Hae Kuntatekniikan opinnäytetyöpalkintoa

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY:n Vuoden kuntatekniikan opinnäytetyöpalkinto jaetaan vuosittain Kuntatekniikan päivillä. 2021 palkinto jaetaan Turussa lokakuussa.

Palkinto on suuruudeltaan 1000 euroa, minkä lisäksi voittaja saa maksuttoman osallistumisen Kuntatekniikan päiville. Voittaja pääsee myös esittelemään työnsä päivillä ja kirjoittamaan aiheesta artikkelin Kuntatekniikka-lehteen.

Palkintoa voi hakea vuonna 2020 valmistuneella AMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston pro gradu- tai diplomityöllä, joka liittyy kuntatekniikkaan. Voittajan valinnassa arvostetaan erityisesti töitä, jotka edistävät kuntatekniikan alaa.

Vapaamuotoiset ja hyvin perustellut stipendihakemukset voi siis lähettää 31.8.2021 mennessä SKTY:n toimistolle (toimisto@kuntatekniikka.fi) otsikolla “Stipendihakemus 2020”. Liitäthän mukaan myös tiivistelmän työstäsi. Palkinnon saajalle ilmoitetaan elo-syyskuun vaihteessa 2021.

 

 

Haluatko kansainvälistä näkemystä ja oppia?

Suomen kuntatekniikan yhdistyksen kansainvälisen toiminnan stipendiä voi hakea vuoden 2019 loppuun mennessä. Stipendiä hakevan on oltava SKTY:n jäsen. Stipendiaatin pitää toimia yhdistyksen toimintamallien mukaisesti ja käytöksellään hänen on edustettava sekä Suomea että yhdistystä myönteisellä sekä rakentavalla tavalla.

HAKU

Hakijan pitää hakemuksessaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti kertoa;

  • mihin IFME:n (www.ifmeworld.org) jäsenmaan yhdistyksen kongressiin hän hakee stipendiä? SKTY:n vuoden 2020 alustavat opintomatkakohteet on kerrottu SKTY:n opintomatkat-kohdassa
  • tarkasti (otsikko, aihe ja sisältö) mistä hän aikoo pitää esityksensä, ja miksi tämä aihe olisi kohdemaassa erityisen kiinnostava. Ja lisäksi mitä tietoa hän on tuomassa SKTY:n jäsenistölle.
  • miksi juuri hänen pitäisi olla stipendin saaja
  • kuinka paljon (€) hän hakee avustusta
  • matkan hinta ja budjetti kokonaisuudessaan.

Stipendiaatin on pidettävä esityksensä joko englanniksi, ruotsiksi (jos matkaa Pohjoismaihin (paitsi Islanti)), tai paikallisella soveltuvalla kielellä, joten kyseisen kielen sujuva käyttö on oltava hyvää.

Stipendiaatin on pidettävä hakemuksen mukainen esitys sovitussa kongressissa. Lisäksi hänen pitää matkansa jälkeisillä SKTY:n vuosipäivillä pitää esityksen käymästään kongressikohteesta sekä myöskin tehdä Kuntatekniikka-lehteen artikkeli aiheestaan ja kokemuksistaan.

Vapaamuotoisen ja hyvin perustellun hakemuksen voi lähettää osoitteeseen toimisto@kuntatekniikka.fi otsikolla “FAME Fellow 2020”.

***********************************************************************************************************************

Vuoden 2021 opinnäytetyöstipendi Anni Heilalalle!

Vuoden 2021 opinnäytetyöstipendin sai Anni Heilala.

Anni Heilala paneutui diplomityössään  ”Tietomallipohjainen kustannuslaskenta infra-alalla – Tiedonsiirto kustannuslaskenta- ja suunnittelujärjestelmien välillä” yhteen alamme monista ajankohtaisista kehityskohteista ja esittelee sekä ongelmaa että etenemismahdollisuuksia ja tavoitteita monipuolisesti ja asiantuntevasti. Myös työtä varten järjestetty 80 alan ammattilaista käsittänyt työpaja ja haastattelut ovat esimerkki aiheen kattavasta käsittelystä.

Kansainvälisetkin julkaisut ja selvitykset aiheen tiimoilta ovat harvassa ja esimerkiksi talonrakennusalalla ollaan ko. aiheen osalta edellä infra-alaa.

Valitsijaryhmä näkei Heilalan työn sopivan erityisen hyvin opinnäytetyökilpailussa annettuun määritelmään, jossa mainitaan opinnäytetyöpalkinnon voittajan valinnassa arvostettavan erityisesti töitä, jotka edistävät kuntatekniikan alaa. Heilalan aihe on ajankohtainen ja työn tulokset ovat tutustumisen arvoista luettavaa niin kotimaisilla kuin ulkomaisillakin infra-alan kentillä.

 

*************************************************************************************************************************

Vuoden 2020 opinnäytetyöstipendit Malla Sipilälle ja Kiia Mölsälle!

Kuntatekniikan opinnäytetöitä on aiemminkin tehty, mutta harmittavasti niiden tuominen koko kuntatekniikan ammattilaisten tietoisuuteen on ollut kehittymätöntä. Suomen kuntatekniikan yhdistys lanseerasi vuoden 2020 alussa Vuoden kuntatekniikan opinnäytetyö -palkinnon, jolla yhdistys haluaa tuoda esille alallemme suuntautuneita nuoria ja heidän osaamistaan.

Ehdotuksia tuli kaikkien myönteiseksi yllätykseksi lähes kymmenen. Kuntatekniikan yhdistyksen hallitus kävi kaikki ehdotukset läpi ja haluaa korostaa, että kaikki opinnäytetyöt tuovat korkealaatuisuudellaan ja laajuudellaan erinomaisesti esille kaksi seikkaa: Sen, että kuntatekniikassa on mahdollista tehdä hyvin edustava opinnäytetyö, joissa pyritään ratkaisemaan jokin yhteinen ongelma tai kehittää alaamme edelleen ottamalla huomioon myös kansainvälisiä oppeja. Lisäksi sen, että opinnäytetöitä tekevät henkilöt ovat hyvinkin sitoutuneita omaan työhönsä ja haluavat selvästi tuoda oman osaamisensa kaikkien hyödyksi. Tämänkaltaisia ihmisiä tarvitsemme kipeästi kuntatekniikkaan, sillä haasteemme vain lisääntyvät.

Vuoden 2020 opinnäytetyöstipendit arvoltaan 1000 euroa päätettiin ojentaa Malla Sipilälle sekä Kiia Mölsälle.

Malla Sipilän opinnäytetyön aihe oli nurmiradan päällysrakenteen suunnittelu, mikä on uraauurtavaa työtä Suomessa tulevia raitiotiehankkeita varten. Tavoitteena työssä oli suunnitella nurmiradan koerakenteet Tampereen raitiotiehankkeeseen. Nurmirata on uutta vihreää ja osa kestävää kehitystämme vielä niin harmaassa kaupunkiympäristössämme.

Kiia Mölsä käsitteli opinnäytetyössään jätevedenpuhdistus- ja lietteenkäsittelyprosessien elinkaarianalyysiä nykytilan sekä tulevaisuuden skenaarioiden kuvaamisen kautta. Työssä Kiia teki kattavan elinkaarianalyysin koko ketjusta aina Viikinmäen puhdistamosta Metsäpirtin kompostointikentälle ja samalla arviosta saatiin hiilijalanjälki ja muut ympäristövaikutukset. Kiian työn kautta koko ketjun ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi pienentää mm. optimoimalla prosessiolosuhteita. Jäteveden prosessoimisen ympäristövaikutuksien pienentämisellä pienennetään samalla suoraan kaupunkien välillisiä ympäristövaikutuksia.

*********************************************************************************************

Hae Kuntatekniikan opinnäytetyöpalkintoa

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY:n Vuoden kuntatekniikan opinnäytetyöpalkinto jaetaan vuosittain Kuntatekniikan päivillä.  Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa ensi kesäkuussa Porissa.

Palkinto on suuruudeltaan 1000 euroa, minkä lisäksi voittaja saa maksuttoman osallistumisen Kuntatekniikan päiville. Voittaja pääsee myös esittelemään työnsä päivillä ja kirjoittamaan aiheesta artikkelin Kuntatekniikka-lehteen.

Palkintoa voi hakea vuonna 2018 tai 2019 valmistuneella AMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston pro gradu- tai diplomityöllä, joka liittyy kuntatekniikkaan. Voittajan valinnassa arvostetaan erityisesti töitä, jotka edistävät kuntatekniikan alaa.

Vapaamuotoiset ja hyvin perustellut stipendihakemukset voi siis lähettää 31.12.2019 mennessä SKTY:n toimistolle (toimisto@kuntatekniikka.fi) otsikolla “Stipendihakemus 2019”. Liitäthän mukaan myös tiivistelmän työstäsi. Palkinnon saajalle ilmoitetaan maaliskuussa 2020.