Westenergy, CPC Finland ja Prime Capital ovat sopineet Mustasaaren sijoittuvan hiilidioksidin talteenottolaitoksen yhteisestä kehittämisestä, rakentamisesta ja operoinnista, CPC Finland kertoo tiedotteessaan.

  • Laitos ottaa talteen hiilidioksidin Westenergyn olemassa olevan laitoksen savukaasuista.
  • Talteen otettu hiilidioksidi nesteytetään ja merkittävä osa siitä toimitetaan Kristiinankaupunkiin, jossa se hyödynnetään synteettisen metaanin valmistukseen Koppö Energian power-to-x-laitoksessa.
  • Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 26,9 miljoonan euron investointituen Kristiinankaupungin hankkeen metaanintuotanto- ja nesteytyslaitokselle.

Valmistuessaan projekti on ensimmäisiä vastaavan mittaluokan laitoksia maailmassa. Hiilidioksidin talteenottolaitos vähentää merkittävästi jäte-energialaitoksen hiilijalanjälkeä ja toimii samalla luotettavana hiilidioksidin lähteenä Koppö Energian laajalle power-to-x -laitokselle Kristiinankaupungissa, joka tuottaa hiilineutraalia synteettistä metaania. Koppö Energia on CPC Finlandin ja Prime Capitalin yhdessä omistama yritys.

Hiilidioksidin talteenottolaitos vahvistaa merkittävästi hiilineutraalin yhteiskunnan kehittämistä ja kiertotaloutta Suomessa hyödyntämällä hiilidioksidia, joka muutoin päätyisi ilmakehään. Valmistuessaan laitos pystyy ottamaan talteen käytännössä kaiken Westenergyn tuottaman hiilidioksidin.

Noin 150 000 tonnia nesteytettyä hiilidioksidia tullaan hyödyntämään vuosittain Koppö Energian Kristiinankaupungin laitoksessa synteettisen polttoaineen valmistukseen. Laitos tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania hiilidioksidista ja uusituvasta vedystä liikennekäyttöön erityisesti sektoreille, joilla päästövähennyksiä on vaikea toteuttaa. Koppö Energian laitos tulee tuottamaan vuosittain nesteytettyä metaania noin 740 GWh edestä ja päästövähennys vastaa yli 20 000 henkilön vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myös myöntänyt Koppö Energialle 26,9 miljoonaa euroa investointitukea metaanintuotanto- ja nesteytyslaitoksen toteutukseen Kristiinankaupungissa. CPC Finland ja Prime Capital ovat hyvin kiitollisia Suomen hallitukselle merkittävän investoinnin edistämisestä, sekä sitoutumisesta teollisuuden irtautumiseen hiilestä ja power-to-x-alan kasvun mahdollistamisesta.

– Tämä on merkittävä askel kohti hiilineutraaliutta Suomessa. Olemme ilahtuneita ja kiitollisia ministeriön ja hallituksen osoittamasta luottamuksesta Koppö Energian hiilineutraaliustavoitteita kohtaan, Kertoo Prime Capitalin toimitusjohtaja Mathias Bimberg.

Hiilensidonta- ja power-to-x -laitokset hyötyvät rahoittajiltaan saamasta vahvasta tuesta ja markkinoiden parhaasta asiantuntemuksesta. Westenergyllä on erityisosaamista hiilidioksidin talteenotosta ja siihen liittyvistä toiminnoista, vahva paikallistuntemus, ja yhteydet alan huippuasiantuntijoihin. CPC tuo projektiin mukanaan vertaansa vailla olevaa asiantuntemusta energiahankkeiden kehittämisessä ja hallinnassa. Prime Capital taas tukee projekteja investointikapasiteetilla, omalla power-to-x asiantuntemuksella, ja kyvyllä hankkia projektille rahoitusta.

Molempien hankkeiden suunnittelu on edennyt jo pitkälle. Laitosten käynnistys on odotettavissa vuonna 2026.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *