DI Paavo Taipale palkittiin arvostetulla Kuntatekniikan edistäjä -palkinnolla keskiviikkona alkaneilla Kuntatekniikan päivillä Jyväskylässä. Palkinnon ja kiertopalkinnon ojensivat SKTY:n toiminnanjohtaja Ville Alatyppö (oik.) ja SKTY:n 2. varapuheenjohtaja Toni Korjus. (Kuva: Markku Vento)

Kuntatekniikan päivät alkoivat eilen keskiviikkona Jyväskylässä Yhdyskuntatekniikka 23 – näyttelyn yhteydessä perinteisin menoin. Virallisten tervehdysten jälkeen palkittiin Kuntatekniikan saavutukset ja Vuoden opinnäytetyö.

Jyväskylän kuntatekniikan päivillä oli tänä vuonna mukana ennätyksellinen määrä osanottajia, yli 360 kuntatekniikan vaikuttajaa ja tekijää. Ensi vuonna Kuntatekniikan päivät järjestetään Rovaniemellä 22.-24.5.

Kuntatekniikan saavutukset valitsi lehdistöraati ilahduttavan suuresta ehdokasjoukosta. Palkintoraati oli myös ilahtunut ehdokasesitysten korkeasta laadusta eikä valinta ollut helppo.

Kuntatekniikan Saavutus, kehityshankkeet

Kuntatekniikan Saavutuksena kehityshankkeissa palkitaan Helsingin infran asiakirjakokonaisuus – ympäristöasiat asiakirjakokonaisuudessa.

Helsingin kaupunki on vastannut kestävän kehityksen haasteeseen uudistamalla infran asiakirjakokonaisuuden hankkeen suunnittelun tilaamisesta aina toteutukseen asti. Tavoitteena on ollut saada kestävän kehityksen toimenpiteitä jalkautettua mahdollisimman järjestelmällisesti kaupungin eri organisaatioiden ja sidosryhmien tasoille sekä konsulttien ja urakoitsijoiden käyttöön.

Hankkeessa on käyty läpi kaupungin laatima infran asiakirjakokonaisuus ja päivitetty se ympäristöasioilla. Muutoksia ja täydennyksiä on tehty niin hankkeiden suunnitteluun ja niiden tilaamiseen tarvittaviin asiakirjoihin, kuin myös käytännön ohjeisiin ja laatuvaatimuksiin. Uusia asiakirjoja ovat ympäristöasioiden tarkistuslista sekä ympäristöasiakirja.

Ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen korostuminen ovat tämän päivän megatrendejä. Helsingin kaupunki jalkauttaa kestävän kehityksen tavoitteita isolla kaarella hankesuunnittelusta toteutukseen saakka. Päivitetystä asiakirjakokonaisuudesta on varmasti hyötyä myös muissa kunnissa ja kaupungeissa, palkintoraati linjasi perusteluissaan.

SKTY:n 2. varapuheenjohtaja Toni Korjus ja toiminnanjohtaja Ville Alatyppö luovuttivat palkinnon Helsingin kaupungin Anni Tirrille ja Rambollin Aino-Kaisa Nuotiolle.

Kunniamaininta kehityshankkeissa

Kunniamaininta Kuntatekniikan Saavutusten kehityshankkeissa myönnettiin Lappeenrannalle kaupungin omasta kaupunkipuulinjauksesta.

Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimialaan kuuluva Kadut ja ympäristö -vastuualueen teettämä työ on valmistunut keväällä 2023 ja se tullaan ottamaan käyttöön kesäkuun 2023 alusta lähtien. Suunnittelukonsulttina työn laadinnassa toimi Ramboll Finland Oy.

Linjaus koskee Lappeenrannan kaupungin omistuksessa olevien rakennettujen viheralueiden katu- ja puistopuita. Linjauksessa otetaan kantaa myös tonttipuustoon, jolla on keskeinen merkitys Lappeenrannan kaupunkikuvan muodostamisessa. Linjaus ei koske metsiä ja kaavoittamattomia alueita.

Kaupunkipuulinjauksen aineisto on laadittu niin, että se toimii konkreettisena työkaluna kaikille kaupunkipuiden kanssa toimiville, kuten suunnittelijoille, rakentajille, rakennuttajille, kunnossapidolle ja asukkaille, palkintoraati perusteli valintaansa.

Lappeenrannan kehityshankkeen laatimisessa on osallistettu kaupunkilaisia, jolloin hankkeesta tulee koko kaupungin oma. Yhtenä motiivina on vaalia puistomaista kaupunkikuvaa, mutta vastata myös ilmastonmuutoksen lähitulevaisuudessa tuomiin haasteisiin.

Palkinnon noutivat Laura Ratilainen ja Sanni Simonen Lappeenrannan kaupungilta sekä Aino-Kaisa Nuotio Rambollista.

Kuntatekniikan Saavutus, rakennushanke

Kuntatekniikan Saavutuksena rakennushankkeissa palkitaan Vaasan kävelykeskustan kehittäminen.

Vaasan kävelykeskusta juontaa juurensa vuoteen 1980, jolloin kaupunki päätti autottomasta keskustasta. Eri vaiheissa tehty kehitystyö saavutti yhden päätepisteensä vuonna 2022, kun viimeisin laajennus valmistui. Nyt Vaasaan saapuville juna- tai bussimatkustajille voi siirtyä Matkakeskuksesta suoraan korkeatasoiseen ja houkuttelevaan kävely-ympäristöön.

Polkupyörille on järjestetty oma pysäköintitallinsa, kiinteistöille ja hotellille vievä pihakatu sekä kevyen liikenteen alue pysyy talvellakin sulana kaukolämmön paluuveden ansiosta ja esteetöntä liikkumista tuetaan äänimajakoilla.

Määrätietoinen ja pitkäjänteinen kävelykeskustan kehittäminen palkitsee niin kaupunkilaisia kuin vierailijoitakin. Hanke toimii myös kaupunkisuunnittelun innoittajana ja esimerkkinä muille oman keskustansa kehittämistä miettiville kunnille ja kaupungeille, palkintoraati kiittää.

Palkinnon noutivat Sini Gröndahl Vantaan kaupungilta ja Jari Jantunen Vaasan vedestä.

Kunniamaininta rakennushankkeessa

Kunniamaininta Kuntatekniikan Saavutusten rakennushankkeissa myönnettiin Vuosaarenhuipulle.

Helsingin itäisessä kaupunginosassa Vuosaaressa sijaitsevan entisen kaatopaikan kunnostaminen ja alueen maisemointi toteutettiin vuosina 2012–2022. Työn tuloksena alue on tänä päivänä suosittu ja omaleimainen virkistysalue. Lisäksi se on palkittu biodiversiteettiä ja luontoarvoja tukeva kiertotalouskohde, jonka ratkaisuissa voi historian havinan lisäksi aistia tulevaisuuden tuulia.

60 hehtaarin kokoinen alue koostuu maantäyttöalueesta ja vuosina 1964–1988 toiminnassa olleesta yhdyskuntajätteen kaatopaikasta sekä näiden reuna-alueista. Maantäyttöalueen maisemointia tehtiin vuosina 1997–2019.

Vuosaarenhuippu on täynnä katsottavaa ja se on erinomainen esimerkki, kuinka ns. täyttömaamäkiä voidaan hyödyntää virkistysalueina. Itsestään se ei synny, sillä jo ihan kuntatekniikkaan pitää panostaa merkittävästi. Vuosien 2012–2021 aikana entiselle kaatopaikalle rakennettiin uudet kaasunkeräys-, tiivistys-, kuivatus- ja pintakerrokset ja suotovesien keräystä parannettiin.

Mutta lopputulos on ollut vaivan arvoinen, palkintoraati kiittää.

Palkinnon vastaanottivat Timo Rytkönen Helsingiltä ja Marko Sjölund Afrysta.

Insinööri YAMK:n Kati Nurmisen opinnäytetyö ”Tiemerkintöjen ympäristövaikutukset” palkittiin stipendillä ja Vuoden opinnäytetyön tittelillä.

LAB-ammattikorkeakoulussa Lahden kampuksella tehty opinnäytetyö paneutui tärkeään vastuulliseen aiheeseen eli joka talvi kuluviin tiemerkintöihin, mutta ennen kaikkea tiemerkintöjen ympäristövaikutuksiin.

Paavo Taipale palkittiin kuntatekniikan edistäjänä

Lisäksi jaettiin kaksi yllätyspalkintoa. Diplomi-insinööri Paavo Taipale sai Kuntatekniikan edistäjä 2023 -palkinnon pitkäaikaisesta työstään kuntatekniikan hyväksi. Suomen Kuntaliitossa yhdyskuntatekniikan päällikkönä toimiva Taipale on vaikuttanut pitkään SKTY:ssa ja toimi myös Kuntatekniikka-lehden päätoimittajana vuoteen 2016 saakka.

Lisäksi Kuntatekniikka-lehden syksyllä eläköityvä päätoimittaja Markku Vento sai kunniamaininnan kuntatekniikan eteen tehdystä työstä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *