Kuva IoT-verkkosivustolta.

Toimijariippumatonta dataintegraatioalustaa kehittävä CityIoT-hanke on valinnut esineiden internetin (Internet of Things, IoT) hyödyntämisen pilotointikohteensa Oulun ja Tampereen kaupungeissa.

Piloteissa yritykset voivat testata tuotteitaan sekä hyödyntää ympäristöä tutkimus- ja kehitystyössään. Pilottien kautta saatava IoT-data kerätään yhteiselle alustalle, josta se on käytettävissä avoimen rajapinnan kautta.

Oulussa tavoite on kehittää kaupungin julkisten rakennusten ylläpitoa ja elinkaaren hallintaa IoT -teknologian avulla.

Pilottikohteina toimivat Pikku-Iikan päiväkoti, Talvikankaan koulu sekä Ritaharjun monitoimitalo. Yritykset voivat käyttää pilottikohteita testialustoina IoT-anturiteknologiaan perustuvien sensorien tuotekehityksessä sekä kerätyn IoT -datan soveltamisesta uusiksi palvelutuotteiksi niin kaupungille kuin myös kaupunkilaisille.

Tampereella CityIot pilottikohteena toimii Viinikan alue, johon rakennetaan kolmansille osapuolille avoin IoT-testiverkko. Verkon rakentamisessa hyödynnetään katuvalaisinverkkoa. Tampereella on Smart Tampere-ohjelman kautta käytettävissä myös muita vastaavia pilottikohteita. Esimerkiksi Hervannan alueella on mahdollisuus kehittää ja testata uusia 5G-palveluja avoimessa pilvipohjaisessa verkossa. Hiedanrannan alueella tullaan puolestaan panostamaan erilaisiin IoT-ratkaisuja ja digitaalisuutta hyödyntäviin energiansäästöratkaisujen pilotointiin.

Pilottikokeilujen toivotaan antavan yrityksille tarpeellista tietoa uusien tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisen tueksi.

Kaupungit puolestaan voivat kokeilusta saadun datan pohjalta suunnata omaa kehitystoimintaa ja investointeja alueille, jotka ovat toimivia ja hyödyllisiä ja joita kaupunkilaiset arvostavat.

CityIoT on 6Aika-hanke, jossa pilotoidaan avointa, toimijariippumatonta dataintegraatioalustaa Oulussa ja Tampereella. Hankkeen päärahoitus on Euroopan aluekehitysrahastosta, jota kanavoi Uudenmaan liitto. Hanketta ovat toteuttamassa Oulun yliopisto, Oulun ja Tampereen kaupungit, Oulun ammattikorkeakoulu sekä TTY-säätiö.

VILLE MIETTINEN

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *