Kiinteistöjen rajat ja rajamerkit

Kiinteistöjä on Suomessa yli kaksi miljoonaa ja erilaisia rajamerkkejä noin 12 miljoonaa. Rajamerkeistä viidenneksen arvellaan hävinneen. Rajamerkkejä ovat rajapyykit ja rajaviitat, mutta uusia rajaviittoja ei enää nykyisin rakenneta. Maantie- ja rautatiealueiden rajoilla käytetään myös paaluja. Rajamerkki voi sijaita varsinaisen rajapisteen sivussa tai se voidaan merkitä rajapyykkiparilla. Kiinteistöjen rajat voivat olla suoria, kaarevia tai luonnollisia rajoja.

Erilaiset kiviset, puiset, metalliset sekä muut rajamerkit on esitelty Kiinteistöjen rajat ja rajamerkit -kirjassa kuvin ja niihin eri aikakausina kohdistuneet vaatimukset on käyty läpi. Kirjassa on esitelty asiakirja- ja karttaesimerkein kiinteistöjen rajojen ja rajamerkkien käsittelyä maanmittaustoimituksissa ja toimitusten asiakirjoissa käytettyjä erilaisia merkintätapoja. Lisäksi on käsitelty toimituskustannuksia ja rajojen avaamista omatoimisesti. Lukijan huomiota kiinnitetään myös rajamerkin säilyttämiseen maankäyttöhankkeissa. Kirjassa on havainnollistavia kuvia, karttoja ja asiakirjaesimerkkejä yhteensä yli 90.

Kiinteistöjen rajat ja rajamerkit, Risto Juopperi ja Aune Rummukainen. Runsaat 60 sivua. Hinta suoraan tekijöiltä tilattuna 22 €/kpl postikuluineen. Tuotteet ovat arvonlisäverottomia. Kirjoja on saatavana myös kirjakauppojen kautta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

tulkittuna ja sovellettuna

Rakennuslainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi rakennusalan ammattilaisten työhön sekä asukkaiden ja maanomistajien asemaan. Uudistettu Maankäyttö- ja rakennuslaki -kirja toimii tulkintojen ja soveltamisohjeiden sekä oikeustapausten kautta apuvälineenä niin viranomaisille kuin rakentajillekin.

Maankäyttö- ja rakennuslain selitysteoksessa käsitellään kaikki lain ja asetuksen pykälät sekä niihin lain 15 voimassaolovuoden aikana tehdyt muutokset ja täydennykset perusteluineen.

Edellisen, vuonna 2010 ilmestyneen painoksen jälkeen lakiin tehdyt muutokset vaikuttavat merkittävästi rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien sekä kunnan ja valtion viranomaisten työhön ja asukkaiden ja maanomistajien asemaan. Lakiin on tullut uusina tuulivoimarakentamista, vähittäiskaupan suuryksikköjä ja hulevesiä koskevat luvut, jotka muuttavat lain rakennetta.

Vuonna 2013 voimaan tullut EU:n rakennustuoteasetus vaikuttaa CE-merkittyjen rakennustuotteiden käyttöön. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain säännöshierarkia ja asetuksenantovaltuudet on uudistettu vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Samalla on tarkennettu Suomen rakentamismääräyskokoelmaa koskevaa sääntelyä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on tarkoitettu käsikirjaksi kuntien ja valtion viranomaisille sekä kaikille kaavoituksen ja rakentamisen osapuolille. Se sopii myös oppikirjaksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki. Jääskeläinen, Lauri; Syrjänen, Olavi. Rakennustieto Oy, 2014. 4. uudistettu painos, 1151 s. ISBN: 978-952-267-055-7. 158 €.

Kirja on saatavilla Rakennustiedon verkkokaupasta www.rakennustietokauppa.fi sekä RT Kirjakaupoista: Runeberginkatu 5, Helsinki ja Kauppakatu 40-42, Kuopio.

Ekolunalta vaihtoehto

valaisimien vaihdolle

Ekoluna Oy on tuonut markkinoille ulkovalaistukseen led-lampun, joka voidaan asentaa ilman itse valaisimen uusimista. Tällöin säästetään niin materiaalien hankinnassa kuin työssäkin. Tuotteet eivät edellytä rakenteellisia muutoksia valaisimiin ja kondensaattorin irtikytkeminen varmistaa, ettei loistehoa synny verkkoon.

Lamppujen valaisutehoja ja muita ominaisuuksia on tutkittu Oulun yliopiston elektroniikan laboratoriossa syksyllä 2014. Ekolunan lampuilla saavutetaan noin 75 prosentin energiansäästö verrattuna vastaavan valaisutehon tuottavaan elohopeahöyrylamppuun. Ne soveltuvat hyvin myös vanhentuneisiin valaisimiin, sillä heijastuspintaa ei tarvita. Lamput syttyvät heti täyteen valotehoon ja niillä saavutetaan tasaisempi valon jakauma verrattuna perinteisen polttimon ja valaisimen yhdistelmään.

Lamppu on huoltovapaa, käyttöikä jopa 50 000 tuntia. Takuuaika on vähintään kolme vuotta.

Uponor tehostaa kaivotuotantoaan

Uponor keskittää kaivotuotantonsa Vaasaan ja Nastolaan tehostaakseen tuotantoaan ja toimituksiaan entisestään. Lisäksi tuoteratkaisuja on tarkoitus yhtenäistää ja kehittää vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita.

Vaasassa on aloittanut toimintansa Kaivocenter, joka palvelee asiakkaita valtakunnallisesti kaikissa kaivoihin liittyvissä asioissa. Kaivocenterissä yhdistyy kahden toimijan, Uponorin ja KWH Pipen, kymmenien vuosien kokemus alalta.

Lisäksi pääkaupunkiseudulla on kaivojen korjauksiin ja yksittäisiin pikatoimituksiin keskittyvä yksikkö.

Tuotannon tehostamisella pyritään varmistamaan tuotteiden entistä parempi saatavuus ja nopeat toimitusajat. Uponor takaa kaivoilleen neljän päivän toimitusajan, ja yksittäiset kaivot voidaan toimittaa työmaalle jopa tilausta seuraavaksi päiväksi.

Ekolunalta vaihtoehto

valaisimien vaihdolle

Ekoluna Oy on tuonut markkinoille ulkovalaistukseen led-lampun, joka voidaan asentaa ilman itse valaisimen uusimista. Tällöin säästetään niin materiaalien hankinnassa kuin työssäkin. Tuotteet eivät edellytä rakenteellisia muutoksia valaisimiin ja kondensaattorin irtikytkeminen varmistaa, ettei loistehoa synny verkkoon.

Lamppujen valaisutehoja ja muita ominaisuuksia on tutkittu Oulun yliopiston elektroniikan laboratoriossa syksyllä 2014. Ekolunan lampuilla saavutetaan noin 75 prosentin energiansäästö verrattuna vastaavan valaisutehon tuottavaan elohopeahöyrylamppuun. Ne soveltuvat hyvin myös vanhentuneisiin valaisimiin, sillä heijastuspintaa ei tarvita. Lamput syttyvät heti täyteen valotehoon ja niillä saavutetaan tasaisempi valon jakauma verrattuna perinteisen polttimon ja valaisimen yhdistelmään.

Lamppu on huoltovapaa, käyttöikä jopa 50 000 tuntia. Takuuaika on vähintään kolme vuotta.

Uponor tehostaa kaivotuotantoaan

Uponor keskittää kaivotuotantonsa Vaasaan ja Nastolaan tehostaakseen tuotantoaan ja toimituksiaan entisestään. Lisäksi tuoteratkaisuja on tarkoitus yhtenäistää ja kehittää vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita.

Vaasassa on aloittanut toimintansa Kaivocenter, joka palvelee asiakkaita valtakunnallisesti kaikissa kaivoihin liittyvissä asioissa. Kaivocenterissä yhdistyy kahden toimijan, Uponorin ja KWH Pipen, kymmenien vuosien kokemus alalta.

Lisäksi pääkaupunkiseudulla on kaivojen korjauksiin ja yksittäisiin pikatoimituksiin keskittyvä yksikkö.

Tuotannon tehostamisella pyritään varmistamaan tuotteiden entistä parempi saatavuus ja nopeat toimitusajat. Uponor takaa kaivoilleen neljän päivän toimitusajan, ja yksittäiset kaivot voidaan toimittaa työmaalle jopa tilausta seuraavaksi päiväksi.