Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY

Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutus

Olemme järjestäneet pääkaupunkiseudun kaupunkien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) alueella Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutuksia vuodesta 2015 alkaen. Koulutus on vuorovaikutteinen ja sen kuluessa toivotaan kysymyksiä aiheesta.

Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut Oiva Akatemia on hoitanut käytännön järjestelyjä Pääkaupunkiseudun (PKS) katutyöt –koulutuksen osalta vuodesta 2006 lähtien. Uuden lain myötä Oiva Akatemia ei voi jatkossa toimia yhteistyökumppanina koulutuksessa, sillä olemme Helsingin kaupungin sisäinen liikelaitos.

Vuoden 2015 syksystä alkaen on Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY järjestänyt pääkaupunkiseudun kaupunkien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) alueella Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutuksia. Koulutus on vuorovaikutteinen ja sen kuluessa toivotaan kysymyksiä aiheesta.

PKS katutyöt -koulutus järjestetään yhden päivän koulutuksena ja siihen liittyy kurssipäivänä suoritettava tentti, jonka läpäisseet saavat Pääkaupunkiseudun katutyökortin laskun maksettuaan. Pääkaupunkiseudun kuntien kuntatekniikan toimijat vaativat alueillaan tehtävillä työmailla ainakin yhdeltä paikalla olevalta henkilöllä voimassaolevan Pääkaupunkiseudun katutyökortin.

Hinta ja ehdot

Teams- koulutuksen hinta on 120 €, ja hintaan lisätään arvonlisävero.
Luentomateriaali päivittyy tälle sivulle.
Kurssilla läsnäolo pakollinen koko koulutuksen ajan.

Peruutus 1 kk ennen koulutusta maksuton, 30–15 pv ennen koulutusta 50 prosenttia maksusta ja 7 pv lähempänä kurssia koko maksu.
Peruutukset sähköpostilla maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi
Mikäli osallistujia ei tule tarpeeksi, pidätämme oikeuden perua kurssi. Koulutuspäivien opetus alkaa klo 8.15. Päivä päättyy tenttiin n.klo 16.
Kurssiohjelma lähetetään osallistujalle viikkoa ennen tilaisuutta.

Tulevat koulutukset:

Seuraava koulutus 19.5.2022 Teams-verkkokoulutuksena – Ilmoittaudu 19.5.2022 PKS-koulutukseen

Kurssimateriaali: 

Pääkaupunkiseudun määräykset ja ohjeet 2022

Asiointi pähkinänkuoressa 1-2

Asiointi pähkinänkuoressa 2-2

Sijoituslupa roadmap_2022

Ilmoitusmenettely

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Ajoneuvojen siirrot

Yleisen alueen vuokraus rakennustyöhön, asfalttipäällysteet ja katurakenteet

Vihertyöt

Ympäristönsuojelumääräykset

Mikro-ojitus

HSY toiminta

Kaasuputkistot Auris Kaasunjakelu Oy

Sähkökaapelit ja kaivutyöt Helen

Kaivuvaurioiden ehkäiseminen Helen

Joukkoliikenteen toimintaedellytykset työmaan aikana HSL

Työskentely raitiotien läheisyydessä, Kaupunkiliikenne Oy

Tilapäiset liikennejärjestelyt poliisin näkökulmasta

Pyöräliikenne ja katutyöt

Liikennevaloilla joustavuutta työmaan aikaiseen liikenteeseen_2022

Ikonen_katutyöluvan_hakuprosessi_2022

Rekisteriseloste PKS Katutyökortti

Jos olet aiemmin suorittanut Pääkaupunkiseudun katutyöt -korttikoulutuksen, voit tietyin ehdoin osallistua ainoastaan  kertaustenttiin. Pääkaupunkiseudun katutyökortin saa uusia kerran pelkällä tentillä, eli koulutus on käytävä 10 vuoden välein. Koulutuksen voi suorittaa tenttimällä, jos:

  • Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutus on käyty ja tentti suoritettu hyväksytysti ja
  • Pääkaupunkiseudun katutyökortti on joko edelleen voimassa tai sen vanhentumisesta on kulunut korkeintaan yksi kalenterivuosi.

Kertaajana koulutuksen hinta on  70 € + alv. Hinta sisältää tentin ja PKS-kortin.  

Tentti suoritetaan tällä hetkellä verkossa. 

Kysy tenttiaikoja: maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi.

Ennen tenttiä on voitava todentaa, että Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutus on aiemmin suoritettu. 

Kysymyksiä ja vastauksia

Koulutus suoritettu ja kortti katoaa

Mikäli korttinne häviää, ottakaa yhteys Suomen kuntatekniikan yhdistykseen, maarit. maki-rayo@kuntatekniikka.fi niin teille toimitetaan uusi kortti. Tällöin uudesta kortista veloitetaan 30 € maksu.

Tietoa koulutuksesta

Pätevyys on voimassa viisi vuotta. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa suorituksestaan todistukseksi kortin. Työstä vastaavalla henkilöllä tulee olla voimassaoleva Pääkaupunkiseudun katutyökortti, Tieturva I tai II-kortti, tai muu pätevyys, jonka Tiehallinto hyväksyy Tieturvaa vastaavaksi.

Vuoden 2015 alusta pätevyysvaatimus on seuraava:

Kun lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa – ja puhtaanapidosta 14 a §:n mukaisella työmaalla tehdään työtä, työmaalla oltava ainakin yksi henkilö, jolla on voimassa Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutuksella saatu pätevyys.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu yrityksille, joiden toimintaan liittyy työskentelyä
kaduilla, puistoissa tai muilla yleisillä alueilla. Kohderyhmiin kuuluvat muun
muassa: rakennusurakoitsijat ja – suunnittelijat, isännöitsijät, rakennuttajat, maanrakennusurakoitsijat, operaattorit ja talonrakennus (katualueella työskentelevät) sekä liikennesuunnitelmien tekijät.

Kenen päätöksellä pätevyysvaatimuksen muutos on tehty?

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 14: ”Kunta
voi antaa ilmoituksen johdosta työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi.”