Oulu on yksi ilmastotyön vauhdittamisen tukea saavista kaupungeista. Kuvassa Oulun kaupungintalo. (Kuva: Sonja Eloranta)

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta on myönnetty avustusta 16 paikallis- ja aluetason ilmastohankkeelle Suomen ilmastotyön vauhdittamiseen. Avustettujen hankkeiden tulee tuottaa mahdollisimman tuloksellisia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kunnissa sekä kehittää vaikuttavia ilmastokäytäntöjä osaksi kunnan tavoitteellista ja jatkuvaa toimintaa.

Valtaosa avustetuista hankkeista kohdistuu yksittäisten kuntien omaan ilmastotyöhön, mutta rahoitusta saavat myös kaksi maakuntatason yhteishanketta. Rahoitetut hankkeet pyrkivät muun muassa juurruttamaan ilmastojohtamista kuntien toiminnan ytimeen, vähentämään liikenteen päästöjä, lisäämään kunnan asukkaiden ja yritysten välistä ilmastoyhteistyötä, vähentämään rakennusten energiankulutusta ja edistämään ilmastoystävällistä ruokakulttuuria nuorison keskuudessa.

Esimerkiksi Limingassa lähdetään ratkomaan pienen kunnan haastetta toteuttaa ilmastosuunnitelmaa, kun kunnassa ei työskentele erillistä ilmasto- tai ympäristöasiantuntijaa, saati tiimiä, vaan ilmastotoimia kunnassa tehdään oman työn ohessa. Hankkeen tavoitteena on käynnistää liminkalainen ilmasto- ja ympäristötyö rakentamalla kunnan sisään toimintamallit, joilla mm. jalkauttaa tehdyn ilmastosuunnitelman sisällöt palvelualueille, yhdistää ilmastotavoitteet kunnan talousjohtamisen prosesseihin ja toteuttaa ne nykyisillä resursseilla eri järjestelyin.

Lahden hankkeessa tavoitteena on lieventää ennakkokäsityksiä ja muuttaa asenteita ilmastoruokia kohtaan. Nyt koululinjaston kasvisruokaa päätyy paljon hävikiksi pelkästään nimen vuoksi. Hankkeessa toteutetaan ruokamuutosta yhdessä nuorten, koulujen ja Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden kanssa. Hankkeessa koulutetaan kotitalousopettajia ilmastoruokien valmistamiseen, lisätään heidän tietoisuuttaan ruuan ilmastovaikutuksista ja tuetaan heidän työtään muutoksen aikaansaamiseksi. Kotitaloustunneilla nuoret pääsevät itse valmistamaan eri kasviproteiineista ruokia, maistamaan niitä ja äänestämään parhaimmin maistuvat ruuat jatkokehitykseen Päijät-Hämeen Ateriapalveluille.

Etelä-Pohjanmaan liitto yhdessä Pohjanmaan liiton kanssa aikoo hankkeessa edistää raskaan liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkojen kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Hankkeessa kerätään tiedot nykyisistä vedyn, biokaasun ja sähkön jakeluverkoista sekä kootaan maakuntien toimijoiden vaatimukset jakeluverkoille laajemman käyttöönoton mahdollistamiseksi raskaassa liikenteessä. Hankkeessa yhteensovitetaan mm. maankäytöllisiä haasteita ja luvituksen sujuvoittamista uusien lataus- ja jakeluasemien rakentamiseksi.

Avustushakuun saapui 41 hakemusta, joita arvioitiin monelta eri kantilta. Hankesuunnitelman täsmällisyys ja toteutuskelpoisuus sekä hankebudjetin määrä suhteessa tavoiteltaviin päästövähennyksiin olivat tärkeitä arviointikriteereitä. 

– Oli ilahduttavaa huomata, kuinka paljon ja kuinka erilaisia hankesuunnitelmia saapui. Kunnat ja alueet tekevät tärkeää ja monipuolista ilmastotyötä, joten odotan innolla, mitä vaikutuksia nyt alkavista hankkeista päästään näkemään, toteaa Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman erityisasiantuntija Veera Visuri

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma (2018-2024) tuo kunnat ja alueet kansallisen ilmastopolitiikan valmistelun ja toimeenpanon ytimeen. Ohjelmassa on tuettu kansallisten ilmastotyökalujen ja -toimintamallien kehittämistä ja skaalaamista paikallis- ja aluetason ilmastotyön avuksi. Ohjelman yksi tärkeimmistä kulmakivistä on ollut paikallis- ja aluetason omien ilmastohankkeiden rahoitus. Nyt avustusta saaneet hankkeet mukaan lukien ohjelma on rahoittanut viiden vuoden aikana noin 160 hanketta eri puolella Suomea.

Tämä avustushaku oli Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman viimeinen.

– Vaikka tämä oli ohjelman viimeinen avustushakukierros, toivon että kunnat jatkossakin löytävät ja hyödyntävät muita rahoituskanavia ilmastotyön toteuttamiseen, kuten alueellista EAKR-rahoitusta, toivoo Visuri  

Vuoden 2023 avustushaussa rahoitusta saaneet kunnalliset hankkeet: 

Avustusta saaneet yksittäiset kunnat:

•    Espoon kaupunki: Espoon kaupunkikonsernin sisäisen ilmasto- ja talousjohtamisen käytäntöjen kehittäminen, 56 000 euroa

•    Jyväskylän kaupunki: Yhdessä kohti hiilineutraalia kaupunkia: Osallistava toimintamalli uusien ja olemassa olevien asuinalueiden vähähiilisyyden edistämiseksi, 56 000 euroa

•    Järvenpään kaupunki: Ilmastoviisas johtaminen ja suunnittelu, 54 438  euroa

•    Kaarinan kaupunki: Öljylämmityksestä vähäpäästöisempiin lämmitysmuotoihin – Kaarinan kaupungin ilmastohanke, 42 140 euroa

•    Kemiönsaari, Kimitoöns kommun: Från bord till gjord – Klimatarbetet i Kimitoöns kommun, 40 282 euroa

•    Lahden kaupunki: Maistuva ilmastoruoka, 53 760 euroa

•    Lappeenrannan kaupunki: NetZeroData – Alueellisen ilmasto-ohjelman seurantamenetelmän ja -työkalun kehittäminen EU:n hiilineutraalien ja älykkäiden kaupunkien ohjelman seurantaa varte, 49 000 euroa

•    Limingan kunta: ILMO – Ilmastojohtamisen toimintamalli ja toiminnan organisointi, 47 460 euroa

•    Nurmijärven kunta: Ilmasto-osaavat nurmijärveläiset – yritysten, asukkaiden ja oppilaitosten osallistaminen ilmastotyöhön, 56 000 euroa

•    Oulun kaupunki: Oulu – Toimintamalli sähköautojen julkisen latauspisteverkoston suunnitelmalliseksi kehittämiseksi, 43 050 euroa

•    Raahen kaupunki: Raahen kaupungin kiinteistökannan energiatehokkuuden parantaminen, 56 000 euroa

•    Turun kaupunki: Ilmastotyön johtamiskulttuuri – Asenteiden ja toimintatapojen muuttaminen ilmastotyötä tukevaksi kaupunkiorganisaatiossa (ITUJA), 56 000 euroa

•    Vaasan kaupunki: Vaasan pyöräpysäköinnin toimenpideohjelma, 56 000 euroa

•    Äänekosken kaupunki: Resurssiviisas Äänekoski – vähäpäästöinen tieliikenne, 21 000 euroa

Avustusta saaneet maakuntien liitot:

•    Etelä-Pohjanmaan liitto: Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan raskaan liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkojen kehittäminen, 56 000 euroa

•    Varsinais-Suomen liitto/ Valonia: Sanoista tekoihin – kuntien ilmastosuunnitelmien jalkautus, 53 393 euroa 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *