Pääkirjoitus

Elintärkeä energia

Meneillään olevina vuoden viimeisinä viikkoina, kun aurinko ei Suomessa juuri jaksa näyttäytyä, tapahtuu energia-asioiden ympärillä paljon. Kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla tehdään ratkaisuja, joilla on huomattavia vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Pariisin ilmastokokous pidetään vain muutama viikko Ranskan toisen maailmansodan jälkeisen historian tuhoisimman terrori-iskun jälkeen. Turvatoimet ovat tiukat ja rajoittavat myös ilmastokokouksissa jo tavanomaisiksi muodostuneita laajoja mielenosoituksia. Kasvihuonekaasupäästöt kasvavat edelleen, öljyn hinta on alhainen eikä päästökauppa toimi. Uusia avauksia tarvitaan.

Viime viikkoina on kuultu ehdotuksia tarpeesta arvioida uudelleen metsäbiomassan asemaa hiilineutraalina energialähteenä. Suomen energiaratkaisuilta ja ilmastotavoitteilta putoaa pohja pois, jos julkisuudessa esillä olleet ehdotukset saavat laajemmin kannatusta. Sellaiseen ei metsäisessä, pimeässä ja kylmässä Suomessa asuvilla ole varaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti äskettäin uuden kansallisen energia- ja ilmastostrategian laatimisen. Siinäkin bioenergialla on keskeinen rooli. Nyt on pidettävä huoli siitä, ettei strategia pääse siiloutumaan eri ministeriöiden omien tavoitteiden työkaluksi, vaan siitä syntyy kaikkien yhteiskunnan toimijoiden yhteinen agenda.

Monissa kunnissa on edetty energiaratkaisuissa kestävään suuntaan. Pitkällä aikavälillä merkittävin yksittäinen ratkaisu lienee Helsingin kaupunginvaltuuston joulukuun alussa tekemä päätös sulkea Hanasaaren kivihiilivoimala vuoteen 2024 mennessä. Siinä yhteydessä on mahdollisuus peräti miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästövähennykseen vuositasolla.

Tampereella alkaa yhdyskuntajätteen poltto tammikuussa. Tässä lehdessä kerrotaan Tarastenjärven laitoksesta, joka syksyn aikana on ollut koekäytössä. Turussa otetaan joulukuussa käyttöön maamme suurin puupellettien pölypolttotekniikkaa hyödyntävä lämpökeskus.

Energiaosaamista Suomesta löytyy ja se kelpaa myös vientiin. Jokin aika sitten Järvenpäähän avattiin uusi täyden mittakaavan aaltovoimalayksiköiden kuivatestaus- ja koekäyttölaitos. Uusituvan energian kaikki muodot on otettava kestävään käyttöön.

Joulu on taas

Taas on yksi auringon kierto kuljettu ja joulu on ovella. Tämä on aikaisempiin vuosiin verrattuna hyvin paljon suuremmalle joukolle ihmisiä ensimmäinen joulu Suomessa. Perinteiseen tapaan kadut hiljenevät ja kaupat ja monet ravintolatkin ovat pari päivää suljettu.

Turvapaikanhakijoissa lienee paljon niitäkin, joille joulu ainakin kristillisenä juhlana on jokseenkin tuntematon käsite. Joulun perinteestä löytyvät kuitenkin hyvä mieli, rauha ja yhteisöllisyys. Toivon, että meillä kaikilla on näitä eväitä jaettavaksi myös lähimmäisillemme. Toivotan kaikille lukijoille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta.

Paavo Taipale paavo.taipale@kuntatekniikka.fi

KUNTATEKNIIKAN

AMMATTILEHTI

kuntatekniikka.fi

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja DI Paavo Taipale

Puh. 050 380 8368

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Henna Luukkonen

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Vuosikerta, printti+digi 87 €

Kestotilaus, printti+digi 78 €

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Oy Scanweb Ab, Kouvola

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

70. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

Paavo Taipale paavo.taipale@kuntatekniikka.fi

KUNTATEKNIIKAN

AMMATTILEHTI

kuntatekniikka.fi

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja DI Paavo Taipale

Puh. 050 380 8368

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Henna Luukkonen

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Vuosikerta, printti+digi 87 €

Kestotilaus, printti+digi 78 €

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Oy Scanweb Ab, Kouvola

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

70. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti