SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS


Tiedon hallintaa SKTY:n syyspäivillä

Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen kolmannet syyspäivät pidettiin 19.–20. lokakuuta Lahden Seurahuoneella. Päivien teemaksi oli tänä vuonna valittu tiedonhallinta.

Syyspäivät aloitettiin maittavalla lounaalla, jota seurasi neljän tunnin seminaari. Vilkkaan keskustelun ja kommenttien ansioista seminaariluennot muodostuivat hyvin vuorovaikutteisiksi. Osallistujat pohtivat tiedon merkitystä niin infrarakentamisessa kuin myös kuntatekniikan ylläpidossa.

Maanantai-iltapäivän ensimmäisen luennon piti Juha Liukas Sito Oy:stä. Hän kertoi tietomallipohjaisen toiminnan vaikutuksesta perinteiseen työhön. Hänen mielestään tietomallien käyttö yhtenäistää toimintatapoja ja kasvattaa mahdollisuuksia tehostaa ja nostaa laatua työskentelyssä. Esimerkiksi koneohjauksen automatisoimisella voidaan nostaa tehokkuutta kymmeniä prosentteja.

BIMin (Building Information Modeling) tuominen rakentamisen ja infran elinkaaren hallintaan on muutamien vuosien projekti. Suunnittelun pohjaksi kuvattu työmaa ja rakenteiden mallinnus ohjelmistoon 3D-malliksi luo pohjan kokonaisuudelle. Projektin rakentamisen aikana voidaan mallia käyttää rakentamisen apuna ja tehdä siihen muutokset ennen kohteen luovutusta rakennuttajalle. Varsinainen hyöty tulee varmasti pitkälti koko rakenteen loppuelinkaaren aikana kun malli on osana ylläpitoa.

Mallien hyödyntäminen vaatii koordinointia ja muun muassa Oulussa on kehitetty tähän ohjeistusta. Kaupunki teettää vaatimukset BIM-tarjouksille. Teppo Rauhala Proxion Oy:stä tähdensi toteuttamisen sovellusohjeiden merkitystä, sillä niiden avulla mallipohjainen rakentaminen onnistuu varmemmin.

Tampereen Teknillisen yliopiston tiedonhallinnan professori Samuli Pekkola muistutti, että tiedonhallinnassa pitäisi päästä eteenpäin nykyisestä osaoptimoinnista kokonaisuuksien hallintaan. Niin kunnissa kuin yrityksissäkin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tiedon laatuun. Tiedon pitäisi olla oleellista, helpommin saatavissa ja käytettävissä olevassa muodossa. Pekkola pitää tiedon laatua ensisijaisena ja perustelee asian: olemme koko ajan kiinni verkoissa ja valtavassa määrässä tietoa, silti emme ole tyytyväisiä saamaamme tietoon. Tiedon laatu siis ratkaisee.

Esa Sairanen KuntaPro Oy:stä kertoi olleensa tekemisissä kunnan kanssa, jossa oli käytössä yli tuhat erilaista tietojärjestelmää. Tietoa on siis jakaantuneena ja se on usein kokonaisuuden kannalta vaillinaista. Vaillinaisen tiedon yhdistelystä ei saada yhtenäistä ja laadukasta tietoa, totesi professori Pekkola. Hänen mukaansa nyt käytettävissä olevat analyysityökalut porautuvat peruutuspeiliin katsomiseen ja tulevaisuus on hämärän peitossa vaikka tulevaisuuden analysointi olisi tärkeää.

Ongelmana osaoptimointi ja siiloutuminen

Kuntien tiedonhallinnan jakaantuminen sektoreittain toimialojen mukaan on ongelma. Useamman luennoitsijan mielipide oli, että tietojärjestelmien rajapintoja pitää saada avoimemmiksi. Itsekkyys tietojärjestelmän kehittämiseksi vain oman toimialan tarpeisiin on tuonut selvän osaoptimoinnin ja siiloutumisen järjestelmiin. Tästä useat syyspäivien osallistujat tuntuivat oleva samaa mieltä.

Yksi päivien tärkeimmistä ja mieleenpainuvista ajatuksista oli varmasti, että tietojärjestelmien kehittämisessä on kaksi yhtä tärkeää painopistettä: tekniikan kehittäminen ja toiminnan kehittäminen.

Tarmo Savolainen Vianova Oy:stä piti tämän hetken mahdollisuutena kuntatekniikassa ERP-muutosta, jota Jouko Kiiveri Solteg Oyj:stä selosti lisää omassa esityksessään. Veli-Pekka Koskela Ramboll Oy:stä kertoi lähtötietomallien tärkeydestä projektin onnistumisessa. Hän painotti, että tulevaisuudessa suoraan mallista tapahtuva koneohjaus ja reaaliaikaisesti rakentamisen edistyessä kehittyvät mallit ovat projektien toteutuksen ytimessä. Mallien uusinta tekniikkaa ja mahdollisuuksia esitteli Toni Louhisola Infrakit Oy:stä.

Päivien aikana useamman kuulijan maailmankuva tiedon hallinnasta laajeni maan pinnalta pilvessä toimivaksi. Jatkossa on myös tarvetta pitää pienimuotoisia kuntatekniikan päiviä, joissa keskitytään tarkasti määriteltyyn teemaan ja otetaan mukaan myös toteutuneita projekteja.

Petri Koivula

Hallitus arvioi strategian toteutusta

SKTY:n hallitus kokoontui edellisen kerran lokakuussa, jolloin yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Johanna Nyberg ja Saara-Maija Pakarinen Espoosta. Joulukuussa pidetään vielä yksi hallituksen kokous Raisiossa, joka onkin sitten tämän vuoden viimeinen. Viimeinen, sanan kirjaimellisessa merkityksessä, se on myös erovuoroisille hallituksen jäsenille, eli 1. varapuheenjohtajalle Antti Kortteelle Raisiosta sekä hallituksen jäsenille Eila Kestille Turusta ja Eija Muttonen-Mattilalle Tampereelta. Heidän tilalleen vuoden alusta hallitukseen tulevat 1. varapuheenjohtaja Kirsi Rontu Keravalta sekä Hannele Portman Joensuusta ja Harri Tanska Espoosta. Uudet hallituksen jäsenet ovat tervetulleita jo Raision kokoukseen tutustumaan hallitustyöhön.

Lokakuun kokous pidettiin linjaseminaarin yhteydessä, jossa todettiin, että hallitus on tehnyt linjakkaasti töitä muutama vuosi sitten päätettyä strategiaa noudattaen. Kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt, yhdistykselle on palkattu kokopäiväinen toiminnanjohtaja, koulutusta sekä pätevyyksien valmistelua on lisätty ja julkaisutoimintaakin on elvytetty. Jokaiselle hallituksen jäsenelle on nimetty oma vastuualue (muun muassa sidosryhmät, pätevyys, omaisuus, nuoriso), joka on luonut uudenlaista tehokkuutta hallitustyöskentelyyn.

SKTY on lähivuosien aikana vakinaistanut vuosikelloonsa myös teemallisen, keskustelupitoisen seminaarin, eli syyspäivät. Tänä vuonna syyspäivien teemana oli tiedonhallinta ja päivät pidettiin lokakuun lopulla Lahdessa. Paikalla oli kolmisenkymmentä henkilöä. Syyspäivien järjestämistä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin. Lahti on toistaiseksi kunnostautunut seminaarin isäntäkaupunkina, mutta hallitus miettii jatkossa myös muita kaupunkeja syyspäivien pitopaikaksi.

SKTY jatkaa myös Yhdys­kuntatekniikkanäyttelyn järjes­tämistä yhteistyössä neljän muun yhdistyksen (Infra ry, Jäte­laitosyhdistys, Suomen Tieyhdistys ja Suomen Vesilaitosyhdistys) kanssa. Parittomina vuosina järjestettävä YT-näyttely on alan suurin messutapahtuma, ja sen järjestelyistä ei ole syytä luopua. YT-näyttely on hyvä pohja jokaisen sitä järjestävän yhdistyksen toiminnalle.

Yhdistyksen toiminnan kruununjalokivi, Kuntatekniikan päivät, pysyvät yhä yhdistyksen toiminnassa tiukasti mukana. Ensi vuonna, joka on muuten yhdistyksen juhlavuosi – 90 vuotta – seminaari pidetään Maarianhaminassa. Päivien teema korostaa yhteistyötä, ja päiviä rakennetaan myös yhteistyön merkeissä.

Yhdistys on neuvotellut Ruotsin yhdistyksen (Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen KT) kanssa päiville osallistumisesta ja naapuriyhdistys on ottanut haasteen vastaan. Odotettavissa on, että iso joukko ruotsalaisia saapuu kesäkuun 9.–11. pidettäville päiville mielenkiintoiselle saarellemme. Ohjelmaa pyritään laatimaan osin ruotsinkieliseksi, mutta suurin osa esitelmistä ja muista oheisohjelmista on silti suomenkielisiä. Maarianhaminan päivien järjestelyt ovat jo kovaa vauhtia etenemässä paikallisen puuhamiehen Kai Söderlundin johdolla.

Lunta odotellessa Jyrki Vättö

Ville Alatyppö esittelee ryhmän tuloksia linjaseminaariin osallistujille. Vieressä seuraa Heikki Lonka.

Ville Alatyppö esittelee ryhmän tuloksia linjaseminaariin osallistujille. Vieressä seuraa Heikki Lonka.

Linjaseminaari paneutui toiminnan kehittämiseen

SKTY:n hallitus pitää vuosittain linjaseminaarin, jossa pohditaan ja mietitään yhdistyksen kehittämistä tulevia vuosia silmällä pitäen. Samalla pidetään hallituksen kokous, jotta linjaseminaarin tulokset saadaan hetimmiten työn alle.

Tällä kertaa linjaseminaarille oli määritelty tehtäviksi strategian päivittäminen ja kuntatekniikan pätevyyksien pohtiminen. Yhdistyksen strategian peruspilari on jäsenistön ammatillisesta osaamisesta huolehtiminen ja mahdollisuus vaikuttaa suomalaisen kuntatekniikan kehittämiseen. Osaamisesta huolehtiminen vaatii kuntatekniikan henkilöstön pätevyyksien arviointia, jotta voimme tarjota jäsenille kehittymistä omassa työssään.

Linjaseminaarissa mietittiin eri kuntatekniikan tehtävissä olevien henkilöiden työn vaativuutta ja eri työtehtävissä tarvittavia taitoja. Pohdinta toteutettiin ryhmissä fläppitaulutekniikalla, jossa ryhmä aluksi pohti omin voimin esimerkiksi työjohdolta vaadittavaa osaamista. Tämän jälkeen yksi ryhmän jäsen esitteli tuotoksen jokaiselle ryhmälle erikseen, ryhmä kommentoi ja lisäsi omat ehdotuksensa.

Loppukeskustelussa seminaariväki laati yhteisen näkemyksen osaamiskartaksi ja sen perusteella vaadittaviksi pätevyyksiksi. Yhden päivän työllä saatiin hyvä, alustava pohjamateriaali jatkolle kohti laadukkaampaa kuntatekniikan toteutusta. Asiasta varmasti kirjoitetaan lähiaikoina lisää tällä foorumilla.

Kuntatekniikan yhdistyksen strategiaa päätettiin terävöittää muutenkin jäsenpalveluiden osalta. Jatkossa jäsenille voidaan hakemuksesta myöntää pienimuotoisia stipendejä kuntatekniikan toiminnan edistämistä ja yhteistyön kehittämisestä varten. Tarkoituksena on myös järjestää paikallista toimintaa eri puolilla Suomea sekä opintomatkoja eri tapahtumiin. Esimerkiksi ensi vuoden Pohjois-Amerikan kuntatekniikan päiville järjestetään opintomatka.

Kuntatekniikan yhdistykseltä on pyydetty lausuntoja niin valtakunnallisesti vaikuttaviin päätöksiin, kuin myös paikallisiin ratkaisuihin. Nyt olemme päättäneet kehittää lausunnonantoprosessia, jotta yhdistyksen vaikutus yhteiskunnallisesti merkittävissä kuntatekniikan ratkaisuissa lisääntyy.

Nuorten osuutta yhdistyksen toiminnassa nostetaan nuorten ammattilaisten verkottamisen kautta. Yhdistyksen nuorisotoiminta on pääsääntöisesti alle 35–vuotiaiden jäsenten yhdessä kehittämien hyvien käytänteiden ja osaamisen verkottumista. Osaaminen tulee olemaan yhdistyksen seuraavien vuosien keihäänkärki.

Yhdistyksen hallitus jakoi hallituksen jäsenille vastuualueet, joita heidän tulee seurata ja laatia alueensa kehityssuunnitelmat. Ensi vuonna hallituksessa jatkaville alueet ovat seuraavat: hallinto (Pekka Henttonen), sidosryhmät (Timo Paavilainen), toiminnan kehittäminen (Henry Westlin), pätevyydet (Heikki Lonka), omaisuuden hallinta (Heikki Lonka ja pääsihteeri Ville Alatyppö), nuorisoasiat (Juha Kantanen) ja alueellinen toiminta (Pasi Heikkilä). Uusien hallituksen jäsenten Kirsi Rontu, Harri Tanska sekä Hannele Portman kohdalta vastuualueet määräytyvät hallituskauden alussa.

Petri Koivula

Koulutusta

ENERGIATIETOUTTA JA OSAAMISTA KUNTIIN –SEMINAARI

18.11.2015 Hotelli Radisson Blu Royal, Helsinki

SKTY:n ja Adato Energia Oy:n yhdessä järjestämä seminaari on tarkoitettu kaupunkisuunnittelun ja kuntatekniikan osaajille, jotka työssään tarvitsevat tietoa energiajärjestelmistä ja niiden mahdollisuuksista tulevissa ratkaisuissa.

Energiaosaajille seminaari tarjoaa lisätietoa kaupunkisuunnittelun ja kuntatekniikan huomioimiseksi energianvalinnoissa.

Seminaari toimii verkottumistilaisuutena, jossa pääset tutustumaan eri kunta- ja

energia-alan osaajiin sekä hyödyntämään jatkossa uutta tietoa työssäsi.

Ilmoittautuminen 10.11.2015 mennessä www.adato.fi/koulutuskalenteri

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KATUTYÖT –KOULUTUS

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY järjestää pääkaupunkiseudun kaupunkien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) alueella Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutuksia. Koulutus on vuorovaikutteinen ja sen kuluessa toivotaan kysymyksiä aiheesta.

Koulutus henkilöille ja yrityksille, jotka suorittavat myös kaivutöitä/pinnan alla tehtäviä töitä.

Aika: 30.11. ja 1.12.2015 kello 7.45 – 16.00

Paikka: Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu verkkosivulla: http://kuntatekniikka.fi/skty-2/paakaupunkiseudun-katutyot-koulutus/

Kuntatekniikka kehittyy - Älä jää jalkoihin, vaan siirry kanssamme nykyaikaan!

Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) järjestää yhdessä Proxion Oy:n kanssa neljä BIM-iltapäivää, joiden aikana kaikkien asiasta kiinnostuneiden on mahdollista päästä sukeltamaan BIMin ihmeelliseen maailmaan.

BIM (Building Information Modeling) eli tietomallintaminen on suhteellisen uusi käsite kuntatekniikan alalla ja sen tuomat hyödyt ja käyttömahdollisuudet ovat vielä monelle arvoituksia. BIM on alun perin rakennusalan digitalisaatiota ja sen avulla asiat voidaan tehdä tehokkaammin ja järkevämmin kuin ennen. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan, mitä kaikkea BIM on ja miten sitä voisi hyödyntää kuntatekniikan alalla infran tilaajana ja haltijana. Ilmoittaudu siis viipymättä mukaan ja ota askel kohti tulevaisuutta!

SKTY ja Proxion järjestävät BIM-päiviä seuraavasti:

25.11. Helsinki, Sokos Hotel Presidentti

3.12. Kuopio, Sokos Hotel Puijonsarvi

9.12. Oulu, Radisson Blu Hotel

16.12. Tampere, Sokos Hotel Ilves

Ohjelma

Klo 12:00–16:00 Luennot ja keskustelua

BIMin perusteet

Esimerkkejä BIMin hyödyntämisestä case-esimerkkeinä muun muassa Oulun kaupungin pilotit

Klo 16:00–19:00 Iltatilaisuus

Mahdollisuus tutustua inframalleihin ja koneohjausjärjestelmiin

Buffet-pöytä ja tarjoilu

Vapaata keskustelua

Luennoitsijana BIM-erityisasiantuntija Teppo Rauhala Proxionilta.

Hinta 80€ (+ 24 % alv).

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin verkossa www.rataopisto.fi tai ottamalla yhteyttä

Merja Parkkila, puh. 0207 495 355, merja.parkkila@proxion.fi Petri Koivula, puh. 040 125 1570, petri.koivula@kuntatekniikka.fi

Lue lisää BIMistä www.proxion.fi/BIM

Call for Papers

Kuntatekniikan päivät 9.-11.6.2016 Maarianhaminassa

Päivien teemana ”Rajatonta yhteistyötä”

Kuntatekniikan päivillä Maarianhaminassa yksi sarja luentoja järjestetään ruotsin kielellä ja toinen suomeksi. Lisäksi voidaan järjestää tietoiskumaisesti luentoja pienryhmille. Saamme mukaan ruotsalaisia kollegoita ja voimme edistää yhteistyötä rajattomasti.

Seminaarissa esitelmien aiheina voivat olla muun muassa infraomaisuuden hallintaan liittyvät ratkaisut, yleis- ja hankesuunnitteluratkaisut, rakentaminen, ylläpito, elinkaariarvioinnit, kehitys- ja toteutushankkeet sekä muut ajankohtaiset kuntatekniikkaan liittyvät innovaatiot, haasteet tai ongelmanratkaisut. Tiedolla johtaminen on nousussa maailmalla ja johtaminen yleensä aina kiinnostaa. Kerro siis ammattilaisille oma osaamisesi asioista.

Odotamme Maarianhaminaan kolmeasataa kuntatekniikan ammattilaista niin Suomesta, Ruotsista, Virosta, Norjasta, Tanskasta kuin Islannistakin. Osallistujia on tulossa myös suurten merien takaa. Ulkomaan opit ja havainnot ovat tärkeä osa tiedonvaihtoa! Esitelmäehdotuksia voi lähettää osoitteeseen ville.alatyppo@hel.fi otsikolla ”SKTY2016 esitelmäehdotus” 9.1.2016 mennessä.

Ehdotuksien tulee sisältää lyhyt perusteluteksti (maks. 200 sanaa), esitelmän pitäjän nimen ja yhteystiedot. Seminaariin hyväksytyiltä esitelmiltä vaaditaan lyhyttä artikkelia (maks. 5 sivua, huhtikuussa 2016) sekä viihdyttävää mutta asiallista suullista esiintymistä aiheesta Kuntatekniikan päivillä.

SKTY:llä vahva koulutustarjonta syksyllä

Lahdessa nyt kolmatta kertaa järjestettyjen Syyspäivien jälkeen SKTY:n laajenevassa koulutustarjonnassa seuraavana on vuorossa ensimmäisen kerran järjestettävä Energiatietoutta ja osaamista kuntiin päivä. Päivälle on selkeä tilaus, sillä kaavoituksen ja energiaratkaisujen keskinäinen vuorovaikutus kiinnostaa. Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) ja Adato järjestävät yhteistyössä seminaarin, jonka tavoitteena on samalla luoda verkosto kunta- ja energiatoimijoiden välille.

Seminaarin avulla voimme parantaa ja lisätä yhteistyötä energia-alan ja kuntapuolen toimijoiden kesken. Näin pystymme aktivoimaan molemminpuolista vuorovaikutusta. Seminaarin kohderyhmiä ovat kaupunkisuunnittelijat, kaavoittajat, kuntien energia- ja ympäristöhenkilöstö, tekniset toimen virkamiehet, konsultit sekä energia-alan toimijat. Vielä ehtii mukaan.

Uutena avauksena järjestämme myös yhdessä Proxion Oy:n kanssa eri puolilla Suomea neljä koulutustilaisuutta tietomallinnuksesta. BIM-päivän aikana kaikkien asiasta kiinnostuneiden on mahdollista päästä sukeltamaan tietomallinnuksen ihmeelliseen maailmaan.

Ensimmäisen kerran itse törmäsin tietomallintamiseen TKK:n kursseilla 1990-luvulla, kun tuotannon tietotekniikassa piti opetella tuotetiedon hallintaa. Muistiin on jäänyt professorin esimerkki siitä, kuinka tietomallinnuksessa Renault käytti jo kuusikymmenluvulla avuksi Becier-käyriä. Nykyisin niitä käytetään eri piirto-ohjelmien vektorigrafiikassa käyrien muotoiluun. Itse odotan mielenkiinnolla, miten kuntatekniikassa voimme hyödyntää tietomallinnusta laadun parantamiseen.

Tämä ohjelma kun käydään syksyn aikana läpi, niin ollaankin jo lähellä joulua tai ainakin sen odotusta.

Kaunista syksyä kaikille toivotamme toimistolta.

Petri Koivula

Kuntatekniikan kompetenssijärjestelmät -hanke etenee

SKTY teki keväällä selvityksen kuntatekniikan kompetenssien luomisesta. Asiasta on käyty eri tahojen kanssa keskusteluja ja hanke on saanut lähes varauksettoman kannatuksen kaikilta. Emme voi pitkään elää tilassa, jossa yhdyskuntien toiminnan kannalta elintärkeitä tehtäviä voivat hoitaa henkilöt, jotka eivät ole osoittaneet pätevyyttään näiden tehtävien hoitamiseen.

Yhdistyksen hallituksen kokouksen yhteydessä pidettiin työseminaari, jossa pohdittiin mahdollisten pätevyyksien sisältöjä. Hallituksessamme on edustettuna laajasti eri alojen asiantuntemus, joten vastaavaa laajaa osaamiskeskittymää saadaan harvoin kasaan. Työseminaarissa hahmoteltiin pätevyyksien sisältöä neljälle eri tasolle ja neljälle eri toimintasektorille.

Lopputulokset olivat monella tavalla mielenkiintoisia. Tehtäviin liittyvän tiedon ja osaamisen hallinta nähtiin tärkeäksi, mutta aivan yhtä tärkeitä olivat yleisemmät, asenteisiin ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät asiat. Alamme suurin ongelma on osaoptimointi ja siitä halutaan eroon. Tulevaisuuden kuntatekniikan ammattilainen on sitoutunut kaikessa toiminnassaan ajamaan koko yhteiskunnan etua.

Hallitus päätti kokouksessaan laittaa hankkeen liikkeelle. Todettiin, että ulkopuolisen konsultin tai tutkimuslaitoksen käyttö ei ole tehokas tapa edetä. Päätettiin sen sijaan tehdä pätevyydet itse.

Tarkoituksena on koota ryhmä eri alojen asiantuntijoita, jotka muodostavat aluksi projektiryhmän ja luovat pätevyyksien kuvaukset ja toteamisen menetelmät. Myöhemmin samasta joukosta muodostuu pätevyyksien toteamis- ja myöntämislautakunta. Jos sinua kiinnostaa olla mukana tässä joukossa kehittämässä alan pätevyyksiä, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Heikki Lonka

Call for Papers

Kuntatekniikan päivät 9.-11.6.2016 Maarianhaminassa

Päivien teemana ”Rajatonta yhteistyötä”

Kuntatekniikan päivillä Maarianhaminassa yksi sarja luentoja järjestetään ruotsin kielellä ja toinen suomeksi. Lisäksi voidaan järjestää tietoiskumaisesti luentoja pienryhmille. Saamme mukaan ruotsalaisia kollegoita ja voimme edistää yhteistyötä rajattomasti.

Seminaarissa esitelmien aiheina voivat olla muun muassa infraomaisuuden hallintaan liittyvät ratkaisut, yleis- ja hankesuunnitteluratkaisut, rakentaminen, ylläpito, elinkaariarvioinnit, kehitys- ja toteutushankkeet sekä muut ajankohtaiset kuntatekniikkaan liittyvät innovaatiot, haasteet tai ongelmanratkaisut. Tiedolla johtaminen on nousussa maailmalla ja johtaminen yleensä aina kiinnostaa. Kerro siis ammattilaisille oma osaamisesi asioista.

Odotamme Maarianhaminaan kolmeasataa kuntatekniikan ammattilaista niin Suomesta, Ruotsista, Virosta, Norjasta, Tanskasta kuin Islannistakin. Osallistujia on tulossa myös suurten merien takaa. Ulkomaan opit ja havainnot ovat tärkeä osa tiedonvaihtoa! Esitelmäehdotuksia voi lähettää osoitteeseen ville.alatyppo@hel.fi otsikolla ”SKTY2016 esitelmäehdotus” 9.1.2016 mennessä.

Ehdotuksien tulee sisältää lyhyt perusteluteksti (maks. 200 sanaa), esitelmän pitäjän nimen ja yhteystiedot. Seminaariin hyväksytyiltä esitelmiltä vaaditaan lyhyttä artikkelia (maks. 5 sivua, huhtikuussa 2016) sekä viihdyttävää mutta asiallista suullista esiintymistä aiheesta Kuntatekniikan päivillä.

SKTY:llä vahva koulutustarjonta syksyllä

Lahdessa nyt kolmatta kertaa järjestettyjen Syyspäivien jälkeen SKTY:n laajenevassa koulutustarjonnassa seuraavana on vuorossa ensimmäisen kerran järjestettävä Energiatietoutta ja osaamista kuntiin päivä. Päivälle on selkeä tilaus, sillä kaavoituksen ja energiaratkaisujen keskinäinen vuorovaikutus kiinnostaa. Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) ja Adato järjestävät yhteistyössä seminaarin, jonka tavoitteena on samalla luoda verkosto kunta- ja energiatoimijoiden välille.

Seminaarin avulla voimme parantaa ja lisätä yhteistyötä energia-alan ja kuntapuolen toimijoiden kesken. Näin pystymme aktivoimaan molemminpuolista vuorovaikutusta. Seminaarin kohderyhmiä ovat kaupunkisuunnittelijat, kaavoittajat, kuntien energia- ja ympäristöhenkilöstö, tekniset toimen virkamiehet, konsultit sekä energia-alan toimijat. Vielä ehtii mukaan.

Uutena avauksena järjestämme myös yhdessä Proxion Oy:n kanssa eri puolilla Suomea neljä koulutustilaisuutta tietomallinnuksesta. BIM-päivän aikana kaikkien asiasta kiinnostuneiden on mahdollista päästä sukeltamaan tietomallinnuksen ihmeelliseen maailmaan.

Ensimmäisen kerran itse törmäsin tietomallintamiseen TKK:n kursseilla 1990-luvulla, kun tuotannon tietotekniikassa piti opetella tuotetiedon hallintaa. Muistiin on jäänyt professorin esimerkki siitä, kuinka tietomallinnuksessa Renault käytti jo kuusikymmenluvulla avuksi Becier-käyriä. Nykyisin niitä käytetään eri piirto-ohjelmien vektorigrafiikassa käyrien muotoiluun. Itse odotan mielenkiinnolla, miten kuntatekniikassa voimme hyödyntää tietomallinnusta laadun parantamiseen.

Tämä ohjelma kun käydään syksyn aikana läpi, niin ollaankin jo lähellä joulua tai ainakin sen odotusta.

Kaunista syksyä kaikille toivotamme toimistolta.

Petri Koivula

Kuntatekniikan kompetenssijärjestelmät -hanke etenee

SKTY teki keväällä selvityksen kuntatekniikan kompetenssien luomisesta. Asiasta on käyty eri tahojen kanssa keskusteluja ja hanke on saanut lähes varauksettoman kannatuksen kaikilta. Emme voi pitkään elää tilassa, jossa yhdyskuntien toiminnan kannalta elintärkeitä tehtäviä voivat hoitaa henkilöt, jotka eivät ole osoittaneet pätevyyttään näiden tehtävien hoitamiseen.

Yhdistyksen hallituksen kokouksen yhteydessä pidettiin työseminaari, jossa pohdittiin mahdollisten pätevyyksien sisältöjä. Hallituksessamme on edustettuna laajasti eri alojen asiantuntemus, joten vastaavaa laajaa osaamiskeskittymää saadaan harvoin kasaan. Työseminaarissa hahmoteltiin pätevyyksien sisältöä neljälle eri tasolle ja neljälle eri toimintasektorille.

Lopputulokset olivat monella tavalla mielenkiintoisia. Tehtäviin liittyvän tiedon ja osaamisen hallinta nähtiin tärkeäksi, mutta aivan yhtä tärkeitä olivat yleisemmät, asenteisiin ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät asiat. Alamme suurin ongelma on osaoptimointi ja siitä halutaan eroon. Tulevaisuuden kuntatekniikan ammattilainen on sitoutunut kaikessa toiminnassaan ajamaan koko yhteiskunnan etua.

Hallitus päätti kokouksessaan laittaa hankkeen liikkeelle. Todettiin, että ulkopuolisen konsultin tai tutkimuslaitoksen käyttö ei ole tehokas tapa edetä. Päätettiin sen sijaan tehdä pätevyydet itse.

Tarkoituksena on koota ryhmä eri alojen asiantuntijoita, jotka muodostavat aluksi projektiryhmän ja luovat pätevyyksien kuvaukset ja toteamisen menetelmät. Myöhemmin samasta joukosta muodostuu pätevyyksien toteamis- ja myöntämislautakunta. Jos sinua kiinnostaa olla mukana tässä joukossa kehittämässä alan pätevyyksiä, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Heikki Lonka