Vihreä siirtymä, resilienssi sekä vähähiilisyys ovat kiinteistö- ja rakennusalan nykyhetkeä, ja vielä enemmän tulevaisuutta. Varmuudella voidaan sanoa, että muutostahti nopeutuu jatkuvasti ja saamme nähdä koko ajan kiihtyvällä tahdilla uusia teknisiä ratkaisuja. Näiden muutosten mahdollistaminen ja uuden kehittäminen vaativat toteutuakseen osaavia ammattilaisia.

Kira-alalla on jo nykyisellään jatkuvasti puutetta juuri niistä osaavista ammattilaisista. Tilanne pahenee entisestään, kun ikäluokat pienentyvät merkittävästi verrattuna nykyisin työssä käyviin. Työperäinen maahanmuutto auttaa, kuten tähänkin asti. Se ei kuitenkaan ratkaise tulevien muutosten vaatimia osaamistarpeita.

Nykyisiä ammattilaisia on koulutettava jatkuvasti, jotta osaaminen säilyy alan vaatimusten mukaisena. Elämänmittaisen koulutuksen merkitys kasvaa jatkossa aiempaakin enemmän. Meidän kaikkien täytyy pitää huolta osaamisestamme myös − tai itse asiassa varsinkin − työuran aikana. Pätevyysvaatimuksissa on jo pitkään ollut määräys osaamisen täydentämisestä tai vähintään tietojen päivittämisestä ennen pätevyyden uusintaa. Vaatimus on olemassa juuri osaamisen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Lausunnolla olevassa rakentamisen lakiluonnoksessa osaamisen todentaminen pätevyystodistuksella nostaa merkittävästi rooliaan. Se muuttuu jatkossa todennäköisesti pakolliseksi. Tämän myötä viranomaisten ja tilaajien on helpompi todentaa asiantuntijan ammattitaito.

On hyvä asia, että vaatimukset olisivat osaamiselle jatkossa kaikkialla maassa samat, eikä niissä olisi enää vaihtelua kunnasta riippuen. Pakollinen pätevyystodistus on valitettavasti maksullinen, ja tämä kuluerä siirtyy rakentamisen kustannuksiin. Kuitenkin esimerkiksi Fisen yksittäisen todistuksen hinta on onneksi kohtuullinen, alle 70 euroa vuodessa.

Alan kehitys vaikuttaa myös osaajilta vaadittaviin pätevyysnimikkeisiin. Ei ole tuulesta temmattua, että jatkossa meille ilmestyy uusia nimikkeitä. Miltä kuulostaisi esimerkiksi hiilijalanjäljen laskija tai resilienssivastaava?

Kehityksessä tarvittavien ammattilaisen varmistamiseksi tarvitsemme laajaa yhteistyötä opinahjojen sekä jatkokoulutusta tarjoavien tahojen kesken. Tarve koulutukselle on niin suurta, että yhdelläkään toimijalla ei ole mahdollisuutta tarjota kaikkea. On myös ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että tarjonta kattaa koko alan. Toisaalta kaikkialla ei ole myöskään perusteltua tarjota samoja opintosuuntia. Vaaditaan yhteistä näkemystä, kuinka kaikkien opintosuuntien koulutustarjonta ja osaajien riittävyys varmistetaan.

Kira-alan ammattilaisten vastuulla on yli 500 euron arvosta kansallisvarallisuuttamme, josta haluamme pitää huolta jatkossakin, jopa nykyistä paremmin.

Janne Tähtikunnas

Toimitusjohtaja, RIL

ROTI 2021 kokoaa yli 120 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.

Seuraa meitä verkossa!

www.roti.fi/blogit

www.twitter.com/ROTI2021

www.facebook.com/ROTI2021

www.roti.fi

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *