Millainen soppa tästä syntyy? Hanselin roolia tulevien maakuntien hankinnoissa ollaan vahvistamassa lakiuudistuksella. Miten käy uudessa tilanteessa kuntien ja kuntayhtyminen nykyiselle hankintatoiminnalle, jos iso osa hankinnoista päätyy uusiin käsiin?

Maakuntien palvelukeskusta ei sote-uudistuksessa saatu synnytettyä, mutta tämän sijaan Hansel-lakia ollaan kirjoittamassa uusiksi. Maakuntia ja niiden hankintayksiköitä ollaan lakiluonnoksessa lisäämässä mukaan valtion kilpailutuksista vastaavan yhteishankintayhtiö Hansel Oy:n asiakaskuntaan.

Osassa lakiluonnoksesta annetuista lausunnoista kritisoidaan voimakkaasti sitä, kuinka lakiluonnoksessa ei huomioida jo nyt kunnissa tehtävää hankintayhteistyötä. Pahimmillaan lakimuutoksen pelätään käyvän rankasti kuntien kukkarolle, kun nykyisten toimijoiden vastuulla olevista kilpailutuksista napataan maakuntien hankinnat Hanselin hoidettavaksi.

Suomen Kuntaliitto ja KL-Kuntahankinnat Oy ovat painottaneet lakimuutoksen valmistelun aikana, ettei maakuntien ja kuntien nykyisiä hankintavolyymeja saa hajottaa perustamalla uusia toimijoita.

-Olemme vielä lakiluonnoksen varassa, mutta se on selvää, että yksi toimija lisää tulee tälle sektorille. Mihin hankintoihin Hansel tulee keskittymään, on täysin avoinna. Hyviä asioitakin lakiluonnoksesta löytyy. Näitä ovat erityisesti analyysipalvelut, joiden kautta muun muassa sote-hankintojen koko kuva alkaa selkiytyä paremmin numeroiden valossa, KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja Raili Hilakari pohtii.

Sote vaatii osaamistaan

KL-Kuntahankinnat Oy, kunnat, kuntayhtymät ja niiden hankintarenkaat ovat tähän saakka vastanneet Suomen sote-hankinnoista. Hanselille kyseessä on uusi toiminta. Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa on maininta siitä, että Hansel varaa miljoonan euron lisäpanostuksen sote-kilpailutuksen osaamisen kehittämiseen.

-Valmistelussa mainitaan vain Hansel. Ei ketään muita alan toimijoita. Ei koko valtakunnassa toimivaa KL-Kuntahankinnat Oy:tä tai maakunnallisia ja kunnallisia hankintarenkaita, toimitusjohtaja Raili Hilakari kritisoi.

-Ymmärrän, että valtio rahoittajana haluaa ottaa haltuun alan kilpailutusta. Hansel ei ole tehnyt sote-hankintoja lainkaan, eikä sillä ole soten asiakas- ja substanssikokemusta. Samalla pitää muistaa, että suurin osa sote-palveluista tulee näillä näkymin valinnanvapauden piiriin ja kilpailuttamisen ulkopuolelle, Hilakari korostaa.

Vaikka lakiluonnos lausuntokierroksella runsaasti kritiikkiä kirvoitti, niin positiivistakin lausuttavaa luonnoksesta toki löytyy.

-Se on positiivista, että maakuntia ei pakoteta yhteistyöhön Hanselin kanssa, vaan maakunnat voivat valita, miten hankinnat kilpailutetaan. Kuntahankinnat varautuu tilanteeseen omalta osaltaan maakunnille suunnatulla osakeannilla ja hankintaosaamiseen tarkoitetulla merkittävällä taloudellisella panostuksella. Tämä osaamisresurssi on tarkoitettu toki kaikille asiakkaillemme, Raili Hilakari toteaa.

Kuntaliitto kriittisenä

Lakiluonnoksesta on annettu määräaikaan mennessä yhteensä 34 lausuntoa. Kunnilta ei lausuntoja laista kyselty. Sen sijaan Kuntaliitto on lausunnossaan ottanut kriittisesti kantaa siihen, mitkä Hansel-lain vaikutukset tulevat olemaan kuntien vinkkelistä katsottuna.

Myös useat maakunnat ja sairaanhoitopiirit ovat mielipiteensä lakiluonnoksesta lausuneet. Yhteistyö Hanselin kanssa koetaan hyvänä, mutta nykyisten hankintayhteistyömallien kohtalosta uudistuksessa kannetaan huolta esimerkiksi Lapin suunnalla.

-Lapin kunnilla ja kuntayhtymillä on hyvä yhteistyö KL Kuntahankintojen kanssa. Tämä silmällä pitäen on syytä ratkaista, mitä ja millaista on Kuntahankintojen ja Hansel Oy:n yhteensovittaminen tai yhteistyö jatkossa, todetaan Lapin liiton lausunnossa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että Hansel Oy:n kokemus sote-hankintojen osaaminen on perin ohutta kuntasektorin hankintatoimijoihin verrattuna.

-Terveydenhuollon hankinnoissa hankinnan kohteen perusteellinen tuntemus on oleellisen tärkeää ja tämän vuoksi hankinnat tulee toteuttaa yhteistyössä käyttäjäasiantuntijoiden kanssa. Mikäli terveydenhuollon hankinnat hoidettaisiin valtakunnallisesti keskitetyssä yksikössä, voisi se heikentää tiivistä yhteistyötä substanssiosaajien kanssa ja vaikuttaa negatiivisesti kilpailutuksen lopputuloksiin. Lisäksi sote-hankintojen nykyistä tiukempi keskittäminen vaarantaisi kilpailun markkinoilla, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunnossa arvioidaan.

 

PEKKA MOLIIS

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.