Fluentin omaisuudenhallintatyökalu tulee tarjoamaan sekä kaupunki- että ely-urakoitsijoille tavan hallinnoida kaikkea teihin liittyvää omaisuutta. Kuva: Shutterstock

Ohjelmistoyritys Fluent Progress kehittelee uutta omaisuudenhallintatyökalua, joka helpottaa ja nopeuttaa esimerkiksi liikennemerkkien, kaiteiden, rumpuputkien ja muun teihin liittyvän omaisuuden ylläpitoa.

Joensuulainen ohjelmistoyritys Fluent Progress työstää parhaillaan uutta omaisuudenhallintatyökalua, joka tulee osaksi katujen ja teiden kunnossapidon ohjaukseen ja seurantaan suunnattua Fluent Kunto -sovellusta. Omaisuudenhallinnalle on esiintynyt tarvetta sekä kaupunki- että ely-urakoitsijoiden keskuudessa viime vuosina enenevissä määrin.

Tällä hetkellä tilanne on se, että kaikki ely-tiestöön liittyvä tieto on kerätty keskitettyyn paikkaan Väyläviraston Velho-järjestelmään. Kunnilla ja kaupungeilla ei puolestaan ole omaa keskitettyä tietopankkia tiestötiedoista, vaan ne hallinnoivat ja ylläpitävät tietoja kukin omilla tahoillaan.

”Nykyisessä tilanteessa urakoitsijat voivat joutua käyttämään useita eri järjestelmiä työssään. Fluentin tavoite on, että sekä ely- että kaupunkipuolelle voitaisiin tarjota yksi keskitetty paikka, jonne viedä ja josta tuoda aineistoa. Tämä helpottaisi urakoitsijoiden työtä huomattavasti”, kertoo Fluentin tuotejohtaja Jarno Tukiainen.

Inventoinnin voi myös joukkoistaa

Olipa kyseessä minkä tahansa omaisuuslajin hallinta tai inventointi, on Fluentin tavoitteena olla se operatiivinen järjestelmä, jolla toimenpiteet voi tehdä. Kunnilla ja kaupungeilla on omia tarpeitaan omaisuuslajien hallitsemiseksi ja inventoimiseksi, minkä lisäksi laki velvoittaa niitä tiettyjen toimenpiteiden osalta.

”Kunnilla on esimerkiksi nyt velvoite toimittaa tiedot alueidensa tuhka-astioista ely-keskuksille sekä tiedot alueidensa liikenteenohjauslaitteista Väyläviraston Digiroad-järjestelmään. Fluentin omaisuudenhallintatyökalu tarjoaa ratkaisun tiedonkeruuseen näihin molempiin tilanteisiin”, sanoo Fluentin kaupallinen johtaja Mikko Hassinen.

Omaisuudenhallintatyökalun avulla kunta voi itse kuvata infraomaisuuden ja kytkeä siihen esimerkiksi gps- sekä muut tarvittavat tiedot. Tietojen pohjalta voidaan luoda Fluent Kunto -sovellukseen oma karttataso, joka pitää sisällään luettelon kaikesta asiakkaan inventoimasta infraomaisuudesta.

Inventointi on mahdollista toteuttaa myös joukkoistamisen avulla: esimerkiksi Nurmeksen kaupunki toteutti liikenteenohjauslaitetietojen keruun onnistuneesti joukkoistamisen avulla vuonna 2023.

Uuteen omaisuudenhallintatyökaluun saadaan ensi vaiheessa tärkeimmät omaisuuslajit, joihin kuuluvat muun muassa liikennemerkit. Omaisuuslajeja lisätään vähitellen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kuva: Shutterstock

Kunta-asiakkaille käyttöön loppuvuodeksi

Kun infraomaisuus on inventoitu, täytyy sitä yleensä myös päivittää ja huoltaa säännöllisesti. Myös näitä töitä voidaan ohjata Fluent Kunto -järjestelmän avulla, jolloin kaikki toisiinsa kytkeytyvät toiminnot hoituvat kätevästi samalla alustalla.

”Jos esimerkiksi kaikki kunnan puistonpenkit täytyy inventoida ja sen jälkeen laittaa talviteloilleen, voi työt ohjata Fluent Kunto -sovelluksen kautta”, Mikko Hassinen kuvailee.

Omaisuudenhallintatyökalun ensi vaiheen toiminnot saadaan ely-asiakkaiden käyttöön jo tulevaksi kesäksi, ja kunta-asiakkaille toiminnot on suunnitelmissa saada käyttöön loppuvuonna 2024.

”Olemme käyneet aktiivista vuoropuhelua sekä tiestötietojen asiantuntijoiden, Väyläviraston Velho-järjestelmän sovelluskehittäjien että kaupunkiurakoitsijoidenkin kanssa, jotta kaikkien asiakkaiden toiveet tulisivat varmasti huomioiduksi”, Jarno Tukiainen kertoo.

Työkalussa ovat mukana aluksi tärkeimmät omaisuuslajit eli liikennemerkit ja rummut, ja lajeja lisätään vähitellen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ensivaiheessa käytettävissä olevat toiminnot ovat puolestaan haku, lisäys, poisto, vaihto ja korjaus. Myös toiminnot tulevat myöhemmin lisääntymään.

”Lisäksi tavoitetila on, että tulevaisuudessa Kunto-sovelluksessa kartalta näkisi suoraan esimerkiksi, miten ja mistä huonokuntoiset varusteet kannattaa vaihtaa yhdellä kertaa, mikä tietysti optimoisi työskentelyä ja helpottaisi korjaustöiden suunnittelua. Vielä ei olla ihan siellä, mutta se olisi ideaalitilanne”, Jarno Tukiainen toteaa.

Fluent Progress on suomalainen ohjelmistoyritys, joka tuottaa digitaalisia palveluita tiestön kunnossapitoon ja kokonaishallintaan sekä tarjoaa liikuntamahdollisuuksille digitaalisen alustan.

https://www.fluentprogress.fi/

Kirjoittaja: Hanna-Mari Lappalainen

Fluent Progress

https://fluentprogress.fi