VESIHUOLTO

Maanomistaja ei omista maansa alla virtaavaa vettä

Mitä pohjavesikonfliktit opettavat yhteistyöstä?

Tuhansien järvien maassa esiintyvät useat pohja-vesikonfliktit kertovat jostain muusta kuin veden vähäisyydestä.…