PUHTAAMMAT PINNAT JA PAREMPI SISÄILMA OTSONIVEDELLÄ

Yhdysvaltalaiset yliopistot vaihtoivat siivouskemikaalit otsoniveteen, parantaen sisäilmaa nopeasti.

Mikrobien kuten bakteerien ja homeiden myrkyllisten aineenvaihduntatuotteiden määrä laski merkittävästi ja käyttäjät huomasivat sisäilman laadun parannuksen heti. Ja tämä kaikki luopuen turhista kemikaaleista, siis säästäen samalla rahaa. Otsonivesi on turvallinen käyttäjälleen ja toisin kuin kemikaalisiivouksessa, otsonivesisiivouksessa ei jää kemikaalijäämiä biofilmejä vahvistamaan.

Suomalainen Hydzone Oy tuo markkinoille Hydzone WDS:n, joka mahdollistaa kemikaalijäämättömän ja tehokkaan otsonivesipuhdistuksen. Otsonivesi on erittäin tehokas myös virusten eliminoinnissa – SARS-CoV-2 mukaan lukien, hävittäen samalla homeet, hiivat ja bakteerit.

Kemikalisaatio ja erityisesti Covid-19 aikainen desinfiointi on vahvistanut mikrobikantoja, tarjoten oivan kasvuympäristön viruksille, hiivoille, homeille ja bakteereille.

Hydzone WDS mahdollistaa saman laitteen käytön koulun siivouksessa ja vaikka koulukeittiössä elintarvikkeiden puhdistamisen torjunta-ainejäämista ja bakteereista.

VESIHUOLTO JA KAIVOVESIEN PUHDISTUS

Suomessa on totuttu laadukkaaseen talousveteen. Noin 10 % asunnoista sekä pääosa loma-asunnoista saavat vetensä kaivoista. Otsoniveden otsonipitoisuus puoliintuu noin 15 minuutissa, O3 molekyyli muuttuu O2 molekyyliksi, siis tavalliseksi hapeksi. Näin veden otsonointi takaa turvallisen, viruksista, bakteereista, homeista ja levistä vapaan käyttöveden.

Vesihuollon erikoistilanteissa Hydzone WDS mahdollistaa veden puhdistuksen koli-, legionella- ja vastaavista bakteereista tehokkaasti. Hydzone WDS kykenee hygienisoimaan vettä mikrobeista tehokkaasti. Saastunut kaivo tai katkennut vedensyöttö – Hydzone WDS:n otsonivesi on ratkaisu vedenpuhdistuksen erikoistilanteissa. Esimerkiksi kansainvälisissä humanitaarisissa projekteissa sekä armeijoiden vesihuollon logistiikkaa on menestyksekkäästi järjestetty paikallisesti siirrettävillä laitteilla. Nyt sama tekniikka on saatavissa siviilikäyttöön.

OTSONIVESI JA ELÄINTEN TERVEYS

Otsonivesi on löytänyt tiensä myös tuotantoeläinten hoitoon. Koska otsonivesi on erittäin tehokas tulehduksia aiheuttavien bakteerien eliminoinnissa, voidaan eläinten useat tulehdukset hoitaa ilman antibiootteja. Esimerkiksi maitotilojen utare- ja sorkkatulehdukset voidaan hoitaa useissa tapauksissa lääkkeittä ja samalla vähentää tautipainetta. Otsoniveden käyttö vähentää antibioottien käyttöä ja tarkoittaa parempaa maidon saantoa lypsytiloilla.

Hevosten kaviopaise ja monet muut tulehdukset ovat myös hoidettavissa.

OTSONIVESI – TURVALLINEN RATKAISU TULEVAISUUDEN TERVEYDENHOITOON

Globaalisti otsonivettä käytetään menestyksekkäästi mm parodontiitin ja monien muiden tulehdussairauksien hoitoon. Otsonivedellä on pystytty estämään monia diabetes-2 tyypin haavatulehduksista johtuvia amputaatioita. Otsonivesi onkin osoittautunut mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi terveydenhoidossa mm kasvavan antibioottiresistenssin takia. Otsonivesi eliminoi esimerkiksi antibioottiresistentit bakteerit kuten MRSA:n ja VRE:n, joka mahdollistaa laitoshoidossa infektoiden vähentämisen.

Terveydenhuollon potentiaali on keskeinen osoitus otsoniveden turvallisesta käytöstä.

OTSONIVESI ELINTARVIKETUOTANNOSSA

Otsonivesi on osoittautunut erittäin tehokkaaksi harmaahomeen, härmän ja esimerkiksi pythium-sienen torjunnassa. Nurmijärveläinen Erno Laukkarinen siirtyi kauppapuutarhallaan otsoniveden käyttöön, hävittäen satoja vaivanneen harmaahomeen kokonaan. Otsonivesi mahdollistaa siis suuremman myyntikelpoisen sadon ja samalla paremman säilyvyyden elintarvikkeille ja mikä parasta – ilman ihmiselle haitallisia kemikaaleja.

Laukkarisen tapauksessa puutarhalla on voitu luopua kuumavesipesusta ja korvata se otsonivedellä, joka on tehokkaampi tapa puhdistaa kuin entinen kuumavesipuhdistus. Selvää säästöä ja parempi lopputulos yhdellä laitteella, Hydzone WDS:llä. Tutustu tästä Erno Laukkarisen kokemuksiin tarkemmin.

Otsonivesi pidentää myös elintarvikkeiden säilyvyyttä. Parempi säilyvyys tarkoittaa pienempää hävikkiä. Otsonivesi ei vaikuta elintarvikkeiden makuun.

Monet elintarviketeollisuuden prosessipesut on mahdollista tehdä otsonivedellä. Edut ovat moninaiset – vähentynyt energiankäyttö kun pesuvettä ei tarvitse lämmittää, nopeampi prosessiaika kun otsonivesi hajoaa itsestään otsonipitoisuuden puoliintumisajan puitteissa tavalliseksi vedeksi, pienempi ympäristökuorma pesuprosessista.

HYDZONE

Hydzone Oy on otsonivesitekniikan suomalainen edelläkävijä. Ratkaisumme ovat elektrolyyttisesti toimivia otsonivesilaitteita, tarkoittaen tehokasta otsonin liukenemista veteen.

Me Hydzonella kannamme huolta huomisen maailmasta. Ilmastonmuutos muuttaa homeiden, hiivojen, bakteerien ja virusten evoluutiota, josta korona-pandemia on yksi esimerkki. Elinympäristömme kemikalisoituminen vahvistaa patogeeneja. Otsonivesi on tulevaisuuden ratkaisu, jolla voidaan ratkaista patogeeneja vastaan käytävä kilpajuoksu. Otsonivesi on ekologinen ja vastuullinen valinta, joka on samalla erittäin tehokas.

FAKTOJA OTSONISTA

  • Otsoni, O3, on noin 3000 kertaa tehokkaampi kuin kloori
  • Otsoni desinfioi patogeenit noin 50 kertaa nopeammin kuin kloori
  • Veteen liuenneena otsonia vapautuu hyvin vähän hengitysilmaan
  • Veteen liuenneena otsoni voidaan saattaa tehokkaasti puhdistettavaan kohteeseen

Hydzonen verkkosivut täällä.