KPM:läiset valmistautumassa yritysrasteille
KPM:läiset valmistautumassa yritysrasteille

Terveisiä Saimaan ääreltä

Haluan onnitella niitä yli 140 KPM:läistä, jotka löysivät perille Lappeenrannan Holiday Club Saimaalle Kuntien Putkimestarit ry:n syksyn 2016 Koulutus- ja neuvottelupäiville! Hieman haastavista, etenkin muuttuvista lähtötiedoista huolimatta, kokoonnuimme lopulta isolla joukolla luomaan yhteistyöverkostoa sekä pohtimaan ajankohtaisia haastavia tilanteita sekä varautumaan tulevaisuuteen.

Läsnäolijat kiittelivät vuolaasti avauspäivän yritysrasteja! Paikallinen ippukunta oli järjestänyt hotellin lähimaastoon tehtävärasteja, joita eri yritykset isännöivät. Putkimestarit kiersivät ratkomassa yli kahdellakymmenellä yritysrastilla haastavia yrityskohtaisia tehtäviä ja lähemmin tutustumassa yritysten yhteyshenkilöihin.

Leikkimielinen kisa muotoutui lopulta erittäin kilpailuhenkiseksi, ehkäpä hyvät palkinnot silmissä kiiluen. Voiton vei ja siten aktiivisuusrannekkeet ryhmä Pasi Vänni, Teemu Pohjanoksa ja Ilari Niemi. Toiseksi sijoittui ja bluetooth-kaiuttimet sai ryhmä Esa Jalomäki, Martti Harittu ja Kimi Pihlajamäki. Kolmanneksi tuli ja sähköhammasharjat sai ryhmä Henri Pykälämäki, Tommi Vainikka ja Karri Lehto.

Lämpimät onnittelut voittajille!

Yhdistyksemme sihteeri ja HSY:n kaivutyöyksikön Helsingin alueen vastaava putkimestari Markku Ala-Kihniä esitteli HSY:lle juuri valmistunutta kaivutyöohjetta eli miten kaivutöiden turvallisuus on vihdoinkin tarkoitus ottaa kunnolla haltuun.

Oulun Veden verkostopäällikkö Tero Kilpeläinen esitteli, miten heillä työturvallisuus on sidottu koko toimintaan ja siten otettu kattavasti haltuun ja osaksi kaikkea toimintaa – kuulimme mallin esimerkillisestä toiminnasta työturvallisuuden merkittävästä parantamisesta sekä suunnitelmasta sen jatkuvaksi kehittämiseksi.

Työturvallisuus ei siis ole erillinen asia, vaan osa kaikkea toimintaa.

Kuten useat olivat jo kuulleet, Aluehallintovirastot olivat hiljattain linjanneet uusiksi asbestitöitä. Nyt kaikki asbestityöt, mukaan lukien asbestiputkien korjaukset, vaativat asbestiluvan.

HSY:n Vantaan aluepäällikkö Timo Kattilamäki kertoi selvityksistään, miten uuden linjauksen mukaisesti voitaisiin toimia eli miten erään asbestiluvan omaavan urakoitsijan kanssa on tehty sopimus, jonka mukaan urakoitsija on varalla ja tulee tarvittaessa valvomaan asbestiputken vuotokorjausta.

Korjaus tehdään luvan omaavan asbestiurakoitsijan valvonnassa ja ohjauksessa, työn suorittavat laitoksen omat työntekijät. Urakoitsija vastaa myös korjaustyökalujen ja suojavarusteiden puhdistuksesta.

Nurmijärven Veden edustajat kertoivat omista ratkaisuistaan eli miten he aikovat asian kanssa edestä.

Keskustelimme pitkään eri tapojen ja suunnitelmien hyvistä ja huonoista puolista. Kaikkein huonoin asia on Aluehallintovirastojen suhtautuminen neuvotteluun asbestiputken korjauksen asbestityömääräyksistä: neuvoteltavaa ei ole. Asbestityöt ovat syystäkin tarkoin säänneltyjä, mutta me vesihuollossa toimivat tiedämme, että asbestiputken vuotokorjaus on pitkälti kaikkea muuta kuin perinteistä asbestityötä.

Aiemmat asbestiputken korjausohjeemme olivat jo erittäin hyvin työntekijöitä suojaavia. Toimivimmat menetelmät ja ohjeet löydetään, kun säätäjät, valvojat ja alan toimijat yhdessä ja avoimesti keskustelevat ja kehittävät yhteistoiminnassa ohjeistuksia.

Lappeenrannassa kuulimme myös vedenlaadun on-line tiedostusjärjestelmästä asiakkaille. Hyödyllinen järjestelmä etenkin pintavesilaitoksille, joissa esimerkiksi veden lämpötila vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana.

Toimintaamme liittyy monia riskejä – järjestelmäautomaatiot­ lisääntyvät ja IoT (Internet of Things) tulee sellaista vauhtia, ettemme vielä edes tunnista sen kaikkia mahdollisuuksia, riskeistä puhumattakaan. Näiden lisäksi on muitakin ulkopuolisia riskejä ja myös sisäisiä.

Useasti on pohdittu ja löydetty ratkaisuja, miten estetään ulkopuolisten pääsy mm. vesitiloihin ja muihin kriittisiin kohteisiin. Mutta ovatko todelliset riskit itse asiassa omassa henkilökunnassa? Omalla henkilökunnallamme on tietotaito ja pääsy lähes kaikkialle. Miten kontrolloimme lukituksia? Teemmekö henkilöstön turvatarkastuksia, edes osaan tehtävistä? Miten arvioimme nykyistä henkilökuntaa – vaikuttavatko pitkät poissaolot mm. eri järjestelmiin tai tiloihin pääsyä? Pääseekö henkilöstö kuinka laajasti käsiksi kaikkiin laitoksen tiedostoihin?

Keskustelimme pitkään riskeistä ja kuulimme, miten joitain asioita on ratkaistu joillakin laitoksilla, mutta selväksi kävi, ettei kokonaisuutta ole mietitty vielä missään. Sovimme, että tähän tärkeään asiaan palataan vielä tulevissa tapaamisissamme.

Seuraava tapaamisemme on kevätristeilyllä 16.-18.3.2017. Perinteinen koulutusristeilylle toteutetaan tällä kertaa yhteistyössä FiSTT:n kanssa eli Suomen kaivamattomien tekniikoiden yhdistyksen kanssa. Mielenkiintoinen koulutusmatka on siis tulossa! Ilmoittautumiset alkavat lähiaikoina yhdistyksemme nettisivuilla, mistä löydätte myös koulutuspäivien ohjelman. Olkaa ajoissa varaamassa paikkoja, sillä niitä on rajallisesti ja yhteistyötapahtumasta FiSTT:n kanssa johtuen oletamme paikkojen menevän nopeasti!

Kiitokset kaikille jälleen kerran onnistuneista syksyn koulutus- ja neuvottelupäivistä Lappeenrannassa, sekä lämpimästi tervetuloa kevään koulutusristeilylle!

Yhteisellä asialla, vesihuollon puolesta,

Sami Sillstén Yhdistyksen puheenjohtaja

Kuntien Putkimestarit ry (KPM) on perustettu 1975 suomalaisten vesihuoltolaitosten vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu-, rakentamis-, rakennuttamis-, ylläpito- ja hankintatoiminnoista vastaavien henkilöiden yhteistoiminnan ja ammattitaidon kehittämiseksi. Varsinaisia jäseniä on runsaat 300 ja kannattajajäseniä eli yritysjäseniä 83.

KUNTIENPUTKIMESTARIT.FI

KUNTIEN PUTKIMESTARIT

Puheenjohtaja

Sami Sillstén,

puheenjohtaja.kpm@gmail.com

puh. 050 466 9114

Sihteeri

Markku Ala-Kihniä

sihteeri.kpm@gmail.com

puh. 050 466 9120

Rasti Onninen Oy – laihialaiset vormulat

Rasti Ulefos Oy – ei onneksi valurautaputkien pinoamista.

Koulutuspäivien avaus ja yhdistyksen puheenjohtaja äänessä.

Koulutuspäivien punaisena lankana toimi turvallisuus työturvallisuuden ja toimintaamme liittyvien riskien kannalta. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran tuotantopäällikkö Mika Honkasalo kertoi, miten liikennejärjestelyt otetaan tosissaan eli miten niillä turvataan työntekijät työmaalla, työmaan ohikulkevat ihmiset ja mahdollistetaan töistä huolimatta mahdollisimman toimiva liikenne, kevyttä liikennettä unohtamatta.

Kuntien Putkimestarit ry (KPM) on perustettu 1975 suomalaisten vesihuoltolaitosten vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu-, rakentamis-, rakennuttamis-, ylläpito- ja hankintatoiminnoista vastaavien henkilöiden yhteistoiminnan ja ammattitaidon kehittämiseksi. Varsinaisia jäseniä on runsaat 300 ja kannattajajäseniä eli yritysjäseniä 83.

KUNTIENPUTKIMESTARIT.FI

KUNTIEN PUTKIMESTARIT

Puheenjohtaja

Sami Sillstén,

puheenjohtaja.kpm@gmail.com

puh. 050 466 9114

Sihteeri

Markku Ala-Kihniä

sihteeri.kpm@gmail.com

puh. 050 466 9120

Rasti Onninen Oy – laihialaiset vormulat

Rasti Ulefos Oy – ei onneksi valurautaputkien pinoamista.

Koulutuspäivien avaus ja yhdistyksen puheenjohtaja äänessä.

Koulutuspäivien punaisena lankana toimi turvallisuus työturvallisuuden ja toimintaamme liittyvien riskien kannalta. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran tuotantopäällikkö Mika Honkasalo kertoi, miten liikennejärjestelyt otetaan tosissaan eli miten niillä turvataan työntekijät työmaalla, työmaan ohikulkevat ihmiset ja mahdollistetaan töistä huolimatta mahdollisimman toimiva liikenne, kevyttä liikennettä unohtamatta.