Hiilikartta-työkalu auttaa kaavoittajia arvioimaan kaavoitusratkaisujen ilmastovaikutuksia. (Kuva Linda Mandell)

Kaavoittajien mahdollisuudet arvioida kaavoituksen ilmastovaikutuksia paranevat merkittävästi uuden Hiilikartta-työkalun myötä, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Avoin ry kertovat tiedotteessaan. Hiilikartan avulla voidaan laskea kaavan toteuttamisen vaikutuksia suunnittelualueen maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoon ja hiilinieluun monipuolisesti ja ymmärrettävästi.

Yhdyskuntarakenteen kehittymisellä, rakentamisella ja maankäytön ratkaisuilla on isoja vaikutuksia hiilivarastoihin pitkälle tulevaisuuteen. Siksi on tärkeää, että kunnilla ja kaupungeilla on riittävästi tietoa ja mahdollisuus tehdä ilmastoviisaita suunnitelmia ja päätöksiä eri alueiden käyttötavoista.

Kaavoittajien avuksi on nyt kehitetty Hiilikartta-työkalu. Se on avoin ja ilmainen, selainpohjainen sovellus, jonka perustana on tieteellinen tieto, metsänkasvumallit, parhaat paikkatietoaineistot ja käyttäjälähtöisyys. Hiilikartan sparraajina on ollut muun muassa kunta- ja maakuntakaavoittajia ja alueidenkäyttöviranomaisia.

Ilmastovaikutusten arvioinnista helpompaa

Hiilikartta täydentää ilmastonmuutoksen hillinnän työkalupalettia maankäytön suunnittelussa. Hiilikartan avulla on helppo arvioida suunnittelualueen sekä yksittäisten aluevarausten maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoa ja niiden muutosta kaavan toteutumisen myötä. Työkalulla voi myös verrata eri kaavavaihtoehtojen vaikutusta hiilivarastoon ja -nieluun.

Hiilikartta on parhaimmillaan strategisessa maankäytön suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa, mutta toimii kaikilla kaavatasoilla. Vaikutuksia voidaan tarkastella kymmenien vuosien aikajänteellä.  

– Toimijat kunnissa, maakuntaliitoissa ja ELY-keskuksissa ovat ymmärtäneet Hiilikartan mahdollisuudet kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnissa ja ovat ottamassa työkalua laajasti käyttöön. On erinomaista, että voimme näin vaikuttaa konkreettisesti Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, toteaa Hiilikartta-hankkeen vetäjä, ryhmäpäällikkö Kari Oinonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Hiilikartan ytimessä ovat maaperän ja kasvillisuuden hiiltä mallintavat tarkat paikkatietoaineistot ja hiilimallit sekä niiden pohjalta toteutettu laskenta. Tieto- ja menetelmäpohjaa on tulevaisuudessa helppo pitää yllä uusien tietoaineistojen valmistuessa, tutkimustiedon lisääntyessä ja käyttötarpeiden muuttuessa. Työkalun toimintoja ja soveltuvuutta myös muille käyttöaloille voidaan laajentaa tarvittaessa.

Hiilikartta on toteutettu Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Avoin ry:n yhteistyönä. Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelmasta

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *