Havainnekuva Turun kaupunkikeskustan suunnitellusta laajennuksesta.

Senaatti-kiinteistöt ja VR-Yhtymä Oyj ovat visioineet omistamalleen Turun Tavara-aseman alueelle uutta kaupunkikeskustan laajennusta. Visiotyö on tehty yhteistyössä Turun kaupungin sekä Väyläviraston kanssa ja sen tavoitteena on muuttaa alueen nykyistä maankäyttöä ja luoda mahdollisuuksia asuin-, toimisto- ja palvelurakentamiseen sekä virkistyskäyttöön. Tulevaisuudessa alueelle voisi asettua 1700 uutta asukasta ja 700 uutta työpaikkaa nykyisten käyttäjien lisäksi.

Valtaosa Tavara-aseman alueesta on valtion omistuksessa ja hallinnassa. Alueen junarataan rajautuva eteläosa tarvitaan rautatieliikenteen tarpeisiin toistaiseksi, ja sinne siirtyy toimintoja Turun ratapihalta. Tämänkin jälkeen suurin osa alueesta jää käyttämättömäksi. Nyt kaavoitettavaksi esitettävälle alueelle ei ole merkittävää valtion käyttöä tulevaisuudessakaan, joten valtion kiinteistöstrategian mukaisesti aluetta kehitetään markkinaehtoisesti muuhun käyttöön. Alueen kaavoituksen tueksi on laadittu visiosuunnitelma, joka mahdollistaa vaiheittaisen toteuttamisen ja kaavoituksen.

Visiotyön kolme pohjoisinta korttelia ei sisälly vielä kaavoitettavaksi esitettävään alueeseen, sillä alueen käytöstä ei ole tehty lopullista päätöstä. Nyt kaavoitettavaksi esitettävälle alueelle voisi syntyä noin 1000 asukasta ja 700 työpaikkaa. Asemakaavoituksen aikana määriteltäisiin tarkemmin alueen toteuttamisen vaiheistus ja aikataulut, huomioiden nykyisten toimintojen tarpeet ja kaavoituksessa priorisoitavat osa-alueet.

Visiotyön laadinnan yhteydessä on jo tehty alueen kaupallinen selvitys, luontoselvitys ja rakennushistoriallinen selvitys. Rakennushistorialliset ja kulttuurihistorialliset arvot sekä suojelutavoitteet on selvitetty yhdessä Turun museokeskuksen ja museoviraston kanssa.

Visiotyössä kaavailtu muutos lisäisi alueen monipuolisuutta houkuttelemalla alueelle uusia asukkaita ja työpaikkoja. Tavara-asema alueen visiotyön keskeisinä tavoitteina ovat elinvoimainen, kestävä ja houkutteleva kaupunkiympäristö, joka palvelee laajasti alueen asukkaita ja edistää kaupungin kehitystä.

Asuntojen ja työpaikkojen lisäksi alueelle syntyisi uusi yhtenäinen ja houkutteleva metsäpuisto. Puiston reunalla sijaitsisi myös päiväkoti, jolla olisi luonnontilainen metsäpiha sekä leikki- ja koirapuisto. Puistoalue mahdollistaisi turvallisen reitin jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä yhdistäisi Kirstinpuiston, tavara-aseman ja Pukkilan asuinalueet raiteiden yli kulkevalla siltayhteydellä. Lisäksi alue hyödyntäisi nykyistä julkista liikenteen palveluverkkoa ja lisäisi osaltaan tulevan raitiotien käyttäjämääriä. Alueen suunnittelun, ja mahdollisen rakentumisen yhteydessä voitaisiin huomioida potentiaalisen kaupunkibulevardimaisen rakentamisen Naantalin pikatien ja keskustaan sisääntulon yhteydessä, luoden kaupunkimaisemman ja houkuttelevamman ympäristön Turun keskustaan saavuttaessa.

Senaatti-kiinteistöt ja VR-Yhtymä Oyj ovat jättäneet 28.11.2023 aluetta koskevan kaavoitushakemuksen alueen asemakaavoituksen käynnistämiseksi ja ehdottavat alueen lisäämistä kaupungin kaavoitusohjelmaan. Jos alue otetaan kaavoitusohjelmaan, niin toteutus voisi alkaa Senaatin hallussa olevasta itäisestä alueesta sekä kaikille avoimesta metsäpuistosta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *