ICT

Digitalisaatio ei ole teknologiaa vaan yhteistoiminnallisuutta

Rakennusalan digi-hanke lähti liikkeelle

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio on yksi istuvan hallituksen kärkihankkeista. Syyskuun alussa julkistettiin KIRA-digi-hanke.

Teksti JA KUVA Markku Vento

 Rakennetun ympäristön digitalisoituminen on edennyt markkinoiden mukana, mutta nyt koko kiinteistö- ja rakentamisalalle halutaan synnyttää kokonaisnäkemys kehityksestä: KIRA-hanke käynnistyi 1.9. kun diplomi-insinööri Teemu Lehtinen nimitettiin hankkeen digipäälliköksi.

Teemu Lehtinen on informaatioverkostojen diplomi-insinööri uuden teknologian ja käyttäjien rajapinnasta Aalto-yliopistosta. Diplomityönsä hän teki rakennusalan prosessikehitysprojekteista.

- Minulla on tekeillä väitöskirja viimeistelyvaiheessa uudenlaisista yhteistoimintamalleista kuten allianssista ja IPD:stä eli Integrated Project Delivery -malleista, mutta se toki nyt keskeytyy, Lehtinen kertoo.

Yhdysvalloissa tutkimustyötään tehdessään hän verkostoitui vahvasti paitsi rakennusalalle myös teknologiapuolelle: Google, Microsoft ja Apple tulivat tutuiksi. Lisäksi hän löysi AEC Hackathon -yhteisöt, jossa rakennusalan käytännön ongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja nopeasti kokeilemalla prototyyppejä ja niiden toimivuutta.

- Halusin tuoda Hackathonin Suomeen ja se onnistui hyvin: nyt jo on start up -yrityksiä, joilla on maksavia asiakkaita. Ja perinteisetkin yritykset ovat miettineet toimintamallejaan uusiksi.

Yritysten väliset

prosessit muuttuvat

KIRA-digissä edessä on uusia haasteita.

- Miten uusi teknologia muuttaa yritysten välisiä prosesseja ja miten muutosta pitäisi johtaa? Muutos koostuu erittäin monista tahoista: ei ole yhtä prosessin omistajaa, joka veisi teknologian läpi ja tämä on suuri haaste, Teemu Lehtinen sanoo.

Menettely- ja toimintatavat tulevat muuttumaan enemmän yhteistoiminnallisiksi digitalisaation myötä.

- Suomella on hyvä mahdollisuus olla tässä kehityksessä kärjessä. Aika on nyt kypsä, sillä teknologia on olemassa ja asiassa on imua kaikilla tahoilla.

- Onnistuminen vaatii yhteiskunnalta datan avoimuuden lisäämistä. Avaamalla omaa tekemistä saadaan aikaiseksi suurempi ekosysteemi ja sitä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Lehtinen visioi.

- Iso merkki on se, että isot it- talot Google ja Apple ovat kiinnostuneet samoista asioista. Mutta jos se olisi helppoa, ne olisivat jo asian ratkaisseet. Niinpä tarvitaan paljon yhteistyötä.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin KIRA:n puheenjohtaja Tarmo Pipatti nostaa yhteistoiminnallisuuden tärkeimmäksi tekijäksi.

- Ei kyse ole vain teknologiasta vaan 80-prosenttisesti yhteistoiminnallisuudesta. Tässä on mukana kolme toimijaa: valtio virastoineen, koko kuntakenttä valtavine tietoaineistoineen ja kolmantena suunnittelijat ja rakentajat unohtamatta myöskään ylläpitopuolta, Tarmo Pipatti kuvailee.

Vallankumouksellinen

asia rakennusmaailmassa

- Kun tätä kokonaisuutta lähdetään digitalisoimaan ja tekemään yhteen sopivia järjestelmiä, kyseessä on vallankumouksellinen asia kiinteistö- ja rakentamismaailmassa. Ja tätä tehdään seuraavaa 100 vuotta silmällä pitäen.

- Jo KIRA-digi-hankkeen valmistelussa on huomattu, että erilaisten käsitteiden suhteen eri toimijoilla on erilaisia käsityksiä käsitteiden merkityksestä. Täytyy oppia puhumaan samaa kieltä, Pipatti sanoo.

Hankkeen valmistelussa on ollut mukana mm. ympäristöministeriö. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen ministeriöstä painottaa kokonaisuuden hallintaa.

- Tämä on niitä asioita, joista voi sanoa, että jos kokonaisuus ei ratkea, mikään ei ratkea. Rakennettuun ympäristöön liittyvät ilmiöt pitäisi ratkaista kokonaisuutena, jotta tämä toimisi, Aulis Tynkkynen pohtii.

Yliasiamies Matti Rautiala Rakennustietosäätiöstä nostaa esille tämän hetken avainsanan.

- KIRA-digi liittyy myös kilpailukykyyn. Suomi on jo kärkijoukoissa ja meillä on hyvät mahdollisuudet hyödyntää tätä tehokkaasti. Usein unohdetaan suomalaisten melkeinpä vahvin piirre eli yhteistyöhakuisuus: hommat etenevät, kun yhteinen pohjavire syntyy. Ja tässä se on syntynyt, Matti Rautiala sanoo. 

- Digitalisoimisen onnistuminen vaatii yhteiskunnalta datan avaamista, digipäällikkö Teemu Lehtinen (oik.) sanoo. KIRA:n puheenjohtaja Tarmo Pipatti kuvailee digitalisoitumista vallankumoukselliseksi.

- Digitalisoimisen onnistuminen vaatii yhteiskunnalta datan avaamista, digipäällikkö Teemu Lehtinen (oik.) sanoo. KIRA:n puheenjohtaja Tarmo Pipatti kuvailee digitalisoitumista vallankumoukselliseksi.