Kuva: Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus tarjoaa maksutta kuntien käyttöön palvelun hyvinvointialueille siirtyvien tilojen vuokranlaskentaan. Palvelussa ovat valmiina hyvinvointialueiden aiemmin kunnilta kokoamat tiedot kunnalta hyvinvointialueelle siirtyvistä sote- ja pela-toimitiloista. Kunnat voivat määritellä palvelussa hyvinvointialueelle vuokraamiensa tilojen vuokria sekä halutessaan laatia vuokrasopimuksen aina sähköiseen allekirjoitukseen asti. Palvelun käyttö on kunnille vapaaehtoista, helppoa ja maksutonta.

Ne kunnan omistamat tilat, jotka kunta vuokraa hyvinvointialueelle, edellyttävät huhtikuussa 2022 valtioneuvoston antaman vuokra-asetuksen mukaisen vuokran määrittämistä 1.1.2023 alkavalle 3 + 1 vuoden sopimuskaudelle.

– Olemme tehneet asetuksen mukaisen vuokran määrittämisestä kunnalle mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa. Digitaalisen palvelun lisäksi tarjolla on myös valtakunnallinen vuokrasopimusmalli, joka sisältää valmiin vuokrasopimuslomakkeen, yleiset vuokrasopimusehdot ja niiden soveltamisohjeet sekä rakennustyyppikohtaiset vastuunjakotaulukot. Kunta voi käyttää ja muokata näitä tarpeidensa mukaan, kertoo Maakuntien tilakeskuksen kuntien tilatietopalveluiden projektipäällikkö Marko Suomela.

Maakuntien tilakeskuksen tarjoamassa Skenarios-palvelussa kunta voi muun muassa

 • tarkastella hyvinvointialueella toukokuussa 2022 olleita tietoja kunnalta siirtyvistä sote- ja pela-tiloista
 • täydentää ja tarkentaa tietoja etenkin vuokraan vaikuttavilla asioilla, kuten toteutuneilla ja tulevilla investoinneilla
 • valita, miten pääomavuokran teknisen osuuden arvo määritellään, tai valita sisäisen vuokran käytön
 • laskea vuokra-arvion ja saada sen sisällöstä erittelyn
 • määrittää vuokran, muodostaa vuokrasopimuksen sekä lisätä siihen tarvittavat ehdot ja liitteet
 • muodostaa vuokrasopimuksen kunnan ja hyvinvointialueen sähköistä allekirjoitusta varten, kun se on ajankohtaista.

Tiedot kuntien käytössä hyvinvointialueittain

Kunta saa omat sote-tietonsa käyttöönsä Maakuntien tilakeskuksen ja kuntien yhteistyössä kehittämässä Skenarios-palvelussa. Palveluun siirretään tietoja sitä mukaan, kun hyvinvointialueet ilmoittavat saaneensa tietojensa kokoamisen valmiiksi. Skenarios-palveluun tallennetaan siis rullaavasti Manner-Suomen kuntien kevään aikana hyvinvointialueilleen toimittamat tiedot.

Palvelussa ovat tätä artikkelia kirjoitettaessa jo seuraavien hyvinvointialueiden kuntien sekä Helsingin kaupungin tiedot:

 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Etelä-Savo
 • Helsinki
 • Itä-Uusimaa
 • Kainuu
 • Kanta-Häme
 • Keski-Suomi
 • Keski-Uusimaa
 • Kymenlaakso
 • Länsi-Uusimaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Savo
 • Päijät-Häme
 • Satakunta
 • Vantaa-Kerava

– Kunta saa Skenarios-palvelumme – ja sen vuokranlaskennan ja vuokrasopimuksen muodostamisen ominaisuudet – käyttöönsä olemalla meihin yhteydessä. Avaamme palveluun tarvittavat käyttöoikeudet ja huolehdimme sopimusteknisistä asioista. Toimimme joustavasti kunnan aikataulujen ja toiveiden mukaisesti. Teemme tätä työtä turvataksemme kaikille suomalaisille terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat, Suomela kertoo.

Katso myös

Lue lisää

Maakuntien tilakeskus on toimitilajohtamisen strateginen kumppani ja valtakunnallinen hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Asiakkaitamme ovat hyvinvointialueet, sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset ja kunnat. Palvelemme myös valtionhallintoa, hyvinvointialueiden valmistelutoimielimiä ja niiden toimitilavastaavia. Vuonna 2022 toimintamme keskittyy vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen. Asiantuntija- ja digipalveluidemme avulla tuotamme asiakkaillemme tietoa ja ratkaisuja arjen tilahallintaan sekä toimitila- ja kiinteistöjohtamisen strategisen päätöksenteon tueksi. Samalla rakennamme yhtenäistä tilannekuvaa julkisista kiinteistöistä, niiden kustannuksista ja investoinneista. Yhteen paikkaan koottu tieto ohjaa toimimaan järkevästi terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Lue lisää: www.maakuntientilakeskus.fi