Riittävä yhteistyö ja täysimääräinen mallinnuksen hyödyntäminen ovat eräitä avainasioita.

Laadukas, toimiva ja tarpeita vastaava infrastruktuuri on mahdollinen myös tulevaisuudessa vain yhteistyöllä, kohdentamalla resurssit viisaasti sekä valjastamalla teknologia infranpidon ja -rakentamisen tuottavuusharppaukseen, todetaan kolmivuotisen Infrarakentaminen muutoksessa -hankkeen 4. osan loppuraportissa.

 

Kolmivuotisessa hankkeessa infra-alan haasteita TAMK:n ja VTT:n kanssa kartoittivat Tekes, Liikennevirasto, toimialajärjestöt ja joukko yrityksiä.

 

Hanke myös tuotti työkaluja infra-alan organisaatioiden ja yritysten operatiiviseen ja strategiseen suunnitteluun.

 

Raportin mukaan toimintaympäristön murros, yritysten tarpeissa ja ihmisten käyttäytymisessä tapahtuvat muutokset sekä tilaajien rajalliset rahoitusmahdollisuudet edellyttävät infra-alan kaikkien osapuolten yhteistyötä ja perusteellisia muutoksia.

 

Parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut infrarakentamiseen löytyvät yhteistyöllä. Allianssimalli on vaihtoehto muiden joukossa, ja perinteiset mallit, kuten kokonaisurakka, sopivat edelleen moniin hankkeisiin.

 

– Tärkeintä on saada kustannuksia lisäävät, mutta arvoa tuottamattomat erät pois tilaajatoimintojen, hankintojen ja tuotannon yhteisellä kehittämisellä, VTT:n tiedotteessa todetaan.

 

Tuottavuutta teknologiaharppauksella

 

Tuottavuudessa on mahdollista ottaa harppaus, jos mallintaminen otetaan täysimääräisesti käyttöön infran ylläpidossa ja infrarakentamisessa.

 

Mallintaminen on ulotettava hankkeen koko elinkaareen: maastomalli ja olemassa olevien rakenteiden malli, uuden tai korjattavan rakenteen tuotemalli, koneohjausmalli, toteumamalli ja ylläpidon malli.

 

Toimintaympäristö tulee virittää sekä uusiutuvien energioiden käyttöä että materiaalien kierrätystä kannustavaksi lainsäädäntöä kehittämällä ja sovittamalla luvituksen ja rakennushankkeiden kellotaajuudet toisiinsa.

 

Maa-aineshuollossa parhaat materiaalit on säästettävä vaativiin kohteisiin, kevyemmälle kuormitukselle joutuvissa rakenteissa riittävät myös heikommat maa-ainekset.

Linkki hankeraporttiin (pdf)

 

Infrarakentaminen muutoksessa -hanke VTT:n verkkosivuilla

 

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *