Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY ry myöntää vuosittain Kuntatekniikan saavutus -tunnustuksen kunnalle tai muulle organisaatiolle, joka on edistänyt merkittävästi hankkeen, toimintatavan tai innovaation avulla laadukkaampaa, turvallisempaa ja viihtyisämpää rakennettua ympäristöä.

Saavutuksen valitsee lehdistön edustajista koottu raati. Valinnassa voidaan eri vuosina painottaa eri ansioita. Harkinnan mukaan voidaan Kuntatekniikan saavutuksen lisäksi myöntää yksi tai kaksi kunniamainintaa.

Kuntatekniikan saavutus vuodelle 2021 – hakuaika 31.8.2021 saakka

Ehdokkaita olemme jo mukavasti saaneet, mutta silti jos tiedät että organisaatiossasi on tähän liittyen esille nostettavaa, niin nyt on viimeistään aika ilmoittaa siitä meille ja saatte valtakunnallista näkyvyyttä ja ehkä tärkeitä palkintoja tulevaisuuden referensseiksi. Eli vapaamuotoiset mutta pakolliset ehdotukset osoitteeseen toimisto@kuntatekniikka.fi .

__________________________________________________________

Kuntatekniikan Saavutukset 2020 on valittu.

Rakennushankkeiden kunniamaininta Espoon Nuottarannan tulvavallille

Lehdistöraati myönsi kunniamaininnan Espoon Nuottarannan tulvavallille. Raati halusi nostaa esille, että lähestulkoon jokaisessa merenrantaa koskevassa kunnassa on hyvä mahdollisuus asukkaita houkuttelevaan rantarakentamiseen ja ihmiset muutenkin haluavat virkistäytyä ranta-alueilla. Nuottarannan tulvavallilla on monta tarkoitusta; tärkeän tulvasuojauksen ohella puisto on laadukas ja viihtyisä. Asukkaat olivat vahvasti osallisia heti suunnittelun alusta lähtien ja siksi puisto on otettu alueella erittäin myönteisesti vastaan. Raati haluaa valinnallaan nostaa esille sen, että yleisten alueiden kehittämisestä hyötyy moni taho ja kehittäminen nostaa alueen profiilia.

 

 

 

Rakennushankkeiden saavutus Vantaan Keimolan Lincolninaukiolle

Raati halusi nostaa esille kaupungistumisen haasteita perustellusti taklaavan Lincolninaukion hankkeen. Vantaan Keimolan Lincolninaukio, valvontatorni ja Pikku-Keimolan puisto on yhtenäinen kokonaisuus ympäristö- ja infrarakentamista sekä ympäristötaidetta.

Hankkeessa on toteutettu johdonmukaisesti ja kunnianhimoisesti suunnittelukilpailusta alkaen voittajatyön ”Ombra” ajatuksia ja tavoitteita. Kokonaistaideteos huomioi Keimolan historian tavalla, jossa konseptin keskeisimmät tekijät ovat aukion ja puiston viihtyisyys ja toiminnallisuus, mahdollisuus ihmisten kohtaamiselle, uusi arkkitehtuuri ja vanhat rakenteet sekä taide yhdistettynä ääneen, valoon sekä alueen historiaan.

Lehdistöraati arvosti hankkeessa tehtyä perusteltua harkintaa, jotta alueesta tulee Keimolan kaupunginosan ehdoton paraati- ja kohtaamispaikka.

 

 

Kehityshankkeen saavutus Helsingin kaupunkikasvioppaalle

Lehdistöraati valitsi kehityshankkeiden Saavutuksen voittajaksi Helsingin kaupungin kaupunkikasvioppaan. Helsingin Kaupunkikasviopas) on Suomessa ainutlaatuinen, nettiselaimella käytettävä kasvisuunnittelun työkalupakki kaikille ympäristöä suunnitteleville.

Lehdistöraadin mielestä kaupunkikasviopas julkisesti saatavilla olevana oppaana tarjoaa erinomaisen hyvän kasvien ymmärryksen alustan jokaiselle asiasta kiinnostuneelle – ei pelkästään alan ammattilaiselle. Kaupungistumisen megatrendissä viihtyisät, terveelliset ja hyvinvointia luovat puistot ja viheralueet muuttuvat tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi. Raati näkee Helsingin panoksen viheralueiden arvokkuuden korostamisessa selvän jatkumon, sillä kaupunkikasviopas jatkaa Kaupunkipuulinjauksen aloittamaa saagaa.

