Avustuksen toivotaan lisäävän sekä valtion tukemaa että muuta kohtuuhintaista ja energiatehokasta asuntotuotantoa.

Valtioneuvosto on tänään päättänyt valtion asuntorahaston varoista myönnettävien kunnallistekniikka-avustusten jatkamisesta. Avustuksen tavoitteena on käynnistää ja aikaistaa uusien asuntoalueiden rakentamista ja sen enimmäismäärä on 30 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Avustusta myönnetään vain Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudun kunnille, jotka ovat solmineet valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-aiesopimus).

Kunnallistekniikka-avustuksen toivotaan lisäävän sekä valtion tukemaa että muuta kohtuuhintaista ja energiatehokasta asuntotuotantoa. Tavoitteena on, että asuntotuotanto lisääntyy kasvukeskusalueilla yhdyskuntarakennetta eheyttävällä tavalla.

Avustettavien asuntoalueiden on sijaittava joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä suosivilla alueilla ja niiden halutaan tukevan myös seudullista yhteistyötä. Avustusta myönnetään uudella asuntoalueella tarvittavien katujen ja muiden liikenneväylien sekä puistojen rakentamiseen.

Avustus perustuu hallituksen asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2013 ehdotetaan kymmenen miljoonan euron valtuutta kunnallistekniikka-avustuksiin.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *