Helsinki

Ympäristönsuojelu-yksikkö huolehtii ympäristön-, vesien-, luonnon-, ilmaston-, ilman- ja maaperän suojelun sekä meluntorjunnan suunnittelusta, ohjelmista, seurannasta ja raportoinnista, tiedon tuottamisesta, ympäristötietoisuudesta, valvonnasta, arvioinneista, asiantuntijatehtävistä sekä kaupungin ympäristöjohtamisen koordinoinnista.

Haemme maaperä ja jätteet -tiimiin YMPÄRISTÖTARKASTAJAA.

Ensisijaisina tehtävinäsi ovat jätehuollon valvonta sekä roskaantumisen valvonta ja hillintä. Tehtäviisi kuuluu myös ympäristölupapäätösten valmistelua ja päätösvalvontaa sekä muuta laitosvalvontaa, meluvalvontaa, neuvontaa, viestintää, toimenpidepyyntöjen käsittelyä sekä kehittämistehtäviä.

Työssä tarvitaan aktiivista työotetta, pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta sekä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Toivomme, että sinulla on monipuolista kokemusta jätehuollon, roskaantumisen ja ympäristönsuojelun valvonnasta, ympäristönsuojelulainsäädännön hyvää tuntemusta, asiantuntemusta yritysten sekä rakentamisen ja tapahtumien jäte-, melu- ja muista ympäristökysymyksistä

Tarjoamme sinulle Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Kelpoisuusehto

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Palkkaus

3270,37e/kk

Työaika

36 h 45 min/viikko

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

tiimipäällikkö Hannu Arovaara, 050 336 2182, hannu.arovaara@hel.fi ymp.suojeluyksikön päällikkö Päivi Kippo-Edlund, 0503454154, paivi.kippo-edlund@hel.fi, 15.8.-23.8.2019

Lisätietoa

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

Hakemus tulee jättää kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi 23.8.2019 klo 16:00 mennessä. Työavain 6-125-19 ohjaa suoraan ilmoitukseen.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluista, kaupunkimittauksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista sekä pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.