminen olisi vain rahan haaskausta ilman todellista hyötyä”, kertoo toimitusjohtaja Juha-Matti Vainio.

Road Masters tekee myös suunnittelua ja konsultointia mittausten lisäksi

Yrityksessä on oma geologi ja osaomistus sertifioidusta kiviaineslaboratoriosta. ”Mitä aiemmin toimija on kantavuusasioiden suhteen hereillä, sitä edullisemmaksi kokonaisuus tulee. Jos voimme olla mukana jo suunnittelussa tai muuten aikaisessa vaiheessa, on teiden rakentamisen ja kunnostuksen kustannus yleensä aina pienempi verrattuna kantavuuden korjaamiseen jälkikäteen”, Vainio sanoo.

Pudotuspainolaite, levykuormituslaite, loadman ja rakennekerroskaira. Teiden kantavuuksien mittaukseen ja rakenteen tutkimiseen tarvitaan erikoisvälineistöä.

Ensimmäiset pudotuspainolaitteet tulivat Suomeen 1986.

Pudotuspainolaitteita käytetään teiden kantavuusmittauksiin suunnitteluvaiheessa sekä rakennusaikana laadunvalvonnan tarpeisiin. Pudotuspainolaite on auton perässä hinattava laite. Ideana on, että tietä kuormitetaan viiden tonnin kuormalla, joka saadaan aikaan pudottamalla paino korkealta kumipuskureiden päälle, josta kuorma siirtyy 30-senttisen kuormituslevyn kautta tien rakenteeseen, seitsemän anturia mittaa kuormituksen tierakenteelle aiheuttamaa taipumaa.

Nyt suunnitellaan perusparannushankkeita ja tehdään mittauksia, sen jälkeen pääsevät urakoitsijat töihin.

Kantavuusmittauksia työn alla

Road Masters tekee kantavuusmittauksia loadmanilla, pudotuspainolaitteilla ja levykuormituslaitteilla Porista ja Kouvolasta koko maan alueella.

– Käymme mittaamassa kantavuudet ennen teiden ja katujen päällystämistä, Vainio selvittää.

Kantavuusmittauksia on tehty kesän aikana Vt12 Lahden eteläisellä kehätiellä ja Vt4 Kirri-Tikkakoski hankkeella.

Eri puolella Suomea mittaamme esimerkiksi Maastorakentajien, Oteranin, Skanskan, YIT:n, Destian ja Kreaten työmailla sekä Turun, Porin ja Jyväskylän kaupungin alueella.

Road Masters tekee mittauksia myös teiden rakenteen parantamisen suunnittelua varten.

– Käymme mittaamassa nykyiseltä tieverkolta kantavuudet ja selvitämme, onko siellä kantavuuspuutteita – näitä on löytynyt – aika paljonkin, Vainio sanoo huolestuneena.

Tämän perusteella suunnittelijat miettivät erilaisia korjausvaihtoehtoja.

Tien kuntoa tutkitaan myös tierakennekairalla, jolla kairataan rakennekerrosnäytteitä.

– Kohteissa missä on heikko kantavuus tai muita vaurioita, käymme kairaamassa halkaisijaltaan 14 cm reiän läpi tierakenteen noin130 cm syvyyteen asti. Rakennekerrokset jäävät ikkunanäytteenottimeen, ikkunanäytteenottimessa oleva rakenne dokumentoidaan.

– Otamme myös kantavan kerroksen murskenäytteen, mikä toimitetaan laboratorioomme tutkittavaksi. Siitä nähdään, onko murske hienontunut tai mennyt routivaksi.

Tien kuivatuspuute on yksi suurimmista haitoista: kun ojat eivät vedä, pysyvät teiden rakenteet märkinä.

– Tämä selviää samalla kun kairataan: siellä on monasti vettä tien rakenteissa ja märkänä tie ei kanna.

Päällystenäytteenottoa turvallisesti

Päällysteporauksissa käytämme Hiltin sähköporia, jotka on asennettu kuorma-auton etupuskuriin.

Päällysteporaa käytetään tie- ja katualueilla päällystenäytteenottoon ennakkotutkimuksissa sekä uusien päällysteiden laadunvalvonnassa.

Porakoneilla voidaan ottaa myös näytteitä turvallisesti myös siltakohteiden betonirakenteista.

Toinen päällysteporausyksikkömme on säiliöauto, jonka perään on asennettu törmäysvaimennin.

Suurempiin päällystenäytteisiin meillä on käytössä polttomoottorikäyttöinen pora, jolla saadaan 300 mm:n näytteitä.

Erikoiskuljetukset työllistävät

Erikoiskuljetuksien reittien kantavuuksien mittauksia on myös tilattu Road Mastersilta.

– Jos erikoiskuljetusreiteillä kuljetusliike vie 200 – 400 tonnin kuorman, niin Ely-keskus tai kuljetusyritys voi pyytää kantavuuden mittauksen. Tuulivoimalatyömaiden kuljetukset ja isot muuntajakuljetukset ovat olleet näitä työllistävä tekijöitä kantavuusmittauksissa, Vainio kertoo.

Parhaillaan meillä on menossa uuden tuulipuiston suunnitteluun liittyvä kuljetusselvitys, jossa selvitämme tien kantavuudet, rakennekerrokset sekä tien käyttökelpoisuuden puiston työnaikaisiin kuljetuksiin sekä tuulimyllyjen ja nosturien kuljetukseen puiston alueelle.

Liikenteenohjauspalveluille kysyntää

Käytössämme on kaksi kuorma-autoon asennettua törmäysvaimenninta (TMA)

ja moottoritie mallin liikenteenohjausaitoja sekä kaksi saattoautoa varustettuna Led-paneelilla ja Väyläviraston vaatimusten mukaisilla varoitusvalaisimilla sekä huomioteippauksilla.

Hoidamme työkohteelle liikenteenohjaukset ja tarvittaessa teemme myös liikenteenohjaussuunnitelman.

Meiltä saat myös kohteelle tietyömerkit sekä nopeusrajoitusmerkit nopeuden laskuun ja palauttamiseen.

Käytössämme on myös nosturiauto varustettuna henkilökorilla.

Toimitamme ja asennamme myös liikennemerkit ja opasteet.

Road Masters tekee myös kunnossapidon laadunvalvontaa ELY-keskuksille ja kaupungeille.

Käytämme laadunvalvonnassa tähän kehitettyä Autori Oy:n sovellusta, jolla kuvataan kunnossapidon laatua, dokumentoidaan laatua ja sidotaan havainnot paikkatietoon.

Road Masters on kehittänyt mittausyksikön pyöräteiden laadunvalvontaan.

Teconer Oy:n RCM411 optinen kelianturi on asennettu sähköavusteiseen Trek – maastopyörään, joka on varustettu nastarenkain.

Kitkamittarina toimii puhelimen kiihtyvyysanturia käyttävä Android-puhelinsovellus µTEC, joka laskee kitkan pyörällä jarrutettaessa ja ottaa kuvia mittauskohteesta.

Tiedonkeruu on integroitu samaan sovellukseen, joka tallentaa paikannustiedot ja lähettää kerätyn mittaustiedon palvelimelle Mobile Road Condition Map™ -palvelussa näytettäväksi.

Käyttösäde mittausyksiköllä on yli 50 km. Mittauksista saa tietoa Juha-Matti Vainiolta.