Kaikkien yhdyskuntaa palvelevien verkkojen osalta on olemassa merkittäviä tarpeita verkkojen uudistamiseen, korjaamiseen ja lisärakentamiseen. Tiedonsiirron määrän ja käytön jatkaessa kasvuaan suuren kapasiteetin valokuituverkkojen laajentaminen on välttämätöntä. Yhteistyö muiden verkon rakentajien kanssa tuo kustannussäästöjä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtävänä on kertoa kunnille ja verkkotoimijoille yhteisrakentamisen hyödyistä ja parhaista käytännöistä, joita on kerätty toteutuneista yhteisrakentamishankkeista. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun yhteistyö alkaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällöin koko hanke voidaan suunnitella yhdessä ja yhteensovittaa kaikkien osapuolten tarpeet helpommin. Yhteistyön käynnistäminen mahdollisimman varhain on mahdollista, kun rakentamissuunnitelmista jaetaan tietoa hyvissä ajoin. Traficomin ylläpitämä verkkotietopiste.fi-palvelu on tähän oivallinen keino.

Yhteisrakentamisesta on hyviä kokemuksia eri puolilta Suomea. Sen avulla on kyetty investoimaan laajempiin verkkokokonaisuuksiin ja saatu merkittäviä kustannussäästöjä rakentamisessa. Hyviä toimintatapoja ja kokemuksia yhteisrakentamisesta kerättiin Traficomin järjestämässä Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailussa, joista seuraavaksi muutama esimerkki.

Yhteisrakentamishanke on tekijöidensä näköinen

Yksi kilpailuun osallistuneista hankkeista oli Valokuitunen Oy:n ja Caruna Oy:n yhteisrakentamishanke. Caruna suunnittelee ja rakentaa samalla kertaa sekä sähkö- että valokuituverkon osana säävarman sähköverkon rakentamista. Valokuitunen saa avaimet käteen -periaatteella valmiin valokuituverkon ja vastaa omalta osaltaan valokuituliittymien myynnistä ja palvelun tarjoamisesta. Aluksi yhteistyö koskee Carunan Lounais-Suomen ja Satakunnan aluetta, jossa noin 30 000 asiakkaan sähkönjakelun säävarmuutta parannetaan maakaapeloimalla noin 1000 kilometriä ilmajohtoa vuoteen 2022 mennessä.

Onnistuneita yhteisrakentamishankkeita on toteuttanut myös Pirkanmaalla ElmoNet Oy, jonka kumppaneista yksi on sähköyhtiö Elenia Oy. Yhtenä esimerkkinä onnistuneesta yhteisrakentamisesta on Länkipohjan valokuituhanke Jämsässä, jonne rakennettiin yhtä aikaa valokuitu, sähköverkko ja katuvalaistus. Verkkojen yhteisrakentamisella hankkeessa haettiin ennen kaikkea kustannustehokkuutta.

MPY Telecom Oyj:n Mikkelin yhteisrakentamishanke valittiin kilpailussa kuntasarjan voittajaksi. Mikkelin kaupungille oli tärkeää saada modernit tietoliikenneyhteydet alueellaan sijaitseviin vanhoihin kuntakeskuksiin. MPY vastasi kuituverkon suunnittelusta ja koordinoi rakentamisen. Yhteisrakentamisosuuksilla ojakustannukset jaettiin sähköyhtiön kanssa. MPY pyrkii yhdistämään valokuiturakentamista mahdollisimman paljon myös kaukolämpö- ja katuvalo verkon laajennusten yhteyteen. Myös tässä hankkeessa yhteisrakentamisella saavutettiin kustannussäästöjä.

Joissakin hankkeissa yhteisrakentaminen on mahdollistanut valokuituverkon laajemmat toteutukset, mahdollisesti jopa koko kunnan kattavan tietoliikenneinfran parantamisen samalla kun sähköverkkoa ja kunnan muuta infraa on parannettu. Toisaalla kunnan yhteistyö valokuitua rakentavan kyläverkon kanssa on mahdollistanut katuvalojen rakentamisen kylälle ja näin parannettu turvallisuutta myös kaikille tienkäyttäjille. Yhteisrakentamisesta kaikki hyötyvät.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom