vesihuolto

Henriksdaliin maailman suurin membraanisuodatuslaitos

Tukholman jätevedenpuhdistus uudistuu

Kasvava Tukholma nielee Bromman jäteveden- puhdistamon lähivuosina. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi laajenevaa…