 

 

Tähän mennessä Kuntatekniikan saavutus -tunnustuksia on myönnetty seuraavasti, suluissa kunniamaininnat:

1989 Oulun Rotuaari-kävelykatu (Jyväskylän Kuokkalan silta)
1990 Helsingin Pikku-Huopalahden esirakentaminen (Lahden uudet teettämisjärjestelmät)
1991 Jyväskylän tekninen organisointi
1992 Pienet vedenpuhdistamot / Pietarsaari
1993 Nurmijärven malli- ja tutkimuskaatopaikka – Metsä Tuomelan jäteasema
1994 Viikinmäen keskuspuhdistamo /Helsingin vesilaitos (Keravanjoen käsittely Tikkurilassa /Vantaa)
1995 Tampereen itäinen ohikulkutie /Tampere ja Tielaitos (Vertti-tiedostolle Efektia-palvelu Oy)
1996 Porvoon kaupungintalon nostaminen ja oikaisu
(Vaasan kauppatorille ja pysäköintilaitos)
1997 Jyväskylän kävelykatu
(Kemin pajukerppupuhdistamolle kunniamaininta)
1998 Aurajoen rantojen kehittäminen
(Espoon kartanoiden kunnostamisesta)
1999 Lahden sataman uudistaminen (Kemin lumilinna)
2000 Helsingin raitioliikenteen kehittäminen (Lappeenrannan linnoituksen kehittäminen)
2001 Kuopion metsien monimuotoinen hoito (Tervolan kaasuvoimala)
2002 Kujalan jäteasema Lahdessa (Oulunjoen suiston kehittäminen)
2003 Jyväskylän messuakseli
(Vantaan viheralueohjelma, Espoon merenrantaraitti)
2004 Tikkurilan valaistus
(Aleksanterinkadun peruskorjaus (Helsinki) sekä Sateenkaaren raittisilta (Vantaan ja Helsingin rajalla))
2005 Kuntatekniikan yhteistyö Lahden seudulla (SURAKU-projekti ja
kartta.vantaa.fi-palvelu)
2006 Aurinkolahden ranta-alueet sekä Leppävaaran Monikkopuron siirto
(Vaasan kävelykeskusta)
2007 Helsingin Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos (Turun viheralueohjelma)
2008 Finnoon kiertoliittymä (Espoo)
2009 Kuopion saaristokatu (Tampereen koskipuiston kunnostus)
2010 Joensuun seudun yleiskaava
2011 Helsingin maanalainen yleiskaava
2012 Turun Myllysilta
2013 Valon kaupunki Jyväskylä (Oulun Ruskon jätekeskuksen lajitteluareenan viherkatto sekä Vetokannaksen virkistysalue Vantaalla)
2014 Vaskiluodon silta ja Sininen tie Vaasassa
2015 Oulun integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli ja WSP:n Helsingin kaupungille tekemä Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi –selvitystyö (Helsingin kaupunkipuulinjaus)

2016 Lahden matkakeskus sekä Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutus Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa. (Nuorten Vantaan Ylästössä uudistama bussipysäkki Hymypojat)

2017 Turun kaupungin Hyvä arkiympäristö -hanke sekä Vantaan Tikkurilantori

2018 Kuntatekniikan rakennushanke Helsingin kaupungin Alakiven puisto (Turun kaupungin dokumentti Föristä ja Vaasan kaupungin Kuntsin ranta

2018 Kuntatekniikan kehityshanke Oulun kaupungin talvipyöräilyyn liittyvän urakan valvontamenetelmä ja Etelä-Karjalan Jätehuollon muovipakkausten kiinteistökohtainen keräyspalvelu (Vantaan kaupunki Street Art -konsepti)

2019 Kuntatekniikan rakennushanke – Turun Kakolan Funikulaari, kunniamaininta Vantaan Korson Ankkapuiston uusiomassahanke

2019 Kuntatekniikan kehityshanke – Jyväskylän katuverkon korjausvelka-hanke, kunniamaininta HKL:n kaupunkipyörähanke.