Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY

Julkaisut

Osa julkaisuistamme on tilattavissa myös osoitteesta www.tiedekirja.fi. Julkaisut löytyvät ”tarkennettu haku” -toiminnalla, valitsemalla kustantajaksi Suomen kuntatekniikan yhdistys.

Omaisuudenhallinnan pikaopas

Suomen kuntatekniikan yhdistys on julkaissut erityisesti kunnille suunnatun pikaoppaan omaisuudenhallinnasta. Kuntien teknisen henkilöstön, taloushallinnon, johdon ja päättäjien toivotaan löytävän oppaasta apua parempaan, taloudellisempaan ja yhtäläisempään omaisuudenhallintaan.

Omaisuudenhallinnan tavoitteena on vastata vaadittuun palvelutasoon kustannustehokkaimmalla tavalla tulevat tarpeet ennakoiden. Omaisuudenhallinta pitää sisällään ne käytännöt, jotka liittyvät organisaation strategioiden harkittuun toteuttamiseen osana omaisuuden elinkaarta. Omaisuudenhallinta tulee ensisijaisesti ymmärtää johtamisen toimintamallina, jonka avulla organisaatio pystyy vastaamaan muun muassa asiakkaiden odotuksiin, kysyntään, rahoitukseen sekä omaisuuteen ja sen kuntoon liittyviin kysymyksiin.

Nyt julkaistun oppaan sisältö pohjautuu pääosin Kansainvälinen infrastruktuurin hallinnan opaskokonaisuuden (IIMM) aineistoon, jota on sovellettu ja täydennetty vastaamaan paremmin Suomen kuntien tarpeisiin.

Opasta myy Suomen kuntatekniikan yhdistys – SKTY ry. Hinta on 74 euroa (ALV 0%).

Lisätietoja: jyrki.paavilainen(at)kuntatekniikka.fi,  ja/tai Ville Alatyppö, ville.alatyppo(at)gmail.com.