SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

Toiminnanjohtajalta

Syksyn kiireinen aika on kääntymässä jouluun ja uuteen vuoteen. Ensi vuoteen yhdistys lähtee selkeän kasvutavoitteen merkeissä. Toimintaan on saatu lisäystä syksyllä järjestettyjen pääkaupunkiseudun katutyökoulutusten myötä, ja koulutukset jatkuvat vuonna 2016 ainakin kolmella kurssipäivällä pääkaupunkiseudulla.

Suomen kuntatekniikan yhdistys on valmistautunut laajentamaan koulutuksen koko Suomen alueelle, eli kun tiedät kuntasi tarvitsevan katutyökoulutusta, ota yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtajaan.

Jäsenrekisterimme otettiin käyttöön marraskuun alussa ja osa jäsenistä on jo päivittänyt itsenäisesti tietonsa siihen. Jäsenrekisterin päivitys vaatii toimivan sähköpostitilin, jotta voimme lähettää pyynnön tietojen tarkistamista varten. Henkilöt, jotka eivät ole saaneet jäsenrekisterin päivityskutsua, voisivat lähettää sähköpostivietin toiminnanjohtajalle osoitteeseen petri.koivula@kuntatekniikka.fi, niin lähetämme kutsun. Näin saisimme jäsentiedot ajan tasalle.

Keväällä aloitetaan KATU 2017 julkaisun tekeminen. Siihen tarvitaan tekijöitä. Jäsenkunnallamme on paras tieto asiasta Suomessa ja siksi meidän pitäisi saada aikaan julkaisu tiedon levittämiseksi. Julkaisu pitäisi tehdä monikanavaiseksi, jotta kaikki pystyvät sitä hyödyntämään. Teoriaosan lisäksi pitää tehdä opetusta tukevaa materiaalia, jotta saamme uusia osaajia alallemme.

Tulemme panostamaan nuoriin lisääntyvässä määrin. Tänä vuonna tuimme eri toimijoiden ekskursiomatkoja, mutta ensi vuonna haluamme nuorille muutakin toimintaa SKTYn puitteissa. Hyvänä esimerkkinä on Otaniemen ja Hervannan liikennealan teekkareiden Englannin-ekskursion tukeminen. Seitsemäntoista teekkaria tutustui englantilaisten kaupunkirakenteisiin ja yliopistoihin.

Huomioitavaa Leedsin kaupungissa oli saadun tiedon mukaan suhteellisen korkeatasoiset pyörätieosuudet ja Yorkissa oli tehty mielenkiintoinen kokeilu Lendal Bridge sillalla. Silta oli puolen vuoden ajan suljettuna päivisin autoliikenteeltä ja kokeilujakson aikana bussit pysyivät paremmin aikataulussaan, ilmanlaatu koheni sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet paranivat. Alueen yrittäjät ja asukkaat kokivat kokeilun erittäin negatiivisena. Kokeilu jäi siis kokeiluksi ilman pysyviä vaikutuksia.

Tuleva vuosi tuo varmasti paljon lisää mukavaa kuntatekniikan parissa kun ensin vietämme läheistemme kanssa antoisan joulun ja mukavan uuden vuoden. SKTY toivottaa Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille henkilö- ja yritysjäsenilleen.

Petri Koivula

Kuntatekniikan yhdistys SKTY on päättänyt uudistaa Katu 2002 -julkaisun ja etsii sille asiasta kiinnostuneita tekijöitä.

KATU 2017

-julkaisun on tarkoituksena olla alan huipputuote vuosien ajan.

Tekijöiksi tarvitaan alan kokeneita konkareita ja juuri alalle tulleita henkilöitä, jotka kummatkin osaavat ottaa julkaisun käyttäjien tarpeet huomioon. Julkaisu tehdään ryhmätyönä ryhmän valitseman kustannustoimittajan kanssa.

Ansaintalogiikkana tekijöille on peruskorvaus julkaisun valmistuttua ja sen myyntiin perustuva etukäteen sovittu kehittyvä palkkio-osuus useamman vuoden ajan.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan kustannustoimit­tajana tai ryhmän jäsenenä laadittaessa julkaisun sisältöä, niin ota yhteyttä

petri.koivula@kuntatekniikka.fi tai 040 1251570 ja keskustellaan lisää.

Call for Papers

Kuntatekniikan päivät 9.-11.6.2016 Maarianhaminassa

Päivien teemana ”Rajatonta yhteistyötä”

Kuntatekniikan päivillä Maarianhaminassa yksi sarja luentoja järjestetään ruotsin kielellä ja toinen suomeksi. Lisäksi voidaan järjestää tietoiskumaisesti luentoja pienryhmille. Saamme mukaan ruotsalaisia kollegoita ja voimme edistää yhteistyötä rajattomasti.

Seminaarissa esitelmien aiheina voivat olla muun muassa infraomaisuuden hallintaan liittyvät ratkaisut, yleis- ja hankesuunnitteluratkaisut, rakentaminen, ylläpito, elinkaariarvioinnit, kehitys- ja toteutushankkeet sekä muut ajankohtaiset kuntatekniikkaan liittyvät innovaatiot, haasteet tai ongelmanratkaisut. Tiedolla johtaminen on nousussa maailmalla ja johtaminen yleensä aina kiinnostaa. Kerro siis ammattilaisille oma osaamisesi asioista.

Odotamme Maarianhaminaan kolmeasataa kuntatekniikan ammattilaista niin Suomesta, Ruotsista, Virosta, Norjasta, Tanskasta kuin Islannistakin. Osallistujia on tulossa myös suurten merien takaa. Ulkomaan opit ja havainnot ovat tärkeä osa tiedonvaihtoa! Esitelmäehdotuksia voi lähettää osoitteeseen ville.alatyppo@hel.fi otsikolla ”SKTY 2016 esitelmäehdotus” 9.1.2016 mennessä.

Ehdotuksien tulee sisältää lyhyt perusteluteksti (maks. 200 sanaa), esitelmän pitäjän nimen ja yhteystiedot. Seminaariin hyväksytyiltä esitelmiltä vaaditaan lyhyttä artikkelia (maks. 5 sivua, huhtikuussa 2016) sekä viihdyttävää mutta asiallista suullista esiintymistä aiheesta Kuntatekniikan päivillä.

Opintomatka Kanadaan ja Yhdysvaltoihin 25.8.-2.9.2016

Suomen kuntatekniikan yhdistys on suunnitellut järjestävänsä opintomatkan Amerikan kuntatekniikan päiville Minneapolisiin. Kyseisille päiville osallistuu perinteisesti noin 8 000 kuntatekniikan asiantuntijaa, näytteilleasettajia on noin 800 ja seminaariesitelmiä noin 60.

Opintomatkalla on tarkoitus tutustua myös neljään toisistaan hyvin erilaiseen kohteeseen: Minneapolisin ja sen kaksoiskaupungin St. Paulin kuntatekniikkaan, Chicagon viimeisimpiin kuntatekniikan kohteisiin sekä Montrealin kuntatekniikkaan, ylläpitotekniikoihin, lumenhallintaan ja heidän kuuluisaan maanalaiseen kaupunkirakenteeseensa. Matkareitti suuntautuisi ensin Montrealiin, jossa yövyttäisiin kaksi yötä. Sieltä jatkettaisiin Minneapolisin kuntatekniikan päiville ja yövyttäisiin kaupungissa neljä yötä. Sen jälkeen jatkettaisiin Chicagoon, jossa yövyttäisiin kaksi yötä. Paluumatka olisi yölento.

Alustava ajankohta olisi 25.8.-2.9.2016 (9 yötä). Opintomatkan hinta sisältää lennot, hotellin sekä kuljetukset kohteissa. Matkan hinta riippuu osanottajamäärästä. Alustava hinta yhden hengen huoneissa on noin 3 500 euroa, jos matkalle lähtee vähintään 10 henkilöä. Hinta tarkentuu viimeistään helmikuussa 2016.

Ilmoittaudu alustavasti jo etukäteen pääsihteeri Ville Alatypölle (ville.alatyppo@hel.fi). Alustavia osallistumisilmoituksia otetaan vastaan 15.1.2016 asti, jonka jälkeen opintomatka varmentuu.

Call for Papers

Kuntatekniikan päivät 9.-11.6.2016 Maarianhaminassa

Päivien teemana ”Rajatonta yhteistyötä”

Kuntatekniikan päivillä Maarianhaminassa yksi sarja luentoja järjestetään ruotsin kielellä ja toinen suomeksi. Lisäksi voidaan järjestää tietoiskumaisesti luentoja pienryhmille. Saamme mukaan ruotsalaisia kollegoita ja voimme edistää yhteistyötä rajattomasti.

Seminaarissa esitelmien aiheina voivat olla muun muassa infraomaisuuden hallintaan liittyvät ratkaisut, yleis- ja hankesuunnitteluratkaisut, rakentaminen, ylläpito, elinkaariarvioinnit, kehitys- ja toteutushankkeet sekä muut ajankohtaiset kuntatekniikkaan liittyvät innovaatiot, haasteet tai ongelmanratkaisut. Tiedolla johtaminen on nousussa maailmalla ja johtaminen yleensä aina kiinnostaa. Kerro siis ammattilaisille oma osaamisesi asioista.

Odotamme Maarianhaminaan kolmeasataa kuntatekniikan ammattilaista niin Suomesta, Ruotsista, Virosta, Norjasta, Tanskasta kuin Islannistakin. Osallistujia on tulossa myös suurten merien takaa. Ulkomaan opit ja havainnot ovat tärkeä osa tiedonvaihtoa! Esitelmäehdotuksia voi lähettää osoitteeseen ville.alatyppo@hel.fi otsikolla ”SKTY 2016 esitelmäehdotus” 9.1.2016 mennessä.

Ehdotuksien tulee sisältää lyhyt perusteluteksti (maks. 200 sanaa), esitelmän pitäjän nimen ja yhteystiedot. Seminaariin hyväksytyiltä esitelmiltä vaaditaan lyhyttä artikkelia (maks. 5 sivua, huhtikuussa 2016) sekä viihdyttävää mutta asiallista suullista esiintymistä aiheesta Kuntatekniikan päivillä.

Opintomatka Kanadaan ja Yhdysvaltoihin 25.8.-2.9.2016

Suomen kuntatekniikan yhdistys on suunnitellut järjestävänsä opintomatkan Amerikan kuntatekniikan päiville Minneapolisiin. Kyseisille päiville osallistuu perinteisesti noin 8 000 kuntatekniikan asiantuntijaa, näytteilleasettajia on noin 800 ja seminaariesitelmiä noin 60.

Opintomatkalla on tarkoitus tutustua myös neljään toisistaan hyvin erilaiseen kohteeseen: Minneapolisin ja sen kaksoiskaupungin St. Paulin kuntatekniikkaan, Chicagon viimeisimpiin kuntatekniikan kohteisiin sekä Montrealin kuntatekniikkaan, ylläpitotekniikoihin, lumenhallintaan ja heidän kuuluisaan maanalaiseen kaupunkirakenteeseensa. Matkareitti suuntautuisi ensin Montrealiin, jossa yövyttäisiin kaksi yötä. Sieltä jatkettaisiin Minneapolisin kuntatekniikan päiville ja yövyttäisiin kaupungissa neljä yötä. Sen jälkeen jatkettaisiin Chicagoon, jossa yövyttäisiin kaksi yötä. Paluumatka olisi yölento.

Alustava ajankohta olisi 25.8.-2.9.2016 (9 yötä). Opintomatkan hinta sisältää lennot, hotellin sekä kuljetukset kohteissa. Matkan hinta riippuu osanottajamäärästä. Alustava hinta yhden hengen huoneissa on noin 3 500 euroa, jos matkalle lähtee vähintään 10 henkilöä. Hinta tarkentuu viimeistään helmikuussa 2016.

Ilmoittaudu alustavasti jo etukäteen pääsihteeri Ville Alatypölle (ville.alatyppo@hel.fi). Alustavia osallistumisilmoituksia otetaan vastaan 15.1.2016 asti, jonka jälkeen opintomatka varmentuu.