Rakennetun omaisuuden tila -raportissa on vuodesta 2017 lähtien ollut mukana pohdintaa taiteen, muotoilun, arkkitehtuurin ja suunnittelun merkityksestä rakennetussa ympäristössämme. Oleellinen tavoite on muistuttaa siitä, miten laadukasta ympäristöä suunnitellaan moniammatillisena yhteistyönä, ja miten tärkeää on aito vuorovaikutus käyttäjien kanssa. Rakennettu ympäristö on keskeinen osa kulttuurista ymmärrystämme ja ympäristön suunnittelussa tehdään pitkäaikaisia ratkaisuja ihmisten arkeen.

Kaksi vuotta sitten ROTI-raportin keskiössä oli laadukkaan ympäristön merkitys hyvinvoinnille. Tällä kertaa keskiöön nousi vastuullisuuden käsite. Se tarkoittaa etenkin kokonaisvaltaisen kestävyyden ajattelua koko suunnitteluprosessissa ja rakennusten elinkaaressa. Vastuullisuutta on sellaisen rakennetun ympäristön tuottaminen, joka vastaa yksilöllisiin, erilaisiin ja vaihtuviin käyttäjätarpeisiin. Tällä eittämättä on myös hyvinvointia vahvistava vaikutus.

Laadukkaan rakennetun ympäristön ja etenkin rakennuskulttuurin asiat ovat tänä vuonna vahvasti esillä myös tuoreen Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jalkauttamisessa ja eurooppalaisessa Baukultur-liikkeessä. Jälkimmäinen tarkoittaa voimakasta puheenvuoroa laadun prosessien ja rakentamiseen liittyvien kulttuuristen merkitysten puolesta. Korkeampi rakentamisen ja sen suunnittelun laatu merkitsee pitkäaikaista arvonluontia.

Taiteilijoiden, muotoilijoiden ja arkkitehtien osaamista tulisi entistä enemmän käyttää yhdessä asetettujen tavoitteiden ratkaisijana. Liian usein suunnittelun ammattilaisten tehtäväksi jää toteuttaa ennalta määrätty ratkaisu. Yhtenä esimerkkinä tästä toimivat taiteilijoiden roolit rakennushankkeissa ja asuinympäristöjen suunnittelussa. Julkiset taideteokset saavat parhaat edellytykset silloin, kun taiteilijoille annetaan riittävästi mahdollisuuksia pohtia tilojen ja ympäristöjen luonnetta, mahdollisia materiaaliratkaisuja ja teospaikkoja.

Julkinen taide on viime vuosikymmenen aikana tullut yhä vahvemmin osaksi kokonaisvaltaista suunnittelua. Siinä eri suunnitteluprofessioiden yhteistyö on samalla herkimmillään: miten pystytään turvaamaan rakentamiseen yhdistetyn taiteen integriteetti suunnittelun kehikossa. Taide pystyy tuottamaan ainutkertaisia kokemuksia rakennetussa ympäristössä ja luomaan paikoille merkityksiä. Oleellista on myös riittävän pitkien aikajänteiden pohtiminen. Laadukas julkinen taide kestää sekä materiaalisesti että visuaalisesti. Ympäristön estetiikallakin on merkitystä vastuullisuuden ja hyvinvoinnin kannalta.

 

(Kuva: RIL/Sami Perttilä)

Henri Terho

ROTI 2023 -hankkeen Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide -paneelin puheenjohtaja
Taiteen tukemisen päällikkö, Taiteen edistämiskeskus

********

ROTI 2023 kokoaa yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista. Seuraa meitä verkossa!
www.roti.fi
www.roti.fi/blogit

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *