TEKNISET PALVELUT

Helsingin kaupungin aineistopankki / Vladimir Pohtokari

Helsingissä Pakila koekenttänä

Allianssimalli avuksi alueiden ylläpitoon

Helsinki kokeilee allianssimallia keinona kehittää yleisten alueiden kunnos…