Luminäytteenottopaikka sekä lumipuntari Soramäentiellä Lahdessa (vas.) sekä näytteenoton jälkeen hyvin erotettavissa olevia erilaatuisia penkan lumikerrostumia. (Kuva: Onni Varjos / Sitowise Oy)

Lahden kaupunki ja Hollolan kunta ovat kuluvan vuoden talven aikana käynnistäneet uuden Talvisaikainen hulevesien hallinta, riskien tunnistaminen ja maankäytön suunnittelu – hankkeen.

Siinä kartoitetaan talvisaikaisten hulevesien pinta- ja pohjavesille aiheuttamia riskejä, joiden ennakoidaan kasvavan muuttuvan ilmaston myötä yleistyvien talvisaikaisten sulantajaksojen sekä erilaisten ääri-ilmiöiden kuten rankkasateiden seurauksena.

Parempi ymmärrys talvisaikaisiin hulevesiin liittyvistä riskitekijöistä mahdollistaa myös niihin varautumisen mm. maankäytön suunnittelun sekä lumen varastoinnin, siirron ja muun käsittelyn käytäntöjä kehittämällä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kaupunkialueelle sekä liikenneväylien varteen kerääntyvän lumen sisältämien haitta-aineiden esiintymistä keräämällä lumi- ja sulamisvesinäytteitä Lahden ja Hollolan alueilla.

Erityistä huomiota kiinnitetään katualueilla käytettyjen erilaisten liukkaudentorjunnan menetelmien vaikutukseen lumen ja sulamisvesien laatuun, Lahden kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Luminäytteenotot on toteutettu maaliskuussa ja sulamisvesinäytteenotot huhtikuussa niitä häirinneiden yöpakkasten suurimmaksi osaksi väistyttyä. Näytteenottojen tuloksia hyödynnetään hankkeen toisessa vaiheessa tehtävän maankäytön suunnittelun sekä lumen käsittelyn käytäntöjen kehittämisen perustana.

Hanke päättyy vuoden 2024 lopussa. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 54 720 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *