VESIHUOLTO

Vesihuoltolaitosten tunnuslukuja vuodelta 2014

Vesihuollon kustannusten nousu taittui

Vesilaitosyhdistyksen ylläpitämän tunnusluku-järjestelmän raportin mukaan laitosten toiminta oli vuonna 2014 vakaata ja vede…