Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut Oiva Akatemia on hoitanut käytännön järjestelyjä Pääkaupunkiseudun (PKS) katutyöt –koulutuksen osalta vuodesta 2006 lähtien. Uuden lain myötä Oiva Akatemia ei voi jatkossa toimia yhteistyökumppanina koulutuksessa, sillä olemme Helsingin kaupungin sisäinen liikelaitos.

Vuoden 2015 syksystä alkaen on Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY järjestänyt pääkaupunkiseudun kaupunkien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) alueella Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutuksia. Koulutus on vuorovaikutteinen ja sen kuluessa toivotaan kysymyksiä aiheesta.

PKS katutyöt -koulutus järjestetään yhden päivän koulutuksena ja siihen liittyy kurssipäivänä suoritettava tentti, jonka läpäisseet saavat Pääkaupunkiseudun katutyökortin laskun maksettuaan. Pääkaupunkiseudun kuntien kuntatekniikan toimijat vaativat alueillaan tehtävillä työmailla ainakin yhdeltä paikalla olevalta henkilöllä voimassaolevan Pääkaupunkiseudun katutyökortin.

PKS-katutyöt -verkkokoulutuksen hinta on 120 €, ja hintaan lisätään arvonlisävero. Luentomateriaali päivittyy tälle sivulle. 

KURSSILLA LÄSNÄOLO PAKOLLINEN KOKO KOULUTUKSEN AJAN. 

Peruutus 1 kk ennen koulutusta maksuton, 30 – 15 pv ennen koulutusta 50 prosenttia maksusta ja 7 pv lähempänä kurssia koko maksu.

Peruutukset sähköpostilla maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi

Mikäli osallistujia ei tule tarpeeksi, pidätämme oikeuden perua kurssi.

Koulutuspäivien opetus alkaa klo 8.15. Päivä päättyy tenttiin n.klo 16. 

Kurssiohjelma lähetetään osallistujalle viikkoa ennen tilaisuutta.

Seuraava Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutus järjestetään 15.2.2022, Teams-verkkokoulutuksena. 

Ilmoittaudu PKS-koulutukseen 15.2.2022

Kurssimateriaali: 

PKS- määräykset ja ohjeet 2021

Asukasystävällinen työmaa

Asiointi pähkinänkuoressa 1-2

Asiointi pähkinänkuoressa 2-2

Sijoituslupa

Ilmoitusmenettely

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Ajoneuvojen siirrot

Yleisen alueen vuokraus rakennustyöhön, asfalttipäällysteet ja katurakenteet

Vihertyöt

Ympäristönsuojelumääräykset

Mikro-ojitus

HSY toiminta

Kaasuputkistot Auris Kaasunjakelu Oy

Sähkökaapelit ja kaivutyöt Helen

Kaivuvaurioiden ehkäiseminen Helen

Joukkoliikentten toimintaedellytykset työmaan aikana HSL

Työskentely raitiotien läheisyydessä HKL

Tilapäiset liikennejärjestelyt poliisin näkökulmasta

Pyöräliikenne ja katutyöt

Liikennevaloilla joustavuutta työmaan aikaiseen liikenteeseen

Katutyöluvan_hakuprosessi_2021

Rekisteriseloste PKS Katutyökortti

Jos olet aiemmin suorittanut Pääkaupunkiseudun katutyöt -korttikoulutuksen, voit tietyin ehdoin osallistua ainoastaan  kertaustenttiin. Pääkaupunkiseudun katutyökortin saa uusia kerran pelkällä tentillä, eli koulutus on käytävä 10 vuoden välein. Koulutuksen voi suorittaa tenttimällä, jos:

  • Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutus on käyty ja tentti suoritettu hyväksytysti ja
  • Pääkaupunkiseudun katutyökortti on joko edelleen voimassa tai sen vanhentumisesta on kulunut korkeintaan yksi kalenterivuosi.

Kertaajana koulutuksen hinta on  70 € + alv. Hinta sisältää tentin ja PKS-kortin.  

Tentti suoritetaan tällä hetkellä verkossa. 

Kysy tenttiaikoja: maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi.

Ennen tenttiä on voitava todentaa, että Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutus on aiemmin suoritettu. 

 

Lisätiedot:

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY ry

Maarit Mäki-Rayo, toimistopäällikkö

maarit.maki-rayo(at)kuntatekniikka.fi

p. 050 3075077

Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisellä alueella, SKTY:n julkaisu 1/2013 – tilaukset sähköpostilla maarit.maki-rayo(at)kuntatekniikka.fi tai https://www.tiedekirja.fi/ 

Kysymyksiä ja vastauksia

Koulutus suoritettu ja kortti katoaa
Mikäli korttinne häviää, ottakaa yhteys Suomen kuntatekniikan yhdistykseen, maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi niin teille toimitetaan uusi kortti. Tällöin uudesta kortista veloitetaan 30 € maksu.

Tietoa koulutuksesta
Pätevyys on voimassa viisi vuotta. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa suorituksestaan todistukseksi kortin. Työstä vastaavalla henkilöllä tulee olla voimassaoleva Pääkaupunkiseudun katutyökortti, Tieturva I tai II-kortti, tai muu pätevyys, jonka Tiehallinto hyväksyy Tieturvaa vastaavaksi.

Vuoden 2015 alusta pätevyysvaatimus on seuraava:
Kun lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa – ja puhtaanapidosta 14 a §:n mukaisella työmaalla tehdään työtä, työmaalla oltava ainakin yksi henkilö, jolla on voimassa Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutuksella saatu pätevyys.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu yrityksille, joiden toimintaan liittyy työskentelyä kaduilla, puistoissa tai muilla yleisillä alueilla. Kohderyhmiin kuuluvat muun muassa: rakennusurakoitsijat ja – suunnittelijat, isännöitsijät, rakennuttajat, maanrakennusurakoitsijat, operaattorit ja talonrakennus (katualueella työskentelevät) sekä liikennesuunnitelmien tekijät.

Usein kysyttyä

1. Kenen päätöksellä pätevyysvaatimuksen muutos on tehty?
Vastaus: Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 14: ”Kunta voi antaa ilmoituksen johdosta työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi.”
Tämän lisäksi kaupunkien johtosäännöissä on määritelty viranomainen, joka antaa määräyksiä ja ohjeita liittyen kadunpitoon.

2. Onko mahdollista saada räätälöity koulutus aiheesta omalle organisaatiolle, jotta voisimme itse kouluttaa nämä päivitetyt vaatimukset omassa organisaatiossamme eteenpäin?
Vastaus: Ei toistaiseksi. Kadunpitäjä vastaa oman kaupungin alueella asioista ja substanssiosaaminen on kaupungin omilla toimijoilla/työntekijöillä. Kouluttajina toimivat kaupunkien omat asiantuntijat.

3. Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Vastaus: Koulutus on tarkoitettu yrityksille, joiden toimintaan liittyy työskentelyä kaduilla, puistoissa tai muilla yleisillä alueilla. Kohderyhmiin kuuluvat muun muassa: rakennusurakoitsijat ja – suunnittelijat, isännöitsijät, rakennuttajat, maanrakennusurakoitsijat, operaattorit ja talonrakennus (katualueella työskentelevät) sekä liikennesuunnitelmien tekijät.
Koulutusta suositellaan myös kaupungin sisäisten organisaatioiden yhdyshenkilöille, joiden toiminnalla on rajapintaa yleisillä alueilla työskentelyyn tai jotka ovat tilaajatehtävissä yrityksiin nähden, jotka asioivat kanssamme.
KENEN TULEE KÄYDÄ?
Kaivutyöstä vastaavalla tulee olla lupaa hakiessa voimassa Tieturva 1, Tieturva 2 tai PKS katutyökortti. Voimassa olo tarkistetaan lupaa hakiessa (nykyinen käytäntö).
Vuoden 2015 alusta kaikilla Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 14a alaisilla työmailla työskennellessä, tulee vähintään yhdellä henkilöllä olla hyväksytysti suoritettuna PKS katutyöt –koulutus.
Työstä vastaavan vastuulla on valvoa, että kun työmaalla työskennellään paikalla tulee aina olla vähintään yksi koulutuksen hyväksytysti suoritettuna PKS katutyöt –koulutus.
Koulutusta ei vaadita työkohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (rakennusmateriaalit); siirtolavan, kuormausnosturin, betoniauton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa lastaus- ja purkutöissä tai muissa erikoistehtävissä toimivilta. Työstä vastaavan vastuulla on tiedottaa tavarantoimittajia työmaahan liittyvistä asioista, mm. tavaran lastauspaikka.

4. Mitä pätevyys käytännössä pitää sisällään?
Vastaus: Koulutus tarkentaa työskentelyä yleisillä alueilla liittyviin järjestelyihin ja keskittyy seuraaviin ydinasioihin:
– asiointi pähkinäkuoressa
– sijoituslupa
– ilmoitusmenettely
– liikennevaloalueet
– joukkoliikenteen HSL toimintaedellytykset
– vihertyöt
– HSY:n toiminta
– sähkökaapelointi
– työskentely HKL raidealueella
– yleisen alueen vuokraus rakennustyöhön
– kaivutyöt
– tilapäiset liikennejärjestelyt
– asfaltointi/päällystetyöt
– polkupyöräilyn/kevyenliikenteen edellytykset
– poliisin näkökulma järjestelyihin
– PKS kaupunkien erityispiirteet

5. Tarkoittaako tämä siis sitä, että vuoden 2015 alusta katutöihin ei riitä enää Tieturva I- kortti, vaan on hankittava myös Pääkaupunkiseudun katutyökortti?
Vastaus:
Vuoden 2015 alusta kaikilla Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 14a alaisilla työmailla työskennellessä, tulee vähintään yhdellä henkilöllä olla hyväksytysti suoritettuna PKS katutyöt –koulutus.

6. Mitä kortteja tulee olla nyt? 
Vastaus: Kaivutyöstä vastaavalla tulee olla lupaa hakiessa voimassa Tieturva 1, Tieturva 2 tai PKS katutyökortti. Voimassa olo tarkistetaan lupaa hakiessa (nykyinen käytäntö, vuosi 2014).
Vuoden 2015 alusta kaikilla Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 14a alaisilla työmailla työskennellessä, tulee vähintään yhdellä henkilöllä olla hyväksytysti suoritettuna PKS katutyöt –koulutus.
Katso lisätietoa kysymyksestä 3.

7. Keskeytetäänkö työmaa, mikäli kortti ei ole voimassa? Mitkä ovat sanktiot?

Vuoden 2016 alusta lähtien kortti tulee olla voimassa pätevyysvaatimuksen mukaisesti. Mikäli näin ei ole, kaupunki voi määrätä laiminlyöntimaksun.

08.11.2016 15:03