YHDYSKUNTA

Sidosryhmät aiemmin ja paremmin mukaan

Uusia hyviä käytäntöjä ympäristö vaikutusten arviointiin

Ympäristövaikutusten arvioinnin haasteena on suhteuttaa toisiinsa monia erityyppisiä luontoon ja sosiaaliseen ympäri…