Viimeisimmät globaalit selvitykset, kuten IPCC-raportti, WWF:n Living planet report, the World Inequality Report ja IEAn Tracking Clean Energy Progress kertovat, ettemme kulje lainkaan toivottavaan suuntaan. Meillä on hyvin vähän aikaa hyvin suurille muutoksille elämäntavoissamme.

Kiinteistö- ja rakennusala on äärimmäisen energia-, resurssi- ja päästöintensiivinen. Siitäkin syystä toimialan muutosta ohjataan toisaalta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla ja sen eri osilla, kuten EPBD-päivityksellä tai taksonomialla. Lähempänä kotikenttää taas kansallista lainsäädäntöä päivitetään ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarpeita vastaavaksi esimerkiksi uusilla rakentamislailla ja alueidenkäytön lailla.

Rakennetun omaisuuden tilaa käsittelevä ROTI 2023 -raportti toteaa rakentamisen ympäristövaikutusten pienentämisen kiinteistö- ja rakennusalan liiketoiminnan elinehdoksi. Vain vähäpäästöisillä, kiertotaloutta tukevilla ja biodiversiteettiä lisäävillä liiketoiminnoilla on tilausta tulevaisuuden markkinoilla, näin todetaan selkeästi ja yksimielisesti.

Samalla Global Alliance for Buildings and Conctructionin Global status report 2022 osoittaa, että kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliustavoitteiden ja todellisten tulosten välillä on valtava kuilu. Miksi tavoitteet ja teot eivät kohtaa?

Rohkeat edelläkävijät voittavat

Yleisesti ottaen systeeminen muutos on hidasta, sillä pienten parannusten sijaan haetaan syvällisempää muutosta, täysin uutta tapaa toimia. Vanhoista toimintamalleista on helpompi pitää kiinni, sillä muutos aiheuttaa epävarmuuden tunteita. Tilanne edellyttää määrätietoista muutosjohtajuuden osaamista toimialalla.

Ja moni asia onkin jo muuttunut viimeisten vuosien aikana. Yhä useammassa rakennushankkeessa tiedostetaan jo hiilijalanjäljen vähentämisen tärkeys. Uusia vähähiilisiä ja kierrätysmateriaaleja sisältäviä ratkaisuja tuodaan markkinoille kiihtyvällä vauhdilla. Rakennusosien purettavuutta ja uusiokäytön mahdollisuuksia tutkitaan monella taholla.

Uusien ratkaisujen syntymistä tuetaan kasvavalla kysynnällä. Kun joukko edelläkävijöitä on rohkeasti asettanut tavoitteekseen päästöjen merkittävän vähentämisen, jopa hiilineutraaliuden, syntyy siitä toimialan uusi normaali.

Meillä Suomessa jo yli 60 kiinteistö- ja rakennusalan yritystä on asettunut tukemaan #BuildingLife-projektissa hiilineutraalin rakennetun ympäristön 2035 tavoitetta. Yritykset ovat sitoutuneet laatimaan itselleen suunnitelman omien päästöjen vähentämiseksi, ja ensimmäiset ovat jo omat tiekarttansa julkaisseetkin tienviitaksi muille alalla toimiville.

Edelläkävijöiden kunnianhimon tasoa kuvaavat hyvin seuraavat esimerkit:
• Konsultti- ja suunnittelijatalojen oma toiminta on hiilineutraalia päästöjen vähentämisen ja ulkoisten kompensaatioiden avulla.
• Materiaalitoimittajat tavoittelevat yli 90 % kierrätysastetta tuotteissaan ja päästöttömiä kuljetuksia 2035.
• Rakennusliikkeiden tavoitteena on puolittaa rakennushankkeiden ilmastovaikutukset 2030 mennessä.
• Kiinteistön omistajat tähtäävät hiilivapaaseen energiaan ja rakennushankkeiden päästöjen puolittamiseen 2035 mennessä.

Tavoitteita on asetettu tietämättä varmasti, miten maaliin edes lopulta päästään. Ratkaisuja kehitetään tehokkaimmin yhteistyössä. Liike kohti ympäristövaikutuksiltaan pienempää rakentamista on kuitenkin nyt voimakkaampaa kuin koskaan, niin meillä kuin ympäri Eurooppaa.

Systeeminen muutos on käynnissä, on jäljellä vain valinta joko reaktiivisesti yrittää sopeutua – tai ottaa rohkean kokeilijan ja edelläkävijän rooli.

Kuva: Annika Miettinen

Lauri Tähtinen
ROTI 2023-hankkeen Rakennukset -paneelin jäsen
Kehityspäällikkö, Green Building Council Finland

********
ROTI 2023 kokoaa yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista. Seuraa meitä verkossa!
www.roti.fi
www.roti.fi/blogit

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *