På svenska

Årets sista tidning på gång. När jag skriver det här (i medlet på november), så har jag ju ingen aning om det i december redan är vinter, eller bara mörkt och eländigt. Lucia dagen firas i varje fall ungefär samma tider som tidningen utkommer – så litet ljus i mörkret kan man ju få ut av det, i alla fall.

Styrelsens linjeseminarie

Föreningens styrelse hade ett möte, och årets linjeseminarium i samband med Estniska föreningens årsmöte i Pärnu i slutet av oktober. Själv deltog jag också – som hedersmedlem i den estniska föreningen – i festligheterna, medan styrelsen och föreningens funktionärer fick göra grovjobbet : )

Det konstaterades bl.a., att vår nya verksamhetsledares, Petri Koivula, inflytande på föreningen har varit mycket positivt. Föreningen har fått mera intäkter och kan därför erbjuda både mer och fler tjänster åt medlemmarna. Man pratade om att förnya medlemspaketen och att vi skall göra en kommunikationsplan, vi börjar marknadsföra oss bättre och det pratades om att t.o.m. förnya på föreningens företagsprofil.

Föreningen kommer att anordna temaseminarier, med fokus på energi, uppköp, detaljplaner för att nämna några. Publikationsverksamheten kommer föreningen också att ”återuppföda”. Vi kommer att komma ut med en ny version av Katu2002, att göra en helt ny om förvaltandet av vår gemensamma egendom (Asset Management) mm.

Styrelsen beslöt också, att Jyrki Vättö kommer att fortsätta som redaktör för föreningens egna sidor i tidningen. Jyrkis uppgift är att skriva själv, samt att i god tid beordra de andra funktionärerna och styrelsemedlemmarna att skriva om de som har hänt och som är på gång och planerat.

Årsmöten och internationellt samarbete

Anna Keskinen (@hel.fi) kommer att vara huvudansvarig för NKS-samarbetet fr.o.m. början av januari 2015. Undertecknad ansvarar för APWA samarbetet och Ville Alatyppö för IFME. Ville har, som generalsekreterare, naturligtvis också huvudansvaret för hela internationella biten.

Årsdagarna i Åbo (21.–22.5. 2015) och ordnandet av dem, är i full gång. På torsdagen (21.5.) kommer vi att ha kongressen vid Mässcentret (samtidigt med kommuntekniska YT-15 utställningen), och på fredagen håller vi hus i Centrum på Finnkino. Call for Papers proceduren börjar alldeles snart, och sista dagen att lämna in sitt förslag om presentationer skall vara inne tills 9.1.2015.

FKTF:s årsdagar 2016 beslöts hållas i Mariehamn på Åland. I detta nu, så har vi två samtida sessioner/föreläsningar på våra kongresser, men när vi håller dagarna på Åland, så kommer vi att ha tre – och en av dem kommer att vara på svenska!

Svenska föreningen SK-TF har sina årsdagar 2015 i september i Stockholm, och vi (jag) har lovat, att vi i FKTF kommer att marknadsföra dem. Stockholm ligger så nära till hands för oss Finländare, och dessutom kan ju alla svenska(?), så det borde ju vara både lockande och lätt att delta. Följ med vår marknadsföring, och anmäl dej alltså!

Samtidigt med att vi kom överens med K-T, om att FKTF marknadsför deras årsdagar 2015, så lovade Svenskarna att göra det samma med Åland/Mariehamn 2016. Med en svenskspråkig session där, så torde det vara lockande för Svenskarna att ta båten eller flyget dit, och ta del i vår kongress.

Årsdagarna 2017 hålls igen i samarbete med våra samarbetsorganisationer (vägförbundet, vattenverksföreningen, avfallsverksföreningen och Infra rf.) och i samband med kommuntekniska utställningen YT-17, och eftersom det är flera intressenter inblandade, så bestäms ort och plats vid ett senare skede.

2018 hålls föreningens årsdagar tillsammans med Estniska EKÜ, någonstans i Estland.

Till sist kan nämnas, att medan jag var på besök till Norge och Oslo Stad, så tog jag tillfället i akt, och stack mej in på Norska föreningens (NKF) kontor för att se hur de går tillväga och för att hälsa på bekanta…

Tack Jorma för de senaste 6 åren – och Välkommen Heikki!

Eija Muttonen-Mattila

Styrelsen höll sitt strategimöte i Pärnu, när har byggats m.m. en ny konserthus.

Dan-H. Långström