Ursula Von Leyen puhui 13.9.2023 kriittisistä materiaaleista Euroopan parlamentissa. (Kuva: Alain Rolland, Eurpean Union 2023)

Tiedote. Julkaistu: 14.09.2023, 15:19
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto

Torstaina 14.9. parlamentti hyväksyi kantansa lakiin, jolla on tarkoitus parantaa kriittisten raaka-aineiden saatavuutta.

Kriittisiä raaka-aineita koskevan asetuksen on tarkoitus parantaa EU:n kilpailukykyä ja omavaraisuutta. Se vähentäisi byrokratiaa, lisäisi innovaatioita koko arvoketjussa ja tukisi pk-yrityksiä sekä tutkimusta. Lisäksi tavoitteena on tukea vaihtoehtoisten materiaalien ja kestävämpien louhinta- ja käsittelytapojen kehitystä.

Strategisten raaka-ainehankkeiden lupaprosesseja pyritään nopeuttamaan asettamalla niiden enimmäisajaksi 24 kuukautta. Lupien myöntäminen tapahtuu jatkossakin kansallisella tai alueellisella tasolla ja Århusin sopimuksen mukaisesti.

Strategiset kumppanuudet

Neuvottelukannassaan mepit korostavat, että kolmansien maiden kanssa on tärkeää tehdä molempia hyödyttäviä strategisia raaka-aineiden kumppanuussopimuksia EU:n tuontipaletin laajentamiseksi. Parlamentti haluaa pitkäaikaisia kumppanuuksia, joihin sisältyy tiedon ja teknologian siirtoja sekä koulutusmahdollisuuksia, joilla työntekijät saavat laadukkaita työpaikkoja hyvillä ehdoilla. Mepit vaativat myös, että kaivostoiminnan kumppanimaissa on tapahduttava parhaiden ympäristöstandardien mukaan.

Mepit haluavat korostaa tutkimuksen ja innovaatioiden roolia, jotta voidaan kehittää korvaavia materiaaleja ja korvata raaka-aineita strategisissa teknologioissa. Tekstin mukaan strategisille raaka-aineille on asetettava kiertotavoitteet, jotta niiden kierrättämistä saadaan lisättyä. Lisäksi parlamentin kannassa mainitaan, että yritysten kokemaa byrokratiaa on syytä vähentää erityisesti pk-yritysten kohdalla.

Kommentti

Esittelijä Nicola Beer (Renew, Saksa) sanoi: ”Olemme nyt asettaneet kurssin kohti omavaraista ja kilpailukykyistä Eurooppaa. Laajan enemmistön tuki, joka käsittää valtaosan poliittisista ryhmistä, tekee selväksi parlamentin kannan toimitusvarmuuteen ja antaa vahvan mandaatin trilogineuvotteluihin. Haluamme nopeita ja selkeitä lupamenettelyjä, vähemmän byrokratiaa, lisää tki-toimintaa koko arvoketjussa ja kohdennettuja kannustimia, joilla tuetaan yritysten investointeja tuotantoon ja kierrätykseen Euroopassa. Samalla parlamentti korostaa strategisia ja tasavertaisia kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa.

Tavoitteenamme on neuvottelujen päättäminen tämän vuoden loppuun mennessä. Aikataulun vuoksi toivomme, että raaka-aineiden kestävä toimitusvarmuus on prioriteetti myös jäsenmaille.”

Seuraavaksi

Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 515-34 (28 tyhjää). Seuraavaksi parlamentti neuvottelee neuvoston kanssa lain lopullisesta muodosta.

Taustaa

Sähköautot, aurinkopaneeli ja älypuhelimet edellyttävät kaikki kriittisiä raaka-aineita.

Tällä hetkellä EU on riippuvainen monien sellaisten raaka-aineiden tuonnista, jotka ovat tärkeitä vihreän siirtymän, digitaaliteollisuuden, teknologiajohtajuuden ja omavaraisuuden kannalta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Kiinan yhä aggressiivisempi kauppapolitiikka ovat tehneet koboltista, litiumista ja monista muista aineista geopoliittisesti tärkeitä. Niiden kysyntä on kasvamassa uusiutuvan energian lisärakentamisen ja digitalisaation myötä.

Fakta

  • Strategisia raaka-ainekumppanuuksia kolmansien maiden kanssa
  • Panostuksia innovaatioihin ja vaihtoehtomateriaalien tutkimukseen
  • Kierrätystä parannetaan

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *