energia

Kuivaerotustekniikka avuksi

Jätevoimaloiden pohjakuonat parem min hyötykäyttöön

Jätteenpoltossa syntyy runsaasti pohjakuonaa, joka toisaalta on loppusijoitusongelma, toisaalta sisältää hyödynnettävää ainesta. Kuo…