Tämänkin vuoden ROTI-pohdinnoissa keskeiseksi tavoitteeksi nousi ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. KIRA-alan lupaus toimivasta, turvallisesta ja kestävästä rakennetusta ympäristöstä kietoutuu yhä lujemmin tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavien systeemisten muutosten edellytysten luomiseen.

Vihreä siirtymä on arvo, joka toteutuu vain tietoisilla valinnoilla arjen tekemisessä. Näitä valintoja pitää johtaa määrätietoisesti rakennetun ympäristön koko elinkaarella.

Ekologisuus ja yhteiskuntavastuu ovat tulleet vahvasti mukaan kiinteistö- ja rakentamisalan tilaajien ja yritysten strategiasisältöihin. Sitä kautta ne ovat myös muotoutuneet keskeiseksi osaksi hankkeen menestystekijöitä ja arvonluontia.

Näitä tavoitteita ei kuitenkaan aina johdeta systemaattisesti hankkeen läpi riittävän keskeisenä osana arvonluontia, vaan ne saattavat tulla mukaan ikään kuin päälle liimattuna. Tästä esimerkkinä toimivat ympäristöluokitukset. Kuitenkin, jotta ekologisuus ja vähähiilisyys saadaan keskeisiksi elementeiksi hankkeen johtamisessa, niiden pitää olla selkeä osa hankkeen arvonluonnin johtamisjärjestelmää.

Arvonluonnin menestystekijät pitääkin määrittää riittävän laajasti alkaen siitä, miten hankkeella edistetään omistajan pitkän tähtäimen strategiaa ja arvoja. Täten kuljetaan kohti omistajatahon visiota. Liiketoiminnallinen näkökulma on toki edelleen tärkeä, huomioiden niin elinkaarikustannukset kuin kassavirta ja omaisuuden rahallinen arvo.

Yhtä lailla on keskeistä mitata toteutettavan suunnittelu- ja rakentamisprojektin suorituskykyä itsessään. Ja sitä, miten hyvin tavoitteissa onnistutaan kustannusten, aikataulun, laaduntuoton ja turvallisuuden osalta. Lisäksi huomion on oltava siinä, mitä arvoa luodaan käytölle ja ympäröivälle yhteisölle hyvinvoinnin, toiminnallisuuden ja tyytyväisyyden näkökulmasta, unohtamatta esteettisyys- ja imagoarvoja.

Niin kiinteistö- ja rakentamisalalla kuin yhteiskunnassa laajemminkin on ansiokkaasti kehitetty lean-taustaisia toimintamalleja, jotka uudistavat toimialaamme erityisesti suurissa yhteistoiminnallisissa hankkeissa. Niiden keskiössä olevaan arvonluonnin johtamiseen täytyy saada korostetusti mukaan ekologisuuden näkökulma. Yhteiskunnallisesti on tarkasteltava todellista vaikuttavuutta siten, että muutos ulottuu myös tavanomaisen kokoluokan hankkeisiin sekä pieniin ja keskisuuriin toimijoihin.

Rakentamisen Laatu RALA ry toimii alalla puolueettomana, voittoa tavoittelemattomana ja riippumattoman muutosajurina. RALAn rooli alalla on erityisesti PK-yrityskentän kehittäjänä ja alan yhteisenä tietopankkina toimiminen. RALA onkin käynnistänyt kehitysohjelman, jonka teemana on arvoa luovan rakentamisen edistäminen. Sen ensimmäinen, arvon tuottoa hiilineutraaliuden näkökulmasta kehittävä osahanke on käynnistetty Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen ohjelman, NextGenerationEU-tuella.

Tässä kehityshankkeessa kehitetään prosessimallia, jossa johtaminen tulee arvontuoton kautta kiinteäksi osaksi hankkeen etenemistä. Tällöin siinä tehtäviä päätöksiä peilataan arvontuottoon, ja saavutettuja tuloksia seurataan ja mitataan.

Kun fokuksessa ovat ”normaalikokoiset hankkeet”, niissä ei pystytä kehittämään kaikkea alusta asti. Sen sijaan ajatuksena on, että tuotetaan yhteinen malli ja menettelyjä arvonluonnin johtamiseen, joita voidaan joustavasti ottaa käyttöön eri hankkeissa. Näiden mallien tiedonjaon alustana toimii RALA.

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan arvontuoton johtamisen mallia useissa sovellushankkeissa, joita haetaan niin talo- kuin infrapuolelta yhteistyössä osallistuvien tilaajien kanssa. Kutsunkin alaamme yhteiseen ponnistukseen arvonluonnin johtamisen ja vähähiilisen rakentamisen kehittämiseen!

(Kuva: RALA ry.)

Kirsi Hautala

TkT, Toimitusjohtaja, RALA

 

ROTI 2023 kokoaa yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista. Seuraa meitä verkossa! www.roti.fi
www.roti.fi/blogit

 

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *