Adapteo tuo markkinoille uusien, mukautuvien rakennusten Älykoulun esikoulujen ja koulujen rakentamiseen Suomessa. Älykoulu on erityisesti suunniteltu tarjoamaan optimaalinen ja älykäs oppimis- ja työskentely-ympäristö.

Asiantuntijoiden ja käyttäjien yhdessä luoma koulu

Läheisessä yhteistyössä Suomen johtavien arkkitehtien sekä pedagogiikan ja oppimisen asiantuntijoiden kanssa on luotu oikeat olosuhteet osallistavammalle oppimiselle, jossa myös yksilöiden tarpeet voidaan täyttää.

Ajatuksena on, että vaihtelevilla rakenteilla, joustavilla pohjaratkaisuilla, avoimilla pinnoilla ja älykkäillä taittoseinillä luodaan oikeanlaiset olosuhteet osallistavalle koululle, jossa oppilaat voivat omaksua opetuksen paremmin. Älykoulu on myös varustettu edistyksellisellä taloteknologialla.

”Olemme erittäin ylpeitä uudesta Älykoulustamme, joka on kehitetty käyttäjiemme, suomalaisten oppilaiden ja opettajien näkökulmasta.” Juha Kalliokulju, toimitusjohtaja, Adapteo Finland

Suunniteltu Suomen kuntien tarpeiden mukaan

Adapteo käynnisti keväällä 2021 innovaatioprosessin älykkäämpien esikoulu- ja koulurakennusten kehittämiseksi Suomessa. Työryhmä huomasi nopeasti, että kunnilla oli kasvava tarve mukautuville koulurakennuksille sekä tilapäiseen, pitkäaikaiseen että pysyvään käyttöön. He näkivät myös, että yhteiskunnassa lisääntynyt polarisaatio näkyy myös kouluissa. Muutama vuosikymmen sitten lähes kaikki Suomen koulujen lapset puhuivat suomea – nykyään useilla on toinen äidinkieli. Samalla myös sosioekonomiset erot ovat kasvaneet.

Suomesta taas luokkansa paras

Ei tietenkään ole sattumaa, että Suomi on Älykoulun ensimmäinen markkina-alue. Maamme on kansainvälisesti tunnettu laadukkaasta koulutuksestaan. Tosin viime vuosina olemme jääneet jälkeen globaaleissa PISA-tutkimuksissa. Työryhmä uskoo, että Älykoulu omalta osaltaan edesauttaa negatiivisen trendin murtamista.

Mukautettavuus mahdollistaa monipuolisemman tilavaihtelun, joten yhä useammilla lapsilla ja opiskelijoilla on paremmat edellytykset opiskella. Tämä luo paremmat edellytykset oppimiselle. Koulutuksen kehitys taantui koronapandemian sulkutilan vuoksi. Uskomme, että olemme taas alkaneet edistyä. Joustavat ratkaisut ovat tärkeitä, jotta kehitys kulkee jälleen oikeaan suuntaan.

Uusia näkemyksiä lasten oppimisesta

Adapteon asiantuntijatiimi uskoo, että nyt löytyy enemmän tietoa ja ymmärrystä siitä, miten lasten oppimismahdollisuudet vaihtelevat, ja siksi on tärkeää, että koulutilat eivät suunnittelullaan vahvista polarisaatiota, vaan edistävät integraatiota ja osallistamista. Tämä on mahdollista joustavilla ratkaisuilla.

Mukautuva koulu helpottaa oppimista

Älykoulussa opettajat voivat vaihdella tilojen kokoa oppilaiden ja koulutuksen tarpeiden mukaan. Kahden lapsiryhmän, jotka esimerkiksi laulavat yhdessä, pitäisi pystyä laulamaan yhtä aikaa suuressa avoimessa tilassa. Esimerkiksi matematiikan tunnin ollessa kyseessä, voidaan sama tila muuttaa pienemmiksi huoneiksi, jotta oppilailla on rauha keskittyä. Oppimisvaikeuksista kärsivät opiskelijat saattavat myös tarvita pienempiä tiloja voidakseen omaksua asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Modernissa koulussa tarvitaan siis suljettuja, avoimia ja puoliavoimia tiloja.

Myös esikoulut tarvitsevat uusia ratkaisuja

Tiimi toteaa, että mukautuvampia tiloja tarvitaan myös esikouluissa.

”Suuret avoimet tilat ovat sopivia silloin, kun lapset ovat aktiivisia ja esimerkiksi leikkivät tai tanssivat. Toisaalta on tärkeää, että pienemmät lapset voivat levätä, mikä onnistuu parhaiten pienemmissä, hiljaisissa tiloissa. Pienempiä tiloja suositellaan myös silloin, kun lapset opettelevat lukemaan, katsovat kuvia tai harjoittelevat keskittymistä muilla tavoin.”

Muutokset väestökehityksessä

Työryhmä näki myös väestökehityksen muutokset tärkeänä tekijänä niin nykypäivän kuin tulevaisuuden koulujen ja esikoulujen rakentamisessa ja suunnittelussa.

Pienemmissä kunnissa, esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa, väestö ikääntyy ja lasten määrä vähenee, kun taas pääkaupunkiseudun väestö kasvaa. Koska emme tiedä, miten muutokset kehittyvät, ei ole aina mielekästä rakentaa liikaa pysyväluonteisia rakennuksia, jotka eivät ole joustavia koon ja sijainnin suhteen. Mukautuvia rakennuksia voidaan siirtää tarpeiden mukaan.”

Kestävä kehitys painopisteenä

Adapteon uudet koulurakennukset on tehty puusta, joka on uudelleenkäytettävä materiaali ja paljon ilmastoälykkäämpi kuin esimerkiksi betoni. Rakennuksissa on myös energiaa säästäviä teknisiä ratkaisuja, jotka vähentävät käyttökustannuksia merkittävästi. Toinen tärkeä asiantuntijatiimin korostama etu on se, että uusia koulurakennuksia voidaan laajentaa tai pienentää sekä siirtää uusiin paikkoihin tarpeiden muuttuessa.

”Se on todennäköisesti resurssitehokkaampaa kuin pysyväluonteisten rakennusten rakentaminen. Pysyvät rakennukset voivat jäädä tyhjiksi paikoilleen, jos niiden tarve paikallisesti on kadonnut, jonka jälkeen ne on rakennettava taas uudelleen toiseen paikkaan, missä on kysyntää.”

Tulevaisuus on mukautuva

Kaikki tiimin jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että mukautuvia rakennuksia on kehitetty valtavasti viime vuosina.

”Moni saattaa luulla, että nykyajan mukautuvat rakennukset muistuttavat menneisyyden parakkeja. Ne olivat rumia, valmistettu tylsältä näyttävästä materiaalista, eikä niissä otettu huomioon erityistarpeita. Nyt design on houkuttelevampaa, rakenteet ovat parempia ja materiaalit ovat sekä luonto- että ihmisystävällisiä.”

https://adapteo.fi/alykoulu