Mielikuva moduulirakentamisesta on vähintäänkin kolkko. Rakennukset mielletään yleensä ulkokuoreltaan tylsiksi ja enemmänkin tilapäisrakennuksiksi. Moduulirakentajana haluamme kuitenkin tuoda esille, että modulaarisesti voidaan rakentaa paljon muutakin kuin väistötiloja – myös pysyviä rakennuksia ja yleensä siinä on jopa järkeä!

Tässä 8 myyttiä, mitä moduulirakentamisesta yleensä puhutaan, joiden vastineeksi avaamme 8 hyvää syytä, miksi hankkia moduulirakennus.

1. Tilapäistä rakentamista?

Monesti mielletään, että moduuleista eli tilaelementeistä tehdyt rakennukset ovat tilapäiseen ratkaisuun tarkoitettuja. Näin ei kuitenkaan ole. Teräskennosta tehdyt moduulirakennukset ovat erinomainen valinta pysyviin rakennuksiin jo pelkästään vahvuuksiensa kuten lujuuden, loistavan akustiikan, puhtaan sisäilman sekä ilmatiiveyden ja energiatehokkuutensa puolesta. Lisäksi nopean rakennustekniikan ansiosta on mahdollista rakentaa uusi pysyvä rakennus, jolloin vältytään kokonaan väistötiloilta.

2. Ei niin toimivat tilat?

Edelleen ollaan valitettavan usein siinä uskossa, että sisätilat eivät ole niin hyvin järjesteltävissä, jos moduulien mitat ovat vakiot. Vaikka teollisesti valmistetuista tilaelementeistä ei voida tehdä täysin räätälöityjä, pystyy osaava arkkitehti kuitenkin suunnittelullaan vastaamaan loistavasti käyttäjien tilatarpeisiin. Monesti, räätälöityjen tilaelementtien rakentaminen voi olla kalliimpaa, jolloin joudutaan tekemään kompromisseja materiaalien ja varusteiden laadusta. Usein teollisella rakentamisella päästään kuitenkin parhaaseen lopputulokseen, kun vaakakupissa ovat kustannukset, esteettisyys ja toiminnallisuus.

3. Lyhytikäisiä rakennuksia?

Modulaarinen rakentaminen ei ole pelkästään väistötilatarpeisiin, vaikka usein tämä mielikuva leijuu ilmassa. Modulaarisella rakentamisella pystytään varmistamaan rakennusten elinkaariekologisuus, rakentamalla kustannustehokkaasti kestäviä rakennuksia, jolloin voidaan unohtaa väistötilat kokonaan. Modernin moduulirakentamisen keinoin tehdään samassa ajassa ja samalla rahalla pysyvälaatuinen rakennus. Fixcelin runkoratkaisu suunnitellaan vähintään 100 vuoden käyttöön.

4. Kalliimpaa?

Tilaelementeistä tehdyt rakennushankkeet voidaan toteuttaa jopa vuosia nopeammin kuin perinteiset rakennushankkeet. Nopeudesta ei kuitenkaan joudu maksamaan enemmän. Päinvastoin. Teollisen rakentamisen tuoma ajallinen tehokkuus näkyy myös kustannuksissa. Kun rakennusten tuotanto on virtaviivaistettu aina suunnittelusta ylläpitoon, voidaan tuotantoketjusta poistaa merkittävästi hukkaa. Perinteisessä työmaalla tapahtuvassa rakentamisessa, jopa 70 % työajasta menee niin sanottuun ”ei-tuottavaan työhön”, eli tavaroiden etsimiseen ja odotteluun.

5. Akustisesti huonompaa?

Voidaan mieltää, että teräsmoduuleista tehdyt rakennukset kaikuvat ja kumisevat, mutta ne ovat sisätiloiltaan kuitenkin erittäin vaimeita ja akustisesti loistavia. Esimerkiksi koulurakennustemme hiljaisuus on yllättänyt mm. opettajat ja oppilaat positiivisesti, sillä äänet eivät kantaudu luokkahuoneista toiseen eikä rakennuksen ulkopuolella ohikiitävien junien jylinät tai tärinät kantaudu sisätiloihin asti. On myös koettu, että keskittymiskyky on parantunut, kun kaikilla on levollinen työskentelyrauha.

6. Energiatehottomampia?

Teollisesti rakennetut teräsmoduulit ovat rakenteeltaan erittäin tiiviitä, jonka ansiosta rakennusten lämmittämiseen kuluu normaalia vähemmän energiaa. Teräsmoduulirakennukset alittavat merkittävästi parhaan energialuokka A:n asettamat vaatimukset. Eikä pidä unohtaa, että energiatehokkuuteen vaikuttaa myös hukkaneliöt. Moduulirakentaminen on optimaalinen vaihtoehto, kun rakennussuunnittelussa halutaan ottaa huomioon tilojen maksimaalinen hyötykäyttö ja hukkaneliöiden minimoiminen.

7. Ei sovellu korkeisiin tiloihin?

Lähtökohtaisesti teräskennomoduuleista pystytään tekemään jopa 8 kerroksisia kerrostaloja ja esimerkiksi liikuntatilat pystytään tekemään huonekorkeudeltaan 6 metriä korkeiksi. Usein on tarkoituksen mukaista toteuttaa korkeita rakennuksia, jolloin rakennuksille jää enemmän piha- ja puistoalueita virkistyskäyttöön. Fixcelin kevyt ja jäykkä teräskennorakenne mahdollistaa myös rakennusten korottamisen jälkikäteen.

8. Tylsä arkkitehtuuri?

On totta, että tilaelementeistä rakentaminen muistuttaa enemmän teollista muotoilua kuin arkkitehtuuria. Kuitenkin hyvällä muotoilulla ja laadukkailla materiaaleilla voidaan saavuttaa aikaa kestävää arkkitehtuuria, joka miellyttää silmää vielä vuosikymmenten päästä. Hyviksi havaitut ja vakioidut ratkaisut mahdollistavat laadukkaampien materiaalien ja elegantin muotokielen löytämisen, mikä luo arvokasta ja pitkäikäistä vaikutelmaa. Moduulirakentaminen ei välttämättä sovi niin hyvin ns. Wau-arkkitehtuuriin tai monumenttirakentamiseen, jossa pyritään ensisijaisesti luomaan maamerkkiä. Moduuleista voidaan kuitenkin tehdä järkevällä hinnalla näyttäviä rakennuksia, jotka lisäävät viihtyisyyttä.

________________________________________________________________________________

Fixcel Group Oy on suomalainen sisäilmaturvallisen modulaarisen rakentamisen suunnannäyttäjä.
Päämääränämme on valmistaa toiminnallisesti edistyksellisiä, puhtaan sisäilman rakennuksia teräksestä.
Olemme ekologisesti vastuullinen rakentaja. Rakennuksissamme on poikkeuksellisen matala energiankulutus ja kierrätettävät rakennusmateriaalit. Tavoitteenamme on rakentaa ensimmäinen CO2-neutraali talo vuonna 2026.

Rakennusratkaisumme perustuu 
FIXCEL®-teräskennoon, joka on suomalainen innovaatio. Se mahdollistaa tilaelementtien valmistamisen hallituissa tehdasolosuhteissa, kustannustehokkaasti ja nopeasti. Teräsmoduulit ovat myös home- ja kemikaalivapaita, paloturvallisia sekä ääntä tehokkaasti eristäviä. Moduulit ovat kierrätettäviä ja niiden käyttöikä on vähintään 100 vuotta.

www.fixcel.fi