Pääkirjoitus

Sietämätön sisäilma

Sisäilmaongelmat pysyvät sitkeästi niin julkisessa keskustelussa kuin kuntien tilapalvelujen arjen agendalla. Aina tuntuu löytyvän oirehtivia tilojen käyttäjiä jopa lähes uusissa rakennuksissa. Toimitiloja joudutaan sulkemaan ja hankkimaan väistötiloja. Ihmiset sairastavat ja rahaa palaa. Tilanne on sietämätön.

On helppo uskoa, että oireiden osuessa omalle kohdalle tai lähipiiriin, vaaditaan tilojen omistajalta nopeita toimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi. Paine kunnan viranhaltijoita ja poliitikkoja kohtaan kasvaa hetkessä. Tällöin olisi syytä pitää pää kylmänä ja tutkia ennen hutkimista. Toisaalta jokainen sairauspäivä on menetys niin sairastajalle kuin yhteiskunnalle.

Kuntaliitossa selvitettiin viime kevään aikana tilastotietoja analysoimalla kuntien rakennusten aiheuttamien terveyshaittojen kustannuksia kunnille. Tulokset ovat kiinnostavaa luettavaa ja niihin saa pintaraapaisun tämän lehden mainittua tutkimusta koskevasta jutusta. Sisäilmaongelmista voi koitua kunnille yhteensä vuositasolla jopa noin 300 miljoonan euron kustannukset terveydenhoitokuluina, sisäilmaoireiden vuoksi tekemättä jäävänä työnä tai alentuneena työkykynä. Tämä vastaa noin neljännestä kuntien vuotuisista rakennusinvestoinneista.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi päiväkotihoidossa sisäilmaongelmista koituvat terveys- ja työkykykustannukset ovat noin 60 miljoonaa euroa vuodessa. Vuoden 2013 tilastotietojen mukaan tämä vastasi lähes puolta kuntien investoinneista päiväkotirakennuksiin. Kun otetaan huomioon se, että uusien tai peruskorjattujen tilojen käyttö- ja ylläpitokulut ovat vanhoja pienemmät, peruskorjaukset kannattaisi tehdä ripeästi, kun samalla päästäisiin eroon oireilusta aiheutuvista kustannuksista.

Sisäilmakorjauksissa ei pidä viivytellä, mutta niin tutkimukset, suunnittelu, rakennustyö kuin sen valvontakin on tehtävä huolella. Näin syntyy kerralla priimaa, eikä myöskään korjata sellaista, missä ei ole korjattavaa.

Halpuutuksen harha

Suunnittelun ja rakennustyön valvonnan kustannukset muodostavat tyypillisesti muutaman prosentin rakennushankkeen arvosta, mutta kosteus- ja homevaurioisen rakennuksen korjauskustannukset voivat nousta jopa uudisrakennuksen tasolle. Laadukkaan liukkauden torjunnan kustannukset ovat häviävän pieni osa liukastumistapaturmien välittömistä hoitokuluista ja näiden tapaturmien vuoksi menetetyn työpanoksen arvosta.

Miksi kuitenkin usein käy niin, että suunnittelusta tingitään, mutta lisätöihin löytyy rahaa? Miksi liikenneväylien kunnossapitoon on vaikea saada riittävää rahoitusta, kun sen avulla olisi mahdollista vähentää huomattavasti sairaanhoitokuluja? Miksi kiinteistöjen ennakoivaan kunnossapitoon ei löydy rahoitusta, mutta väistötiloista maksetaan kiiretilanteissa kovia vuokria, kun sisäilmaongelmat kärjistyvät? Voisiko joku kokeilla vaihtoehtoista, viisaampaa ja kokonaishyötyyn tähtäävää toimintatapaa?

Paavo Taipale paavo.taipale@kuntatekniikka.fi

KUNTATEKNIIKAN

AMMATTILEHTI

kuntatekniikka.fi

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja DI Paavo Taipale

Puh. 050 380 8368

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Henna Luukkonen

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Vuosikerta, printti+digi 87 €

Kestotilaus, printti+digi 78 €

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Oy Scanweb Ab, Kouvola

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

70. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

Paavo Taipale paavo.taipale@kuntatekniikka.fi

KUNTATEKNIIKAN

AMMATTILEHTI

kuntatekniikka.fi

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja DI Paavo Taipale

Puh. 050 380 8368

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Henna Luukkonen

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Vuosikerta, printti+digi 87 €

Kestotilaus, printti+digi 78 €

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Oy Scanweb Ab, Kouvola

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

70. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti