Helsingin päästökehityksessä tapahtui negatiivinen käänne viime vuonna kivihiilen käytön lisäännyttyä. (Kuva: Ville Miettinen)

Pääkaupunkiseudun ilmastopäästöt vähenivät Helsingin seudun ympäristöpalveluiden laskelmien mukaan noin yhden prosentin vuonna 2016, kun kahtena edellisenä vuonna päästöt vähenivät selvästi enemmän, tiedottaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä (HSY).

Suotuisa kehitys lähes pysähtyi, kun Helsingin kaukolämmön tuotannossa kivihiilen kulutus kasvoi. Sen sijaan Espoossa ja Vantaalla käytettiin kivihiiltä aiempaa vähemmän.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteenlasketut ilmastopäästöt olivat hiilidioksidiksi laskettuna 4,9 miljoonaa tonnia vuonna 2016. Tämä on 4,3 tonnia jokaista pääkaupunkiseudun asukasta kohden. Päästöt kasvoivat Helsingissä 3 prosenttia, mutta vähenivät Vantaalla 6, Espoossa 5 ja Kauniaisissa 4 prosenttia.

Kaukolämpö aiheuttaa suurimman osan, noin 45 prosenttia, pääkaupunkiseudun ilmastopäästöistä. Kaukolämmön pääpolttoaine on edelleen erittäin runsaspäästöinen kivihiili. Vuonna 2016 sen käyttö kasvoi Helsingissä huomattavasti. Samaan aikaan kuitenkin Espoossa ja Vantaalla maakaasun käyttöä lisättiin ja kivihiiltä kului edellisvuotta vähemmän.

‒ Kaukolämmön tuotantoa ollaan uudistamassa, mutta tahtia tulisi kiristää ja kivihiilestä pitäisi luopua mahdollisimman pian. Se on pääkaupunkiseudun päästöjen kannalta ratkaisevaa. Vuonna 2016 lämpöpumpuilla tuotettiin ennätysmäärä kaukolämpöä, pelletin käyttöä lisättiin ja bioöljy tuotiin mukaan polttoainevalikoimaan. Nämä ovat positiivisia signaaleja, mutta eivät vielä muuta kokonaiskuvaa, sanoo toimitusjohtaja Raimo Inkinen HSY:n tiedotteessa.

Kaukolämmön polttoainejakauma pääkaupunkiseudulla (PKS) vuonna 2016:

”Jokainen tonni hiilidioksidia
ilmakehässä on liikaa”

Kivihiilen käyttö koko Suomessa oli vuonna 2016 selvästi suurempaa kuin vuonna 2015, kasvua oli 31 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan pitkällä kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Tilastovuosien välistä eroa selittävät säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismaiden vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei siten pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä.

Tilastokeskuksen mukaan pitkällä aikavälillä kivihiilen käyttö on kuitenkin vähentynyt. Kivihiilivarastot olivat 2,6 miljoonaa tonnia joulukuun 2016 lopussa, mikä on 27 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Pääkaupunkiseudulla tavoitellaan hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Helsinki on päättänyt lakkauttaa Hanasaaren hiilivoimalan vuoteen 2024 mennessä.

Vaikka päästöt ovat kokonaisuutena edelleen laskusuunnassa, Helsingin tavoite on kova ja edellyttää määrätietoista työtä päästöjen minimoimiseksi, Raimo Inkinen sanoo.

– Ilmaston kannalta jokainen ylimääräinen tonni hiilidioksidia ilmakehässä on liikaa. Päästöt kumuloituvat, emmekä voi pitää ”välivuosia” päästövähennyksissä, Inkinen kertoo.

– Jatkossa erityisesti rakennusten lämmityksen päästöihin tulee kiinnittää huomiota. Tarvitaan myös lisää kestäviä kulkumuotoja ja liikennepolttoaineita sekä uusia ohjauskeinoja, joilla liikenteen päästöjä voidaan vähentää, Inkinen jatkaa.

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *