Myös omakotitaloissa ja 2–4 asunnon taloyhtiöissä asuvien tulee lajitella biojäte erilleen sekajätteestä. HSY toimittaa kiinteistölle tyhjennettävän biojäteastian, jos kiinteistöllä ei ole kompostoria tai se ei ole mukana kimppakeräyksessä. Uudistus tulee voimaan vaiheittain vuosien 2023–2024 aikana.

Biojätteen laajeneminen myös 1-4 asuntojen kiinteistöihin etenee Vantaalla, mutta omakotiasujilla alkaa olla kiire tehdä päätöksiä asian suhteen. Kiinteistöillä on aikaa ensi sunnuntaihin 21.5. asti ilmoittaa, ryhtyvätkö ne omaehtoiseen kompostointiin vai maksulliseen keräykseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on lähettänyt yli 15 000 kirjettä Vantaan 1–4 asunnon kiinteistöille, joilla ei vielä ole biojäteastiaa tai kompostointi-ilmoitusta tehtynä.

– Olemme saaneet noin 6 400 vastausta 15.5. aamuun mennessä eli tällä hetkellä odotamme vastauksia lähes 9 000 asiakkaalta. Toivomme kaikkien ilmoittavan oman valintansa, aikooko kompostoida vai ottaako biojäteastian. Näin voimme suunnitella ja varautua tehokkaasti biojätteen keräykseen ja varmistaa, että kaikki saavat palvelunsa sujuvasti, jätehuollon käyttöpäällikkö Juho Nuutinen perustelee.

Oman valintansa biojätteen lajitteluun ja käsittelyyn voi ilmoittaa HSY:n verkkosivulta löytyvän linkin kautta tai soittamalla HSY:n asiakaspalveluun.

– Mahdollisimman monen kannattaa käyttää sähköistä ilmoituslomaketta asiakaspalvelun ruuhkautumisen välttämiseksi, Nuutinen suosittelee HSY:n tiedotteessa.

Kimppakeräys on hyvä vaihtoehto, jos jätettä syntyy vähän

Biojäteastian tai kompostorin yhteiskäyttö läheisten naapureiden kanssa sopii hyvin kiinteistöille, joilla biojätettä syntyy vähän. Tyhjennettävästä biojäteastiasta käyttäjät tekevät yhteiskäyttösopimuksen HSY:n kanssa. Kimppakompostorista käyttäjät taas sopivat keskenään ja tekevät HSY:lle yhteisen kompostointi-ilmoituksen.

– Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta, Vantaalla viimeistään 1.3.2024, Nuutinen ohjeistaa.

HSY toimittaa biojäteastiat Vantaan kiinteistöille marras–joulukuussa 2023, ellei kiinteistöiltä ole ilmoitettu lajittelutavaksi kompostointia tai kimppakeräystä määräaikaan mennessä. Jäteastian voi ottaa käyttöön heti sen saavuttua kiinteistölle.

Uudistetun jätelain mukaan HSY:n tulee järjestää 1–4 asunnon kiinteistöille sekajätteen lisäksi elintarvikejätteen biojätekeräys. Elintarvikejätteellä tarkoitetaan ruoan laitossa tai tarjoilussa syntyvää ruokajätettä sekä syömäkelvottomia puutarhan hedelmiä, marjoja sekä viljeltyjä ruokakasveja.

Jätelain mukaan biojätteen erilliskeräys laajenee koskemaan 1–4 asunnon kiinteistöjä vapaa-ajan kiinteistöjä lukuun ottamatta. HSY aloittaa keräyksen porrastetusti siten, että Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi ovat mukana 1.7.2023 alkaen, Vantaa 1.1.2024 ja Helsinki 1.7.2024 alkaen.

Kiinteistöillä on kolme vaihtoehtoa elintarvikejätteen lajitteluun ja käsittelyyn. HSY:n biojäteastian tyhjennys tehdään talouksien koosta riippuen yhden, kahden tai neljän viikon välein. Toinen vaihtoehto on hankkia oma kompostori ja hoitaa biojätehuolto omatoimisesti kompostoimalla kiinteistöllä. Kolmas vaihtoehto on biojäteastian tai kompostorin yhteiskäyttö lähinaapureiden kanssa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *