TEKNISET PALVELUT

Mobiilikäyttö, interaktiivisuus, uutistarjonta…

Kuntatekniikan foorumin

verkkopalvelu uudistui

Kuntatekniikan foorumin verkkopalvelu kuntatekniikka.fi siirtyi joulukuussa uudelle julkaisualustalle. Samalla sivuston visuaalinen ilme uudistui ja on tunnistettavissa syyskuussa julkaistun kuntalehti.fi-sivuston kanssa samaan tuoteperheeseen kuuluvaksi.

Teksti Paavo Taipale

■■ Aiemmat kuntatekniikka.fi-sivuston palvelut ovat edelleen käytettävissä ja niiden käytettävyys mobiiliympäristössä on nyt olennaisesti aiempaa parempi. Sivusto tarjoaa myös vierailijoille enemmän osallistumismahdollisuuksia. Toimitus ottaa mielellään sivuille esimerkiksi innokkaita kuntatekniikan bloggaajia.

Uudistetulta sivustolta löytyvät edelleen foorumin keskeisten taustavoimien - Kehto-foorumin ja SKTY:n - omat alasivustot, joiden sisällöntuotannosta vastaavat nämä yhteisöt. Kaikki aiemmalla sivustoalustalla ollut näiden sivustojen aineisto on siirretty uudelle sivustolle. SKTY:n alasivustolle on otettu käyttöön oma sininen yhdistyksen logon värimaailmaa muistuttava tunnusväri. Näin vierailija tunnistaa aiempaa helpommin, missä liikkuu.

Sivuston visuaalinen ilme on pääosin yhtenevä syyskuussa julkaistun kuntalehti.fi-sivuston kanssa. Kuntatekniikan foorumin pirteän oranssi värimaailma on säilytetty. Molemmat sivustot hyödyntävät yhteistä WordPress-pohjaista julkaisualustaa, joka mahdollistaa monipuolisen sisällöntuotannon.

Verkkouutistuotanto vahvistuu

Julkaisualustauudistuksen myötä kuntatekniikka.fi-sivuston uutistuotanto vahvistuu aiempaan verrattuna, kun Kuntalehden verkkotoimittajat tekevät jatkossa alan uutisia sivustolle. Myös kunta.tv:n uutistarjonta on käytettävissä syötteenä sivuston yläreunassa ja jatkossa videohaastatteluja pyritään tekemään aiempaa enemmän kuntatekniikan aihepiireistä.

Kuntatekniikan foorumin uutiskirjeitä lähetetään entiseen tapaan noin kahden viikon välein.

Kuntatekniikka

myös digilehtenä

Ensi vuoden alusta lähtien Kuntatekniikka-lehti ilmestyy ja on tilattavissa myös digilehtenä, joko yhdessä painetun Kuntatekniikan kanssa tai pelkästään digitaalisena. Digilehti on luettavissa Kuntalehden tapaan jo päivää ennen painetun lehden ilmestymistä.

Samalla kaikki kustantajan hallussa olevat Kuntatekniikka-lehden numeroiden pdf-versiot vuodesta 2008 alkaen siirtyvät maksumuurin taakse. Myös verkkosivuilla julkaistavaa painetun Kuntatekniikka-lehden aineistoa pääsee käyttämään vain lehden tilaajatunnuksilla.

Ekstranet ja Vesihuollon osto-opas käytettävissä

Kuntatekniikan foorumin käyttäjätunnuksilla suojattu Ekstranet-palvelu on niin ikään edelleen käytettävissä. Se säilyy entisellä palvelimellaan ja löytyy uuden sivuston etusivun linkistä. Ekstranetiin on entiseen tapaan mahdollista perustaa verkkotyötiloja esimerkiksi luottamuksellista hankekehitystä tai edunvalvontatyötä varten.

Myös Kuntatekniikka-lehden oheistuotteen, Vesihuollon osto-oppaan verkkoversio säilyy entisellä palvelimellaan ja on maksutta käytettävissä kaikkina aikoina niin palvelutarjoajien etsimiseen kuin ilmoittajien omien tietojen päivittämiseen.

Palaute uudistetusta verkkopalvelusta on erittäin tervetullutta ja sitä voi lähettää sähköpostitse asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi tai verkkosivun kautta.

www.kuntatekniikka.fi