Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä osa EU:n ilmasto- ja energiapakettia, jolla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi on sovittu energiatehokkuuden nostamisesta 27 prosenttia osana yleistä tavoitetta 40 prosentin päästövähennyksistä vuoteen 2030 mennessä.

Energia 2018 -messut on tärkeimpiä tapahtumia kuntatekniikan ja energia-alan ammattilaisille, arvioi energiainsinööri Kalevi Luoma Suomen Kuntaliitosta. Kuntaliitto on kolmatta kertaa mukana joka toinen vuosi Tampereella järjestettävässä kolmipäiväisessä tapahtumassa 23.–25.10.2018.

– Messuilta saa hyvän yleiskatsauksen alaan, joka kehittyy nyt todella nopeasti ja monella tasolla. Meneillään olevan muutoksen ymmärtämiseksi ei riitä, jos vain selaa nettiä ja lukee lehtiä. Inhimillisillä kohtaamisilla on merkitystä, Luoma sanoo.

Kalevi Luoma on pannut merkille myös alan oppilaitosten ja opiskelijoiden osallistumisen tapahtumaan. Kilpailu parhaista osaajista koskee kipeästi myös kuntia.

– Ammattilaisten seuraava sukupolvi tuo tapahtumaan oman lisänsä, hän toteaa.

Kuntien hankinnoilla merkittävä yhteisvaikutus energiatehokkuuteen

Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä osa EU:n ilmasto- ja energiapakettia, jolla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi on sovittu energiatehokkuuden nostamisesta 27 prosenttia osana yleistä tavoitetta 40 prosentin päästövähennyksistä vuoteen 2030 mennessä.

Suomi on sitoutunut tavoitteisiin, jotka edellyttää määrätietoisia valintoja monella tasolla niin yrityksissä, kotitalouksissa kuin julkisissa organisaatioissa. Julkiset kuntien hankinnat muodostavat merkittävän osan hankinnoista, joilla voidaan lisätä kysyntää yritysten kehittämille uusille innovatiivisille tuotteille ja palveluille.

– Fiksuilla hankinnoilla voi saavuttaa säästöjä ja parantaa julkisten palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Samalla kannustetaan yrityksiä kehittämään uutta energiatehokasta teknologiaa, Luoma jatkaa.
Kuntaliitto on mukana tänä vuonna perustetussa KEINO-osaamiskeskuksessa, joka tukee hankintayksiköitä hankintojen strategisessa johtamisessa, johtamisen työkalujen kehittämisessä ja mittaamisessa. Se tuo hankintayksiköille esimerkkejä myös kansainvälisistä hankintakokemuksista. Yhteistyöverkostossa ovat mukana myös Motiva, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Energiatehokkuussopimukset auttavat kuntia ilmastotavoitteisiin

Kalevi Luoma mainitsee lisäksi kuntien, valtion ja yritysten energiatehokkuussopimukset Suomen erityisenä vahvuutena. Sopimuksella edistetään myös yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän energiatehokkuuden jatkuvaa ja määrätietoista parantamista ja lisätään uusiutuvan energian osuutta. Sopimus helpottaa kunnan tai kuntayhtymän omien energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamista. Samalla se toimii hyvänä esimerkkinä kunnan asukkaille ja yrityksille.
Luoma ei halua yksilöidä tuotteita tai ratkaisuja, joihin kuntatekniikan ammattilaisten kannattaisi Energia 2018 -tapahtumassa tutustua.

– Yleisesti tiedetään, että lämmön talteenoton ratkaisuissa kiinteistöissä ja kuntateknisissä toiminnoissa sekä led-teknologiassa niin sisätiloissa kuin ulko- ja katuvalaistuksessa on paljon säästömahdollisuuksia kunnille, hän toteaa.

Vihreää rahoitusta energiaa säästäviin hankintoihin

Energiatehokkuussopimus tukee kuntien velvoitteiden toteutusta koskien uusien rakennusten rakennusmääräyksiä ja julkisten hankintojen energia- ja resurssitehokkuutta, energiakatselmuksia, viestintää sekä energiantuotantoa ja -jakelua.
– Valtio myöntää edelleen avustuksia sopimuskumppaneille sekä energiakatselmusten että energiainvestointien tekoon, Luoma muistuttaa.
Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus mahdollistaa energiatehokkuutta parantavia hankintoja tarjoamalla ympäristömyötäisiin investointeihin edullisempaa lainarahaa. Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Luoman mukaan ne voivat liittyä niin rakentamiseen, julkiseen liikenteeseen kuin veden- tai jätteenkäsittelyyn. Hankkeet voivat kokea myös uusiutuvan energian osuuden lisäämistä, energiatehokkuuden parantamista kuin ympäristönhallintaa ja luonnonsuojelua.

– Edullisemman lainarahan lisäksi tarjolla on myönteistä näkyvyyttä. Kuntarahoitus julkistaa tiedot kaikista vihreää rahoitusta saaneista hankkeista, ja tuloksista kerrotaan vuosittain medialle, kansainvälisille sijoittajille ja muille keskeisille sidosryhmille.

Energiamessuille on vapaa pääsy. Pääsylipun voi ladata ennakkoon netistä: www.energiamessut.fi/liput

Kirjoittaja: Energia 2018 -messujen organisaatio

ENERGIA 2018
energiamessut.fi/
Jaa artikkeli
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.