Kuntien Putkimestarit

Kaivantojen työturvallisuus kuntoon

Vuosi 2014 on ollut muiden vuosien tapaan surullinen kaivantotöiden suhteen. Yhdellä työmaalla kuoli jopa kaksi putkitöissä ollutta työntekijää. Näin tapahtuu, koska voimassa olevaa työturvallisuuslainsäädäntöä ei noudateta eikä valvota.

On turha kuvitella, että asia korjaantuisi aluehallintovirastojen aliresursoiduilla viranomaistarkastuksilla. Viranomaisten ohuet resurssit kuluvat nytkin jo tapahtuneiden tapaturmien tutkintaan. Todellinen muutos lähtee meistä, kaivutöiden tekijöistä. Eikä turvallisuustason nosto sekä lainsäädännön noudattaminen toteudu kaivannon pohjalta tai sen reunalta – se lähtee paranemaan kun koko ketju sitoutuu siihen. Tämä tarkoittaa että kaivantoturvallisuus otetaan huomioon suunnittelussa, työn tilaajan koko organisaatiossa, urakkakilpailutuksessa, urakointiyrityksen johtamisessa, operatiivisessa työnjohdossa, tilaajan valvonnassa sekä työn suorittamisessa.

Tilaajilla on asiassa valtava vastuu. Urakka-asiakirjojen vaatimuksilla työturvallisuudesta ei ole mitään merkitystä, jollei sen toteuttamista valvota ja ehdottomasti vaadita.

Valitettava totuus on se, että työturvallisuuden toteutus maksaa. Urakkakilpailu on nykyään niin kovaa, että kaikesta mahdollisesta on säästetty ja pyritään säästämään. Kaivu-urakoissa säästöt syntyvät kun kaivannot toteutetaan vaatimuksia jyrkempireunaisina eli kaivutyöt nopeutuvat ja poisajettavia sekä puhtaita kaivumaita tarvitaan vähemmän. Kun vielä tuennat jätetään pois, voi urakoitsija saada jopa voittoa kohteesta.

Työturvallisuudelle

omat yksikköhinnat

Valitettavan usein vaikuttaa jopa siltä, että vaikka tarjouksessa on sitouduttu kaivantojen vaatimusten mukaiseen luiskaamiseen ja/tai tukemiseen, ei niitä ole aidosti edes laskettu tarjoukseen, koska niitä ei ole tarkoituskaan noudattaa. Tilaajien pitää laatia tarjouspyynnöt niin, ettei työturvallisuutta sisällytetä mihinkään vaan sille on omat yksikköhinnat.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) verkko-osastolla on kiinnitetty huomiota kaivantoturvallisuusongelmaan myös omilla työmailla. Kunnossapitokaivantoihin ei juuri ole ollut tarjolla käyttökelpoisia valmistukia risteävien putkien takia. Tilanne on sama kapeiden katualueiden kaivutöissä.

HSY:n kaivutyöyksikön vastaava putkimestari Matti Pirttimaa alkoi muutama vuosi sitten suunnitella kaivutöiden turvallisuutta parantavaa kevyttä ja haastavissa olosuhteissa käytettävää järjestelmää. Suunnitelmista teetettiin alumiininen testiversio, jota käyttökokemuksien perusteella korjailtiin. Lujuusmitoitus tarkastutettiin konsultilla sekä kaivannossa testisortumalla. Kaikki oli kunnossa ja näin HSY:n sortumissuoja oli valmis.

Mutta miten sortumissuoja saadaan täyteen tuotantokäyttöön? HSY:n johto on asiaan sitoutunut järjestämällä muun muassa useampien suojien rakentamisen rahoituksen. Lisäksi työnjohto ja asentajat ovat olleet mukana luomassa opasvideota suojan käytöstä.

Mutta työmailla on käyttö ollut vähäistä vaikka suojaa käyttäneiden asentajien kommentit ovat olleet kiittäviä.

Mistä apu? Pohdinnassa on muun muassa aktiivisen käytön edellytyksen vieminen tuloskortteihin.

Turvallisuus esillä

kevätristeilyllä

KPM kevätristeily on 19.–21.3.2015 ja ilmoittautuminen alkaa pian yhdistyksen nettisivuilla. Yhtenä aihekokonaisuutena on työturvallisuus ja muun muassa HSY:n sortumissuojavideoiden esittäminen. Tietoa suojasta tulee myös jäsenistösivulle, seuratkaa niitä aktiivisesti.

Yhteisellä asialla, vesihuollon puolesta,

Sami Sillstén

Yhdistyksen puheenjohtaja

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Kuntien Putkimestarit

Kuntien Putkimestarit ry (KPM) on perustettu 1975 suomalais-ten vesihuoltolaitosten vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu-, rakentamis-, rakennuttamis-,
ylläpito- ja hankintatoiminnoista vastaavien henkilöiden

yhteistoiminnan ja ammatti-

taidon kehittämiseksi.

Varsinaisia jäseniä on runsaat 300 ja kannattajajäseniä eli
yritysjäseniä 83.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Sami Sillstén,

s-posti: sami.sillsten@hsy.fi

puh. 050 466 9114

Sihteeri, s-posti:
markku.ala-kihnia@hsy.fi

www.kuntienputkimestarit.fi

Suojan käyttö rauhoittaa asentajien keskittymisen itse putkityöhön ja sen riskeihin. Tiina Hakala
Suojan käyttö rauhoittaa asentajien keskittymisen itse putkityöhön ja sen riskeihin. Tiina Hakala

Kuntien Putkimestarit

Kuntien Putkimestarit ry (KPM) on perustettu 1975 suomalais-ten vesihuoltolaitosten vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu-, rakentamis-, rakennuttamis-,
ylläpito- ja hankintatoiminnoista vastaavien henkilöiden

yhteistoiminnan ja ammatti-

taidon kehittämiseksi.

Varsinaisia jäseniä on runsaat 300 ja kannattajajäseniä eli
yritysjäseniä 83.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Sami Sillstén,

s-posti: sami.sillsten@hsy.fi

puh. 050 466 9114

Sihteeri, s-posti:
markku.ala-kihnia@hsy.fi

www.kuntienputkimestarit.fi